IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Van Damme, Stefan

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
  Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), more
  Function: Member of personnel

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-265 22 63
  Fax: +32-(0)3-265 22 71
  E-mail:
 

Projects (13)  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
 • Biogeochemical cycles of C, N and water balances, more
 • Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium, more
 • Denitrification of the intertidal sediments and water quality parameters, more
 • Development of scores or indices for biological quality indicators 'benthic invertebrates, macroalgae, angiosperms and phytoplankton' for the Flemish brackish waters corresponding the European Water Framework Directive, more
 • Effects of dredgings and harbour expansion on the environment, more
 • Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium: korte-termijn schets voor natuurlijkheid, more
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, more
 • Research on the environmental effects of the SIGMA plan, more
 • Research on the environmental effects of the SIGMA plan: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment, more
 • Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, more
 • Study on the vegetation under tidal range in the Flemish part of the Scheldt estuary: 2 mesocosmos experiments and experimental area Lippenbroek, more
 • The basic water quality in the Flemish part of the Scheldt estuary , more
 • The basic water quality in the Flemish part of the Scheldt estuary, more

Dataset  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
 • OMES: case study Lippenbroek, evolution of a FCA-CRTarea, more

Publications (89)  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
  ( 33 peer reviewed ) split up
 • Adriaensen, F.; Van Damme, S.; Van den Bergh, E.; Van Hove, D.; Brys, R.; Cox, T.; Jacobs, S.; Konings, P.; Maes, J.; Maris, T.; Mertens, W.; Nachtergale, L.; Struyf, E.; Van Braeckel, A.; Meire, P.; Nachtergale, L. (2005). Instandhoudingsdoelstellingen Schelde-estuarium. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 05-R82. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 249 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Appeltans, W.; Hannouti, A.; Van Damme, S.; Soetaert, K.; Vanthomme, R.; Tackx, M. (2003). Zooplankton in the Schelde estuary (Belgium/The Netherlands). The distribution of Eurytemora affinis: effect of oxygen? J. Plankton Res. 25(11): 1441-1445. dx.doi.org/10.1093/plankt/fbg101, more
 • Peer reviewed article Azemar, F.; Maris, T.; Mialet, B.; Segers, H.; Van Damme, S.; Meire, P.; Tackx, M. (2010). Rotifers in the Schelde estuary (Belgium): a test of taxonomic relevance. J. Plankton Res. 32(7): 981-997. dx.doi.org/10.1093/plankt/fbq030, more
 • Peer reviewed article Azémar, F.; Van Damme, S.; Meire, P.; Tackx, M. (2007). New occurrence of Lecane decipiens (Murray, 1913) and some other alien rotifers in the Schelde estuary (Belgium). Belg. J. Zool. 137(1): 75-83, more
 • Brys, R.; Ysebaert, T.J.; Escaravage, V.; Van Damme, S.; Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2005). Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen in functie van de KRW: afleiden en beschrijven van typespecifieke referentieomstandigheden en /of MEP in elk Vlaams overgangswatertype vanuit de - overeenkomstig de KRW - ontwikkelde beoordelingssystemen voor biologische kwaliteitselementen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.O.2005.7. Instituut voor Natuurbehoud (IN): Brussel. 149 + bijlagen pp., more
 • Cox, T.; Maris, T.; Soetaert, K.; Conley, D.; Van Damme, S.; Meire, P.; Struyf, E. (2009). A regime shift in a freshwater estuarine ecosystem recovering from hypereutrophication?, in: ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009: A Cruise Through Nice Waters, 25-30 January 2009, Nice, France. pp. 56, more
 • Peer reviewed article Cox, T.J.S.; Maris, T.; Soetaert, K.; Conley, D.J.; Van Damme, S.; Meire, P.; Middelburg, J.J.; Vos, M.; Struyf, E. (2009). A macro-tidal freshwater ecosystem recovering from hypereutrophication: the Schelde case study. Biogeosciences 6(12): 2935-2948, more
 • Peer reviewed article De Brabandere, L.; Dehairs, F.A.; Van Damme, S.; Brion, N.; Meire, P.; Daro, N. (2002). d15N and d13C dynamics of suspended organic matter in freshwater and brackish waters of the Scheldt estuary. J. Sea Res. 48(1): 1-15. dx.doi.org/10.1016/s1385-1101(02)00132-6, more
 • Derous, S.; Van Hoey, G.; Van Damme, S.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). Relevance of the marine biological valuation protocol for the implementation of present and future marine European Directives: comparison with other implementation methods, in: Derous, S. Mariene biologische waardering als een beslissingsondersteunende techniek voor marien beheer. pp. 161-192, more
 • Dumortier, M.; Schneiders, A.; De Schrijver, A.; Kyramarios, M.; Van Daele, T.; Van Damme, S.; Meire, P.; Denys, L. (2003). Vermesting, in: Dumortier, M. et al. Natuurrapport 2003: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 21: pp. 138-147, more
 • Geerts, L.; Wolfstein, K.; Jacobs, S.; van Damme, S.; Vandenbruwaene, W. (2012). Zonation of the TIDE estuaries. Universiteit Antwerpen/Flanders Hydraulics Research/Hamburg Port Authority (HPA): Antwerpen. 19 pp., more
 • Peer reviewed article Gribsholt, B.; Boschker, H.T.S.; Struyf, E.; Andersson, M.; Tramper, A.; De Brabandere, L.; Van Damme, S.; Brion, N.; Meire, P.; Dehairs, F.; Middelburg, J.J.; Heip, C.H.R. (2005). Nitrogen processing in a tidal freshwater marsh: a whole-ecosystem 15N labeling study. Limnol. Oceanogr. 50(6): 1945-1959. dx.doi.org/10.4319/lo.2005.50.6.1945, more
 • Peer reviewed article Gribsholt, B.; Struyf, E.; Tramper, A.; Andersson, M.G.I.; Brion, N.; De Brabandere, L.; Van Damme, S.; Meire, P.; Middelburg, J.J.; Dehairs, F.A.; Boschker, H.T.S. (2006). Ammonium transformation in a nitrogen-rich tidal freshwater marsh. Biogeochemistry 80(3): 289-298, more
 • Hellings, L.; Van Damme, S.; Goeyens, L.; Baeyens, W.F.J.; Dehairs, F.A.; Van Den Driessche, K.; Keppens, E. (1999). Onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan (OMES): deelstudie 7.3. Water-schor interactie: de biogeochemische cycli van koolstof en stikstof. Eindverslag. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS7.3. VUB: Brussel. 115, 33 pp., more
 • Peer reviewed article Hellings, L.; Dehairs, F.; Van Damme, S.; Baeyens, W. (2001). Dissolved inorganic carbon in a highly polluted estuary (the Scheldt). Limnol. Oceanogr. 46(6): 1406-1414. dx.doi.org/10.4319/lo.2001.46.6.1406, more
 • Holzhauer, H.; Maris, T.; Meire, P.; van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.K.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S. (2011). Scheldt Estuary Evaluation Methodology: Phase 2. Deltares/Universiteit Antwerpen/Ecosystem Management Research Group: Delft. 20 pp., more
 • Leloup, V.; Sas, M.; Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Meire, P. (2007). Inventarisatie lopende monitoring projecten met betrekking tot veiligheid en natuurlijkheid in de Zeeschelde, haar tijgebonden zijrivieren en binnendijkse gebieden beïnvloed door het Sigmaplan. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 07-R99. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 113 pp., more
 • Peer reviewed article Maes, J.; Van Damme, S.; Meire, P.; Ollevier, F.P. (2004). Statistical modeling of seasonal and environmental influences on the population dynamics of an estuarine fish community. Mar. Biol. (Berl.) 145(5): 1033-1042. dx.doi.org/10.1007/s00227-004-1394-7, more
 • Maris, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (2005). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2004. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. different pagination pp., more
 • Peer reviewed article Maris, T.; Cox, T.; Temmerman, S.; De Vleeschauwer, P.; Van Damme, S.; De Mulder, T.; Van den Bergh, E.; Meire, P. (2007). Tuning the tide: creating ecological conditions for tidal marsh development in a flood control area. Hydrobiologia 588(1): 31-43. dx.doi.org/10.1007/s10750-007-0650-5, more
 • Peer reviewed article Maris, T.; Cox, T.; Temmerman, S.; De Vleeschauwer, P.; Van Damme, S.; De Mulder, T.; Van den Bergh, E.; Meire, P. (2007). Tuning the tide: creating ecological conditions for tidal marsh development in a flood control area, in: Lafite, R. et al. (Ed.) Consequences of estuarine management on hydrodynamics and ecological functioning: ECSA 38th Symposium - Rouen 2004 Co-organisation Seine-Aval Programme and ECSA. Hydrobiologia, 588: pp. 31-43, more
 • Maris, T.; Cox, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (2008). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2007-2008. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 223 pp., more
 • Maris, T.; Cox, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (2010). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2008-2009. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 219 pp., more
 • Maris, T.; Bruens, A.; van Duren, L.; Vroom, J.; Holzhauer, H.; De Jonge, M.; Van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S.; Meire, P. (2014). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Update 2014. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 014-R175. Deltares/Ecosystem Management Research Group/NIOZ/INBO: [s.l.]. 356 pp., more
 • Maris, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (2016). Recovery of water quality in European estuaries, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 22, more
 • Maris, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (Ed.) (2003). Onderzoek naar de gevolgen van het sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2002. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. , more
 • Maris, T.; Cox, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (Ed.) (2008). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2006-2007. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. , more
 • Meire, P.; Van Damme, S.; Struyf, E. (2002). The Scheldt estuary from past to future: setting the scene, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 7, more
 • Meire, P.; de Deckere, E.; Van Damme, S.; Van den Bergh, E. (2002). A nature development plan for the Schelde estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 44, more
 • Meire, P.; Van Damme, S.; Coenen, M. (2003). The Schelde: managing a heavily impacted river, in: Lombardo, C. et al. (Ed.) Integrated Water Management "IWM-2003": pilot study, Antwerp, May 21st-24th, 2003. pp. 127-136, more
 • Meire, P.; Van den Bergh, E.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Van Damme, S. (2004). Toets van de ecologische bijdrage van de voorgestelde maatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, voor de periode tot 2010. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, ECOBE 04-R70. University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE): Antwerpen. 11 pp., more
 • Meire, P.; Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Cox, T.; Van den Bergh, E.; de Deckere, E. (2004). De Schelde in 2050, de levensader voor Vlaanderen: ecologie en economie hand in hand?, in: Studiedag 'De Schelde in 2050', Antwerpen 6 oktober 2004: referatenboek. pp. 38-42, more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Van Damme, S.; Van den Bergh, E.; Maris, T.; Struyf, E. (2005). The Scheldt estuary: a description of a changing ecosystem. Hydrobiologia 540(1-3): 1-11. dx.doi.org/10.1007/s10750-005-0896-8, more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Van Damme, S.; Van den Bergh, E.; Maris, T.; Struyf, E. (2005). The Scheldt estuary: a description of a changing ecosystem, in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 1-11, more
 • Meire, P.; Maris, T.; Van Damme, S.; Cox, T.; Oosterlee, L.; Temmerman, S.; Van den Bergh, E.; Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Mertens, W.; Vande Voorde, B. (2016). The Schelde from past to future: an integrated approach for restoration, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 21, more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Van Damme, S. (Ed.) (2005). Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3). Springer: Dordrecht. 1-278 pp., more
 • Peer reviewed article Mialet, B.; Azémar, F.; Maris, T.; Sossou, C.; Ruiz, P.; Lionard, M.; Van Damme, S.; Lecerf, A.; Muylaert, K.; Toumi, N.; Meire, P.; Tackx, M. (2010). Spatial spring distribution of the copepod Eurytemora affinis (Copepoda, Calanoida) in a restoring estuary, the Scheldt (Belgium). Est., Coast. and Shelf Sci. 88(1): 116-124. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2010.03.018, more
 • Peer reviewed article Mialet, B.; Gouzou, J.; Azémar, F.; Maris, T.; Sossou, C.; Toumi, N.; Van Damme, S.; Meire, P.; Tackx, M. (2011). Response of zooplankton to improving water quality in the Scheldt estuary (Belgium). Est., Coast. and Shelf Sci. 93(1): 47-57. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2011.03.015, more
 • Peer reviewed article Soetaert, K.; Middelburg, J.J.; Heip, C.H.R.; Meire, P.; Van Damme, S.; Maris, T. (2006). Long-term change in dissolved inorganic nutrients in the heterotrophic Scheldt estuary (Belgium, The Netherlands). Limnol. Oceanogr. 51(1): 409-423. dx.doi.org/10.4319/lo.2006.51.1_part_2.0409, more
 • Struyf, E.; Van Damme, S.; Meire, P. (2002). Potential effects of global change on estuarine nutrient fluxes, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 60, more
 • Struyf, E.; Van Damme, S.; Meire, P. (2002). Evolution of water quality in the freshwater Zeeschelde (96-00): a reason for optimism? (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 44, more
 • Peer reviewed article Struyf, E.; Van Damme, S.; Meire, P. (2004). Possible effects of climate change on estuarine nutrient fluxes: a case study in the highly nutrified Schelde estuary (Belgium, The Netherlands). Est., Coast. and Shelf Sci. 60(4): 649-661. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2004.03.004, more
 • Struyf, E.; Dausse, A.; Van Damme, S.; Bal, K.; Gribsholt, B.; Boschker, E.; Middelburg, J.; Meire, P. (2005). Tidal marshes and biogenic silica recycling at the land-sea interface, in: Struyf, E. The role of freshwater marshes in estuarine silica cycling (Scheldt estuary) = De rol van zoetwaterschorren in de estuariene siliciumcyclus (Schelde-estuarium). pp. 75-97, more
 • Peer reviewed article Struyf, E.; Van Damme, S.; Gribsholt, B.; Meire, P. (2005). Freshwater marshes as dissolved silica recyclers in an estuarine environment (Schelde estuary, Belgium), in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 69-77, more
 • Peer reviewed article Struyf, E.; Van Damme, S.; Gribsholt, B.; Meire, P. (2005). Freshwater marshes as dissolved silica recyclers in an estuarine environment (Schelde estuary, Belgium). Hydrobiologia 540(1-3): 69-77. dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7104-0, more
 • Peer reviewed article Struyf, E.; Van Damme, S.; Gribsholt, B.; Middelburg, J.J.; Meire, P. (2005). Biogenic silica in tidal freshwater marsh sediments and vegetation (Schelde estuary, Belgium). Mar. Ecol. Prog. Ser. 303: 51-60. dx.doi.org/10.3354/meps303051, more
 • Struyf, E.; Van Damme, S.; Gribsholt, B.; Middelburg, J.J.; Meire, P. (2005). Biogenic silica in freshwater marsh sediments and vegetation (Schelde estuary, Belgium), in: Struyf, E. The role of freshwater marshes in estuarine silica cycling (Scheldt estuary) = De rol van zoetwaterschorren in de estuariene siliciumcyclus (Schelde-estuarium). pp. 33-58, more
 • Struyf, E.; Meire, P.; Van Damme, S.; Middelburg, J. (2006). Zoetwaterschorren als siliciumbuffers in het Schelde-estuarium. Water : nieuwsbrief over het integraal waterbeheer in vlaanderen 24, more
 • Peer reviewed article Struyf, E.; Dausse, A.; Van Damme, S.; Bal, K.; Gribsholt, B.; Boschker, E.; Middelburg, J.; Meire, P. (2006). Tidal marshes and biogenic silica recycling at the land-sea interface. Limnol. Oceanogr. 51(2): 838-846. dx.doi.org/10.4319/lo.2006.51.2.0838, more
 • Peer reviewed article Struyf, E.; Van Damme, S.; Gribsholt, B.; Bal, K.; Beauchard, O.; Middelburg, J.J.; Meire, P. (2007). Phragmites australis and silica cycling in tidal wetlands. Aquat. Bot. 87(2): 134-140. dx.doi.org/10.1016/j.aquabot.2007.05.002, more
 • Peer reviewed article Struyf, E.; Smis, A.; Van Damme, S.; Garnier, J.; Govers, G.; Van Wesemael, B.; Conley, D.J.; Batelaan, O.; Frot, E.; Clymans, W.; Vandevenne, F.; Lancelot, C.; Goos, P.; Meire, P. (2010). Historical land use change has lowered terrestrial silica mobilization. Nature Comm. 1: AR129. http://dx.doi.org/10.1038/ncomms1128, more
 • Struyf, E.; Van Damme, S.; Meire, P. (2010). Possible effects of climate change on estuarine nutrient fluxes: a case study in the highly nutrified Schelde estuary (Belgium, The Netherlands), in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 71-92, more
 • Peer reviewed article Tackx, M.; Azémar, F.; Boulêtreau, S.; De Pauw, N.; Bakker, K.; Sautour, B.; Gasparini, S.; Soetaert, K.; Van Damme, S.; Meire, P. (2005). Zooplankton in the Schelde estuary, Belgium and the Netherlands: long-term trends in spring populations. Hydrobiologia 540(1-3): 275-278. dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7151-6, more
 • Peer reviewed article Tackx, M.; Azémar, F.; Boulêtreau, S.; De Pauw, N.; Bakker, K.; Sautour, B.; Gasparini, S.; Soetaert, K.; Van Damme, S.; Meire, P. (2005). Zooplankton in the Schelde estuary, Belgium and the Netherlands: long-term trends in spring populations, in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 275-278, more
 • Peer reviewed article Tackx, M.L.; De Pauw, N.; Van Mieghem, R.; Azémar, F.; Hannouti, A.; Van Damme, S.; Fiers, F.; Daro, N.; Meire, P. (2004). Zooplankton in the Schelde estuary, Belgium and the Netherlands: spatial and temporal patterns. J. Plankton Res. 26(2): 133-141. dx.doi.org/10.1093/plankt/fbh016, more
 • Teuchies, J.; Van Damme, S.; Meire, P.; Blust, R.; Bervoets, L. (2016). The use of lead slags in river embankments: an environmental impact study, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 97, more
 • Van Damme, S. (2010). Synthesis, in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 161-169, more
 • Van Damme, S. (2010). Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. PhD Thesis. University Press Antwerp (UPA): Brussel. ISBN 978-90--5487-760-8. 186 pp., more
 • Van Damme, S. (2010). Introduction, in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 9-14, more
 • Van Damme, S.; Van Cleemput, O.; Kuijken, E. (1994). Denitrificatie in zoetwatergetijdegebieden van het Schelde estuarium: mogelijkheden voor natuurbehoud en -ontwikkeling. Onderzoeksvoorstel. Instituut voor Natuurbehoud. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Universiteit Gent. Faculteit landbouw en toegepaste biologische wetenschappen.: Gent. 24 + bijlagen pp., more
 • Van Damme, S.; Meire, P.; Maeckelberghe, H.; Verdievel, M.; Bourgoing, L.; Taverniers, E.; Ysebaert, T.J.; Wattel, G. (1995). De waterkwaliteit van de Zeeschelde: evolutie in de voorbije dertig jaar. Water 14(85): 244-256, more
 • Van Damme, S.; Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Van den Bergh, E. (1999). Habitatstructuren, waterkwaliteit en leefgemeenschappen in het Schelde-estuarium. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.24. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0113-1. 119 pp., more
 • Van Damme, S.; Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Van den Bergh, E. (1999). Habitatstructuren, waterkwaliteit en leefgemeenschappen in het Schelde-estuarium. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1999(24). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0113-1. 155 pp., more
 • Van Damme, S.; Meire, P.; Ysebaert, T. (1999). Het Schelde-estuarium: natuurlijk! Een ecosysteembeschrijving uitgevoerd binnen het kader van de langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium. Universiteit Antwerpen. Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer: Antwerpen. 111 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Van Damme, S.; De Winder, B.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2001). Het 'bijzondere' van de Schelde: de abiotiek van het Schelde-estuarium, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 37-39, more
 • Van Damme, S.; Struyf, E.; Wartel, S.; Van Nieuwenhuize, J.; Meire, P. (2002). Variations of water quality in the Scheldt estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 20, more
 • Van Damme, S.; Van Hove, D.; Ysebaert, T.J.; de Deckere, E.; Van den Bergh, E.; Meire, P. (2003). Ontwikkelen van een score of index voor fytoplankton, macrozoöbenthos, macro-algen en angiospermen voor de Vlaamse overgangswateren volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Wilrijk. 73 pp., more
 • Van Damme, S.; Struyf, E.; Meire, P. (2003). The ecological functioning of the Scheldt estuary: towards integration of research, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 19, more
 • Peer reviewed article Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Ysebaert, T.J.; Dehairs, F.A.; Tackx, M.; Heip, C.H.R.; Meire, P. (2005). Spatial and temporal patterns of water quality along the estuarine salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium and The Netherlands): results of an integrated monitoring approach. Hydrobiologia 540(1-3): 29-45. dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7102-2, more
 • Peer reviewed article Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Ysebaert, T.J.; Dehairs, F.A.; Tackx, M.; Heip, C.H.R.; Meire, P. (2005). Spatial and temporal patterns of water quality along the estuarine salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium and The Netherlands): results of an integrated monitoring approach, in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 29-45, more
 • Van Damme, S.; Meire, P.; Gommers, A.; Verbeeck, L.; Van Cleemput, E.; Derous, S.; Degraer, S.; Vincx, M. (2007). Typology, reference condition and classification of the Belgian coastal waters (REFCOAST). Belgian Science Policy: Brussel. 119 pp., more
 • Van Damme, S.; Meire, P.; Dehairs, F.A.; Chevalier, E. (2008). Een kwaliteitslabel voor het Scheldewater? [PPT Presentatie]. [S.n.]: Antwerpen. 22 slides pp., more
 • Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Cox, T.; Meire, P. (2009). Characteristic aspects of the tidal freshwater zone that affect aquatic primary production, in: Barendregt, A. et al. (Ed.) Tidal freshwater wetlands. pp. 123-136, more
 • Van Damme, S.; Govers, G.; Struyf, E.; Van Wesemael, B.; Clymans, W.; Frot, E.; Cardinal, D.; Smis, A.; Meire, P. (2009). The effect of land use changes on silica transport through river basins, in: ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009: A Cruise Through Nice Waters, 25-30 January 2009, Nice, France. pp. 272, more
 • Peer reviewed article Van Damme, S.; Dehairs, F.; Tackx, M.; Beauchard, O.; Struyf, E.; Gribsholt, B.; Van Cleemput, O.; Meire, P. (2009). Tidal exchange between a freshwater tidal marsh and an impacted estuary: the Scheldt estuary, Belgium. Est., Coast. and Shelf Sci. 85(2): 197-207. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2009.08.005, more
 • Van Damme, S.; Billen, G.; Cox, T.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Jacobs, S.; Maes, J.; Maris, T.; Meire, P. (2010). Using carrying capacity compensation scenarios to quantify ecological conservation objectives for mudflats: a general approach applied on the Zeeschelde (Scheldt estuary, Belgium), in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 137-159, more
 • Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Cox, T.; Meire, P. (2010). Characteristic aspects of the tidal freshwater zone that affect aquatic primary production, in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 15-44, more
 • Van Damme, S.; Starink, M.; Van der Nat, F.J.W.A.; Struyf, E.; Van Cleemput, O.; Meire, P.M. (2010). Measured denitrification and nitrous oxide fluxes in intertidal mudflats along the Zeeschelde (Scheldt estuary, Belgium), in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 93-112, more
 • Van Damme, S.; Struyf, E.; Maris, T.; Ysebaert, T.J.; Dehairs, F.A.; Tackx, M.; Heip, C.H.R.; Meire, P. (2010). Spatial and temporal patterns of water quality along the estuarine salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium and The Netherlands): results of an integrated monitoring approach, in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 45-70, more
 • Van Damme, S.; Dehairs, F.; Tackx, M.; Beauchard, O.; Struyf, E.; Gribsholt, B.; Van Cleemput, O.; Meire, P. (2010). Tidal exchange between a freshwater tidal marsh and an impacted estuary: the Scheldt estuary, Belgium, in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 113-136, more
 • Peer reviewed article Van Damme, S.; Meire, P. (2001). Het Schelde-estuarium als filter: een bioreactor van stofstromen, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 48-51, more
 • Van Damme, S.; Meire, P. (2002). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: Perceel 1. Studie naar de basiswaterkwaliteit. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Antwerpen. 12 pp., more
 • Van Damme, S.; Meire, P. (2016). Inter-estuarine comparison as a tool to derive holistic management priorities, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 67, more
 • Van Damme, S.; Meire, P. (Ed.) (2001). OMES (Onderzoek Milieu-effecten SIGMAplan), een wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar het ecologisch functioneren van de Zeeschelde. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 61 pp., more
 • Van Damme, S.; Van Cleemput, O. (1998). Onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan (OMES): deelstudie 7. Water-schor interactie. DS 7.4: Denitrificatie. Eindverslag. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS7.4. Universiteit Gent: Gent. 174 pp., more
 • Van de Walle, S.; Van Damme, S. (2016). Management goals for the Seine estuary: the importance of silica dynamics in tidal marshes, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 114, more
 • Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Baten, I.; Meire, P.; Consemulder, J.; Willemse, B.S.; Hoeksema, R.; Haas, H.; Kornman, B.A. (2003). Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium: op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van de mogelijke maatregelen om het streefbeeld natuurlijkheid van de Lange Termijn Visie te bereiken. Werkdocument RIKZ, 2003.825x. [S.n.]: [s.l.]. 99 pp., more
 • Van den Bergh, E.; Buysse, D.; Coeck, J.; Gyselings, R.; Mertens, W.; Van Braeckel, A.; Breine, J.; Vandecasteele, B.; Muylaert, K.; Du Laing, G.; Maes, J.; Soetaert, K.; Van Damme, S. (2005). Zeeschelde, in: Dumortier, M. et al. (Ed.) Natuurrapport 2005: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 24: pp. 153-161, more
 • Peer reviewed article Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Baten, I.; Meire, P. (2005). Ecological rehabilitation of the Schelde estuary (the Netherlands-Belgium; Northwest Europe): linking ecology, safety against floods, and accessibility for port development. Restor. Ecol. 13(1): 204-214. https://hdl.handle.net/10.1111/j.1526-100X.2005.00025.x, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Dataset