IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Wils, Carine

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie; Informatie- en Datacentrum, more
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 03 61
  E-mail:
 

Expertise:
Taxonomic term: Chilopoda [WoRMS]

Projects (2)  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
 • Biotoopkartering: Biologische waarderingskaart en Natura 2000 habitats, more
 • Monitoring en Rapportering Staat van Instandhouding van Natura2000 habitats, more

Dataset  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
 • Ad hoc plant surveys in plots of the Biological Valuation Map, more

Publications (8)  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
  split up
 • Bervoets, L.; Schneiders, A.; Wils, C. (1996). Bekken van de beneden-zeeschelde: bijlagen: kaarten. Onderzoek naar de verspreiding en de typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in vlaanderen. P. Thomas, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN), Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL), Afdeling Water: Brussel. 5 pp., more
 • Maes, D.; Adriaens, D.; van der Meulen, M.; Poelmans, L.; Van Landuyt, W.; Anselin, A.; Casaer, J.; De Knijf, G.; Devos, K.; Packet, J.; Speybroeck, J.; Stienen, E.; Stuyck, J.; Thomaes, A.; T'Jollyn, F.; Van Daele, T.; Van Den Berge, K.; Van Elegem, B.; Vermeersch, G.; Wils, C.; Pollet, M. (2015). Afbakenen van potentiële leefgebiedenkaarten voor Europese en Vlaamse prioritaire soorten in het kader van de voortoets. Versie 2.0. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.10201559. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 170 pp., more
 • Paelinckx, D.; Wils, C.; Jespers, Z.; Goemaere, E.; Celen, G.; De Baere, D.; Decleer, K.; Gielis, R.; Goethals, V.; Martens, E.E.; Stieperaere, M.; Vandekerkhove, K. (2000). Natuurkenmerkenkaart. Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Bos en Wildbeheer. Afdeling Natuur, Vlaamse Landmaatschappij en OC-GIS Vlaanderen: Belgium. 21 pp., more
 • Provoost, S.; Stienen, E.W.M.; Paelinckx, D.; Wils, C.; Van Daele, T.; Herrier, J.-L.; Killemaes, I.; Noels, C.; Van Nieuwenhuyse, H. (2005). Kust, in: Dumortier, M. et al. (Ed.) Natuurrapport 2005: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 24: pp. 170-178, more
 • Schneiders, A.; Wils, C.; Verheyen, R.F. (1995). Ecologische kwaliteitsobjectieven, een bruikbaar referentiekader voor milieu-effectenrapportage? Water 35(81): 65-68, more
 • Verheyen, R.; Meire, P.; de Wit, J.A.W.; Schneiders, A.; Wils, C.; Ysebaert, T.J. (1991). Naar een ecologisch herstelplan voor de Schelde. Water 10(60): 195-203, more
 • Verheyen, R.; Meire, P.; de Wit, J.A.W.; Schneiders, A.; Wils, C.; Ysebaert, T.J. (1991). Naar een ecologisch herstelplan voor de Schelde, in: De Schelde: perspectieven voor ecologisch herstel. Referaten van de Studiedag op 24 oktober 1991 te Bergen op Zoom (NL). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 10(60): pp. 195-203, more
 • Wils, C.; Coeck, J.; Bervoets, L.; Verheyen, R.-F. (1990). De invloed van de R.W.Z.I. Dessel op de waterkwaliteit en de levensgemeenschappen van de Witte Nete. Water 9(55): 249-254, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Dataset