IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Phernambucq, Anja

Previous institutes (2)  Top | Publications 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Afdeling Waterbeheer, more

 • Function: RO en gebiedsontwikkeling

 • Schelde InformatieCentrum (SIC), more


Publications (11)  Top | Publications 
  split up
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Meire, P.; Phernambucq, A.; Seys, J. (Ed.) (2003). ScheldeKrant 1. ScheldeKrant, 1. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., more
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Meire, P.; Phernambucq, A.; Seys, J. (Ed.) (2004). ScheldeKrant 2. ScheldeKrant, 2. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., more
 • Beyst, B.; Phernambucq, A. (2007). Het Schelde Informatiecentrum: een informatieplatform voor het Schelde-estuarium = The Scheldt Information Center: an information platform for the estuary of the River Scheldt, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 21-22, more
 • Phernambucq, A. (1987). PCB-gehalten van paling uit Westerschelde en andere wateren. Nota GWWS, 87.664. RWS, DGW: Middelburg. 7 + tabellen pp., more
 • Phernambucq, A. (1988). Samenvatting vangstgegevens van niet commerciële vissoorten in de Westerschelde (1969-1986). Notitie GWWS, 88.531. RWS, DGW: Middelburg. 8 pp., more
 • Phernambucq, A. (1994). Evaluatie oesterlarventest Schelde-estuarium periode 1989-1993. Werkdocument RIKZ, AB-94.862X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 23 + tabellen + figuren pp., more
 • Phernambucq-van Iwaarden, A.J.W. (1981). Oriënterend onderzoek naar de waterkwaliteit in een aantal binnendijkse oesterputten in de periode oktober-december 1980. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, SO 81(03). Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 28 pp., more
 • Phernambucq-van Iwaarden, A.J.W. (1982). Conditie- en glycogeen-indexen ter bepaling van de conditie van oesters. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, SO 82(02). Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 42 pp., more
 • Van Eck, B.; Phernambucq, A. (2000). Land en water: een synthese voor nu en later, een inventarisatie van de belangen van gemeenten en waterschappen in relatie tot de toekomst van de Westerschelde. Taakgroep Westerschelde, Vereniging Nederlands Riviergemeenten: Vlissingen. 34 pp., more
 • Van Eck, B.T.M.; Phernambucq, A. (2000). Land en water: een synthese voor nu en later: een inventarisatie van de belangen van gemeenten en waterschappen in relatie tot de toekomst van de Westerschelde: wie niet van gisteren is, denkt na over de toekomst. Taakgroep Westerschelde, Vereniging Nederlands Riviergemeenten: Vlissingen. 27 + bijlagen pp., more
 • van Steenwijk, J.M.; Barreveld, H.L.; Lourens, J.M.; Van Meerendonk, J.H.; Phernambucq, A.J.W. (1992). Speuren naar sporen I: verkennend onderzoek naar milieuschadelijke stoffen in de zoete en zoute watersystemen van Nederland: metingen 1990-1991. DGW Rapport, 92.040. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat: Lelystad. 110 + bijlagen pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications