IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Gheskiere, Tom

Projects (6)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Biodiversity and the role of interstitial benthos of two European sandy beaches, more
 • Biological evaluation of eleven sandy beaches along the Flemish Coast, more
 • Interactie tussen biodiversiteit van het meiobenthos (in casu Nematoda) en toerisme op drie Europese zandstranden, more
 • Interactions between meiobenthic diversity (in casu Nematoda) and tourism on three European sandy beaches, more
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, more
 • On the Ecological Impacts of Beach Nourishments, more

Datasets (2)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Nematode assemblages from European sandy beaches, more
 • Nematodes from Italy and Poland, more

Publications (38)  Top | Publications | Projects | Datasets 
  ( 14 peer reviewed ) split up
 • Belpaeme, K.; Kerckhof, F.; Gheskiere, T. (2004). About "clean" beaches and beach cleaning in Belgium, in: Green, D.R. et al. (Ed.) Littoral 2004: 7th International Symposium. Delivering Sustainable Coasts: Connecting Science and Policy, Aberdeen, Scotland, UK, 20th - 22nd September 2004. Proceedings volume 2. pp. 749-751, more
 • Belpaeme, K.; Kerckhof, F.; Gheskiere, T. (2005). About “clean” beaches and beach cleaning in Belgium, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 21, more
 • Calles Procel, A.K.; Degraer, S.; Vanagt, T.; Gheskiere, T.; Cornejo, P.; Vincx, M. (2006). Tropical sandy beach meiofauna: a case study on cross-shore and seasonal patterns in Ecuador, in: Calles Procel, A.K. Spatial and temporal patterns of meiofauna along Ecuadorian sandy beaches, with a focus on nematode biodiversity = Patrones espaciales y temporalesde la meiofauna en playas arenosas ecuatorianas, con un enfoque sobre biodiversidad de nemátodos. pp. 41-60, more
 • Calles Procel, A.K.; Vincx, M.; Degraer, S.; Arcos, F.; Gheskiere, T. (2006). The dominance of predatory nematodes at the high water level in an Ecuadorian sandy beach, in: Calles Procel, A.K. Spatial and temporal patterns of meiofauna along Ecuadorian sandy beaches, with a focus on nematode biodiversity = Patrones espaciales y temporalesde la meiofauna en playas arenosas ecuatorianas, con un enfoque sobre biodiversidad de nemátodos. pp. 89-118, more
 • Degraer, S.; Beyst, B.; Gheskiere, T.; Vincx, M. (2002). Onbekend is onbemind: de mariene fauna van Vlaamse stranden, in: Mees, J. et al. (Ed.) Academische studiedag: 5 Jaar strand-natuurreservaat 'De Baai van Heist' - De Vlaamse stranden: steriele zandbakken of natuurpatrimonium? Zeebrugge, 14 juni 2002. VLIZ Special Publication, 9: pp. 1-10, more
 • Gheskiere, T. (2000). Structurele diversiteit van nematodengemeenschappen van de Bligh Bank (Zuidelijke bocht van de Noordzee). MSc Thesis. Universiteit Gent: Gent. 91 pp., more
 • Gheskiere, T. (2005). Nematode assemblages from European sandy beaches: diversity, zonation patterns and tourist impacts = Nematodengemeenschappen van Europese zandstranden: diversiteit, zonatiepatronen en impacts van toerisme. PhD Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Biologie, sectie Mariene Biologie: Gent. ISBN 90-9019-292-1. X, 161 pp., more
 • Gheskiere, T. (2006). Nematode assemblages from European sandy beaches: diversity, zonation patterns and tourist impacts = Nematodengemeenschappen van Europese zandstranden: diversiteit, zonatiepatronen en impacts van toerisme, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 96-99, more
 • Peer reviewed article Gheskiere, T.; Hoste, E.; Kotwicki, L.; Degraer, S.; Vanaverbeke, J.; Vincx, M. (2002). The sandy beach meiofauna and free-living nematodes from De Panne (Belgium). Bull. Kon. Belg. Inst. Natuurwet. Biologie 72(Suppl.): 43-49, more
 • Peer reviewed article Gheskiere, T.; Hoste, E.; Kotwicki, L.; Degraer, S.; Vanaverbeke, J.; Vincx, M. (2002). The sandy beach meiofauna and free-living nematodes from De Panne (Belgium), in: Peeters, M. et al. (Ed.) Belgian Fauna and Alien Species: Verhandelingen van het Symposium Status en Trends van de Belgische Fauna met bijzondere aandacht voor uitheemse soorten = Belgian Fauna and Alien Species: Proceedings of the Symposium Status and Trends of the Belgian Fauna with a particular emphasis on alien species. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Biologie = Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Biologie, 72(Suppl.): pp. 43-49, more
 • Peer reviewed article Gheskiere, T.; Degraer, S.; Vincx, M. (2003). Vrijlevende mariene nematoden, ongekende bewoners van het zandstrand ecosysteem. De Strandvlo 23(2): 58-67, more
 • Gheskiere, T.; Degraer, S.; Vincx, M. (2003). Nematode diversity and zonation patterns on sandy beaches, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 39, more
 • Peer reviewed article Gheskiere, T.; Hoste, E.; Vanaverbeke, J.; Vincx, M.; Degraer, S. (2004). Horizontal zonation patterns and feeding structure of marine nematode assemblages on a macrotidal, ultra-dissipative sandy beach (De Panne, Belgium). J. Sea Res. 52(3): 211-226. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2004.02.001, more
 • Peer reviewed article Gheskiere, T.; Vincx, M.; Urban-Malinga, B.; Rossano, C.; Scapini, F.; Degraer, S. (2005). Nematodes from wave-dominated sandy beaches: diversity, zonation patterns and testing of the isocommunities concept. Est., Coast. and Shelf Sci. 62(1-2): 365-375. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2004.09.024, more
 • Peer reviewed article Gheskiere, T.; Vincx, M.; Weslawski, J.M.; Scapini, F.; Degraer, S. (2005). Meiofauna as descriptor of tourism-induced changes at sandy beaches. Mar. Environ. Res. 60(2): 245-265. dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2004.10.006, more
 • Gheskiere, T.; Hoste, E.; Vanaverbeke, J.; Vincx, M.; Degraer, S. (2005). Horizontal zonation patterns and feeding structure of marine nematode assemblages on a macrotidal, ultra-dissipative sandy beach (De Panne, Belgium), in: Gheskiere, T. Nematode assemblages from European sandy beaches: diversity, zonation patterns and tourist impacts = Nematodengemeenschappen van Europese zandstranden: diversiteit, zonatiepatronen en impacts van toerisme. pp. 19-41, more
 • Gheskiere, T.; Vincx, M.; Urban-Malinga, B.; Rossano, C.; Scapini, F.; Degraer, S. (2005). Nematodes from wave-dominated sandy beaches: diversity, zonation patterns and testing of the isocommunities concept, in: Gheskiere, T. Nematode assemblages from European sandy beaches: diversity, zonation patterns and tourist impacts = Nematodengemeenschappen van Europese zandstranden: diversiteit, zonatiepatronen en impacts van toerisme. pp. 43-64, more
 • Gheskiere, T.; Vincx, M.; Weslawski, J.M.; Scapini, F.; Degraer, S. (2005). Meiofauna as descriptor of tourism-induced changes at sandy beaches, in: Gheskiere, T. Nematode assemblages from European sandy beaches: diversity, zonation patterns and tourist impacts = Nematodengemeenschappen van Europese zandstranden: diversiteit, zonatiepatronen en impacts van toerisme. pp. 65-87, more
 • Gheskiere, T.; Vincx, M.; Van de Velde, B.; Pison, G.; Degraer, S. (2005). Are strandline meiofaunal assemblages affected by mechanical beach cleaning? Experimental finds, in: Gheskiere, T. Nematode assemblages from European sandy beaches: diversity, zonation patterns and tourist impacts = Nematodengemeenschappen van Europese zandstranden: diversiteit, zonatiepatronen en impacts van toerisme. pp. 89-110, more
 • Peer reviewed article Gheskiere, T.; Vincx, M.; Pison, G.; Degraer, S. (2006). Are strandline meiofaunal assemblages affected by a once-only mechanical beach cleaning? Experimental findings. Mar. Environ. Res. 61(3): 245-264. dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2005.10.003, more
 • Gheskiere, T.; Vincx, M. (2002). Interactions between nematode biodiversity and anthropogenic disturbances on European sandy beaches (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 35, more
 • Goffin, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J.; Delbare, D.; Demaré, W.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Redant, F.; Mergaert, K.; Vanhooreweder, B.; Maes, F.; De Meyer, P.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Degraer, S.; De Maersschalck, V.; Derous, S.; Gheskiere, T.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Kuijken, E.; Stienen, E.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2007). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2006: Kust & zee. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 180 pp., more
 • Peer reviewed article Kotwicki, L.; De Troch, M.; Urban-Malinga, B.; Gheskiere, T.; Wesawski, J.M. (2005). Horizontal and vertical distribution of meiofauna on sandy beaches of the North Sea (The Netherlands, Belgium, France). Helgol. Mar. Res. 59(4): 255-264. dx.doi.org/10.1007/s10152-005-0001-8, more
 • Merckx, B.; Steyaert, M.; Ferrero, T.; McEvoy, A.; Gheskiere, T.; Schratzberger, M.; Lambshead, J.; Vanreusel, A.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2011). Revealing species assembly rules in nematode communities, in: Merckx, B. Habitat suitability and community modelling of marine benthos = Modeleren van habitatgeschiktheid en gemeenschapsstructuren van marien benthos. pp. 25-43, more
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van Lancker, V.; Vincx, M.; Degraer, S. (2004). Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem: eindrapport. Afdeling Waterwegen Kust/Instituut voor Natuurbehoud/KBIN/Universiteit Gent: Belgium. 201 pp., more
 • Speybroeck, J.; Degraer, S.; Gheskiere, T. (2004). Zoöbenthos (meio, macro, hyper, epi), in: Speybroeck, J. et al. Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem: eindrapport. pp. 123-151, more
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van de walle, M.; Van Lancker, V.; Van Landuyt, W.; Vercruysse, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2005). How may beach nourishment affect the sandy beach ecosystem? The case of Belgian beaches, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 557-568, more
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Dasseville, R.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Lionard, M.; Maelfait, J.-P.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van den Broeck, K.; Van de walle, M.; Van Landuyt, W.; Vercruysse, E.; Vyverman, W.; Vincx, M.; Degraer, S. (2005). Biologische evaluatie van elf strandzones langs de Vlaamse kust - B.E.S.T.: Eindrapport. Instituut voor Natuurbehoud/KBIN/Universiteit Gent: Gent. 181, tab., fig., maps pp., more
 • Peer reviewed article Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.R.M.; Vincx, M.; Degraer, S. (2006). Beach nourishment: an ecologically sound coastal defence alternative? A review. Aquat. Conserv. 16(4): 419-435. dx.doi.org/10.1002/aqc.733, more
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.R.M.; Van Landuyt, W.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). The Belgian sandy beach ecosystem: a review, in: Speybroeck, J. Ecologie van macrobenthos als een basis voor een ecologische bijsturing van strandsuppleties = Ecology of macrobenthos as a baseline for an ecological adjustment of beach nourishment. pp. 22-44, more
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.R.M.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). Beach nourishment: an ecologically sound coastal defence alternative? A review, in: Speybroeck, J. Ecologie van macrobenthos als een basis voor een ecologische bijsturing van strandsuppleties = Ecology of macrobenthos as a baseline for an ecological adjustment of beach nourishment. pp. 45-63, more
 • Peer reviewed article Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van Lancker, V.R.M.; Van Landuyt, W.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). The Belgian sandy beach ecosystem: a review. Mar. Ecol. (Berl.) 29(Suppl. 1): 171-185. dx.doi.org/10.1111/j.1439-0485.2008.00232.x, more
 • Peer reviewed article Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van Lancker, V.R.M.; Van Landuyt, W.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). The Belgian sandy beach ecosystem: a review, in: Advances in sandy shore ecology: Proceedings of the Fourth International Sandy Beach Symposium. Marine Ecology (Berlin), 29(Suppl. 1): pp. 171-185, more
 • Peer reviewed article Urban-Malinga, B.; Gheskiere, T.; Degraer, S.; Derycke, S.; Opalinski, K.W.; Moens, T. (2008). Gradients in biodiversity and macroalgal wrack decomposition rate across a macrotidal, ultradissipative sandy beach. Mar. Biol. (Berl.) 155(1): 79-90. dx.doi.org/10.1007/s00227-008-1009-9, more
 • Peer reviewed article Vanaverbeke, J.; Gheskiere, T.; Vincx, M. (2000). The meiobenthos of subtidal sandbanks on the Belgian Continental Shelf (Southern Bight of the North Sea). Est., Coast. and Shelf Sci. 51(5): 637-649. dx.doi.org/10.1006/ecss.2000.0703, more
 • Vanaverbeke, J.; Gheskiere, T.; Vincx, M. (2001). Meiobenthos and nematode community diversity patterns on isolated sandbank systems from the Belgian Continental Shelf, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 67, more
 • Peer reviewed article Vanaverbeke, J.; Gheskiere, T.; Steyaert, M.; Vincx, M. (2002). Nematode assemblages from subtidal sandbanks in the Southern Bight of the North Sea: effect of small sedimentological differences. J. Sea Res. 48(3): 197-207. dx.doi.org/10.1016/s1385-1101(02)00165-x, more
 • Vincx, M.; Degraer, S.; Beyst, B.; Volckaert, A.; Hoste, E.; De Backer, A.; Gheskiere, T. (2001). Stranden, niet alleen voor toeristen!, in: Mees, J. et al. (Ed.) Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen: Studiedag, Oostende, 9 november 2001. VLIZ Special Publication, 4: pp. 69-73, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects | Datasets