IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Prof. Bouillon, Steven
ORCID
ResearcherID
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, more
 • Direct contact at institute:
  E-mail:
 • KU Leuven; Afdeling Bodem- en Waterbeheer, more
 • Direct contact at institute:
  E-mail:
 
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Mangrove Management Group (MMG), more
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, more
 • Function: Lecturer
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), more
 • anchweb.vub.ac.be/members/steven/steven.htm
 • Function: Professor

  Link

 • Een 'multi-proxy' benadering voor de studie van biogeochemische cycli van koolstof en stikstof in tropische en gematigde estuaria, more
 • Koolstofdynamiek in mangrove-ecosystemen en hun rol in het C budget van de tropische kustzone : interactie tussen intergetijdegebieden en het aangrenzende aquatische milieu en de rol van microbiële productie., more
 • Ontwikkeling van een nieuwe geautomatiseerde opstelling voor concentratiebepalingen en stabiele isotopenanalyse van opgelost organisch en anorganisch koolstof : toepassingen in biogeochemische studies van estuariene systemen., more
 • Physiological studies; Chorophyls and primary productivity; Zooplankton and phytoplankton; Co-ordination of biological studies, more
A1 Publications (55) [show]
Peer reviewed publications (2) [show]
Book chapters (5) [show]
Thesis [show]
Abstracts (5) [show]
Report [show]
Other publication [show]
Thesis supervised as (co-)promotor (3) [show]