IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Hartog, Eva

Institute  Top | Institute | Publications 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Yerseke, more
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Publications (6)  Top | Institute | Publications 
  split up
 • Escaravage, V.; Bergmeijer, M.A.; Hozee, C.; Hartog, E.; Markusse, M.M.; Sistermans, W.C.H. (2008). Een evaluatie van de ecotopen bemonstering op Westerschelde locaties in het najaar 2007: rapportage in het kader van het biologisch monitoring programma (MWTL). Monitor Taskforce Publication Series, 2008-03. NIOO-CEME: Yerseke. 23 + bijlagen pp., more
 • Escaravage, V.; Hummel, H.; Blok, D.; Dekker, A.; Engelberts, A.; den Exter, T.; Hartog, E.; van Hoesel, O.; Kleine Schaars, L.; Markusse, R.; Meliefste, T.; Sistermans, W.; Wijnhoven, S. (2010). Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de Delta, 2009. Waterlichamen: Grevelingenmeer en Veerse Meer (voor en najaar), Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Monitor Taskforce Publication Series, 2010-05. NIOO-CEME: Yerseke. 26 + bijlagen pp., more
 • Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Kesteloo, J.J.; Jol, J.; van Zweeden, C.; Hartog, E.; Jansen, J.J.M. (2010). Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren, een kwantitatieve en kwalitatieve bestandsopname in 2010. IMARES Wageningen Report, C99/10. IMARES: Yerseke. 66 pp., more
 • Sistermans, W.C.H.; Bergmeijer, M.A.; Hartog, E.; Van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; De Witte-Dek, L. (2008). HET MACROBENTHOS VAN DE ROGGENPLAAT IN HET NAJAAR VAN 2008. Monitor Taskforce Publication Series, 2008-13. NIOO-CEME: Yerseke. 25 pp., more
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Blok, D.; Engelberts, A.G.M.; De Witte-Dek, L.; Dekker, A.; Hartog, E.; van Hoesel, O.J.A.; Kleine Schaars, L.; Markusse, M.M. (2009). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het Voor- en najaar van 2008: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Monitor Taskforce Publication Series, 2009-05. NIOO-CEME: Yerseke. 108 pp., more
 • van den Brink, A.; Hartog, E. (2011). Data report: the effect of dyke reinforcement on benthic species in the Westerschelde: T0 Cluster 2 and T1 Cluster 1. IMARES Wageningen Report, C034/11. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 30 + appendices pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications