IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Twisk, Fred

Previous institutes (2)  Top | Publications | Project | Dataset 
 • Deltares, more

 • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

 • Function: Adviseur/specialistisch medewerker ecologie


Project  Top | Publications | Project | Dataset 
 • Het ontwikkelen van een software voor berekening van de BEQI index (Benthos Ecosystem Quality Index), more

Dataset  Top | Publications | Project | Dataset 
 • Breeding bird data for 7 water birds in the Delta area in 1979 and 1987, more

Publications (21)  Top | Publications | Project | Dataset 
  ( 6 peer reviewed ) split up
 • Altenburg, W.; Arts, G.; Baretta-Bekker, J.G.; van den Berg, M.S.; van den Broek, T.; Buskens, R.F.M.; Bijkerk, R.; Coops, H.; van Dam, H.; Van Ee, G.; Evers, C.H.M.; Franken, R.; Higler, B.; Ietswaart, T.; Jaarsma, N.; de Jong, D.J.; Joosten, A.M.T.; Klinge, M.; Knoben, R.A.E.; Kranenbarg, J.; Van Loon, W.M.G.M.; Noordhuis, R.; Pot, R.; Twisk, F.; Verdonschot, P.F.M.; Vlek, H.; Wolfstein, K.; Backx, J.J.G.M.; Beers, M.C.; Buijse, A.D.; Duursema, G.; Fagel, M.; De Leeuw, J.; van der Molen, J.; Nijboer, R.; Vriese, T.; Duijts, R.; Hartholt, J.G.; Jager, Z.; Stikvoort, E.C. (2007). Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA): Utrecht. 375 pp., more
 • Altenburg, W.; Arts, G.; Baretta-Bakker, J.G.; van den Berg, M.S.; van den Broek, T.; Buskens, R.F.M.; Bijkerk, R.; Coops, H.; van Dam, H.; Van Ee, G.; Evers, C.H.M.; Franken, R.; Higler, B.; Ietswaart, T.; Jaarsma, N.; de Jong, D.J.; Joosten, A.M.T.; Klinge, M.; Knoben, R.A.E.; Kranenbarg, J.; Van Loon, W.M.G.M.; Noordhuis, R.; Pot, R.; Twisk, F.; Verdonschot, P.F.M.; Vlek, H.; Wolfstein, K.; Backx, J.J.G.M.; Beers, M.C.; Buijse, A.D.; Duursema, G.; Fagel, M.; De Leeuw, J.; van der Molen, J.; Nijboer, R.; Vriese, T.; Duijts, R.; Hartholt, J.G.; Jager, Z.; Stikvoort, E.C. (2007). Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water. Aanvullingen kleine typen. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA): Utrecht. ISBN 978-90-5773-383-3. 174 pp., more
 • Baggelaar, P.K.; van der Meulen, E.C.J.; van Eck, G.Th.M.; Twisk, F. (2006). Statistische validatie ecotopenkaarten Westerschelde. AMO-Icastat: Amstelveen. 143 pp., more
 • Baptist, H.J.M.; Colijn, F.; Marteijn, E.C.L.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.M.; Twisk, F. (Ed.) (1988). Gevleugeld onderzoek: watervogels in veranderende watersystemen. University of Gent, Laboratory of oecology of animals, zoogeography en nature conservation: Gent. 22 pp., more
 • Bouma, H.; de Jong, D.J.; Twisk, F.; Wolfstein, K. (2005). Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1); voor het in kaart brengen van het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakke rijkswateren. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.024. LnO drukkerij/uitgeverij: Middelburg. 156 pp., more
 • Peer reviewed article Coosen, J.; Twisk, F.; van der Tol, M.W.M.; Lambeck, R.H.D.; van Stralen, M.R.; Meire, P.M. (1994). Variability in stock assessment of cockles (Cerastoderma edule L.) in the Oosterschelde (in 1980-1990), in relation to environmental factors. Hydrobiologia 282(1): 381-395. hdl.handle.net/10.1007/BF00024643, more
 • Peer reviewed article Coosen, J.; Twisk, F.; van der Tol, M.W.M.; Lambeck, R.H.D.; van Stralen, M.R.; Meire, P.M. (1994). Variability in stock assessment of cockles (Cerastoderma edule L.) in the Oosterschelde (in 1980-1990), in relation to environmental factors, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 381-395, more
 • Peer reviewed article Doornbos, G.; Twisk, F. (1984). Density, growth and annual food consumption of plaice (Pleuronectes platessa L.) and flounder (Platichthys flesus (L.)) in Lake Grevelingen, The Netherlands. Neth. J. Sea Res. 18(3-4): 434-456, more
 • Doornbos, G.; Twisk, F. (1984). Density, growth and annual food consumption of plaice (Pleuronectes platessa L.) and flounder (Platichthys flesus (L.)) in Lake Grevelingen, The Netherlands, in: Doornbos, G. (1987). The fish fauna of Lake Grevelingen (SW Netherlands): the role of fish in the food chain of a man-made saline lake some ten years after embankment of a former estuary. pp. 434-456, more
 • Peer reviewed article Doornbos, G.; Twisk, F. (1987). Density, growth and annual food consumption of gobiid fish in the saline Lake Grevelingen, The Netherlands. Neth. J. Sea Res. 21(1): 45-74, more
 • Doornbos, G.; Twisk, F. (1987). Density, growth and annual food consumption of gobiid fish in the saline Lake Grevelingen, The Netherlands, in: Doornbos, G. The fish fauna of Lake Grevelingen (SW Netherlands): the role of fish in the food chain of a man-made saline lake some ten years after embankment of a former estuary. : pp. 45-74, more
 • Peer reviewed article Ens, B.J.; Brinkman, A.G.; Dijkman, E.M.; Meesters, H.W.G.; Kersten, M.; Brenninkmeijer, A.; Twisk, F. (2005). Modelling the distribution of waders in the Westerschelde: what is the predictive power of abiotic variables? Alterra-Rapport, 1193. Alterra: Wageningen. 140 pp., more
 • Meire, P.; Buijs, J.; van der Meer, J.; Van den Dool, A.; Engelberts, A.; Twisk, F.; Stikvoort, E.; de Jong, D.J.; Lambeck, R.; Polderman, J. (1991). Macrozoöbenthos in de Oosterschelde in het najaar 1985: een situering van de gegevens. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Meire, P.; Buijs, J.; Seys, J.; Stikvoort, E.; Twisk, F.; de Jong, D.J. (1992). Macrozoobenthos in de Oosterschelde in het najaar 1989: een situering van de gegevens. Rapport RUG-WWE. RUG: Gent. , more
 • Twisk, F. (2002). Toelichting op de ecotopenkaarten Westerschelde 1996 en 2001. Werkdocument RIKZ, OS/2002.843x. RIKZ: Middelburg. 33 + bijlagen pp., more
 • Twisk, F. (2004). De geschiktheid van platen in de Westerschelde als rustplaats voor de Gewone Zeehond (1931 en 2001). Rapport RIKZ = Report RIKZ, OS/2003.838x. RWS, RIKZ: [s.l.]. 18 pp., more
 • Twisk, F. (2005). Bodemdieren in de Westerschelde monitoren en de verspreiding voorspellen met habitatmodellen: managementsamenvatting van een studie naar verbeteringsmogelijkheden door rekening te houden met schaaleffecten. Werkdocument RIKZ, 2005.814w. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. 10 + bijlage pp., more
 • Twisk, F.; van Loon, W.; Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J. (2009). KRW-beoordeling van macrofauna in kust- en overgangswateren met BEQI. H2O 42(19): 34-37, more
 • Twisk, F.; van der Pluijm, A. (2003). Kaarten van de habitatgeschiktheid voor vissen, Strandkrab en Garnaal in de Westerschelde: een ruimtelijke vertaling van de resultaten uit veldonderzoek in de periode 1988-1992. Werkdocument RIKZ, OS-2002.842x. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 49 + bijlagen pp., more
 • Wetsteijn, B.; Twisk, F.; Meininger, P.L.M.; Van Zanten, E.; van Maldegem, D. (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE-rapport 9, deel II: Biologische en chemische hypothesen 2006 : Onderliggende rapportage bij MOVE rapport 10 Eindrapportage 2006. MOVE Hypothesendocument Deel II : Biologische en chemische hypothesen. Werkdocument RIKZ. [S.n.]: Middelburg. , more
 • Peer reviewed article Widdows, J.; Blauw, A.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J.; Lucas, C.H.; Middelburg, J.J.; Schmidt, S.; Brinsley, M.D.; Twisk, F.; Verbeek, H. (2004). Role of physical and biological processes in sediment dynamics of a tidal flat in Westerschelde Estuary, SW Netherlands. Mar. Ecol. Prog. Ser. 274: 41-56, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Project | Dataset