IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Vriens, Lieve

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Monitoring Biodiversiteitsbeleid, more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 03 58
  E-mail:
 • Overlegplatform Spuikom, more
 • Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Projects (3)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Biotoopkartering: Biologische waarderingskaart en Natura 2000 habitats, more
 • Monitoring en Rapportering Staat van Instandhouding van Natura2000 habitats, more
 • Wetenschappelijke ondersteuning bij de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen voor de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, more

Dataset  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Ad hoc plant surveys in plots of the Biological Valuation Map, more

Publications (10)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
  split up
 • De Muylder, E.; Van Damme, P.; Vriens, L.; Nihoul, R.; Ollevier, F.P. (1989). Incorporation of brewery activated sludge-single proteins (BSCP) in diets for Clarias gariepinus B. fingerlings, in: De Pauw, N. et al. (Ed.) Aquaculture: a biotechnology in progress: volume 2. pp. 639-644, more
 • De Muylder, E.; Van Damme, P.; Vriens, L.; Nihoul, R.; Ollevier, F.P. (1989). Incorporation of brewery activated sludge-single cell proteins (BSCP) in diets of Clarias gariepinus B. fingerlings, in: De Pauw, N. et al. (Ed.) Aquaculture: a biotechnology in progress: volume 1. pp. 639-644, more
 • Scheldeman, K.; Lust, P.; Vriens, L.; Durwael, L.; T'Jollyn, F.; Bosch, H.; Paelinckx, D. (2009). Biologische Waarderingskaart, versie 2: Toelichting bij de kaartbladen 5-13. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek(2009). INBO: Brussel. 44 pp., more
 • Van Den Eynde, E.; Vriens, L.; Verachtert, H. (1982). Vermijden of bestrijden van licht slib bij de aërobe afvalwaterzuivering: recente gegevens. Water 2(3): 85-88, more
 • Vanderwaeren, L.; Vriens, L.; Wilms, D.; Van Haute, A. (1987). Een mathematisch model van een geavanceerd afvalwaterzuiveringssysteem: het tweetraps aeroob unitanksysteem (TSU-systeem). Water 6(37): 120-125, more
 • Verachtert, H.; Werckhuysen, B.; Vriens, L. (1989). Geurbestrijding bij de biologische afvalwaterzuivering. Water 8(46): 14-23, more
 • Verstraete, H.; Van de walle, M.; Courtens, W.; Vanermen, N.; Verbelen, D.; De Bie, J.; D'heer, J.; Kuijken, E.; Verschuere, C.; Van De Meutter, F.; Vriens, L. (2015). Vogelmonitoring van het SBZ-V 'Poldercomplex' en monitoring van de compensatie-inrichtingen voor de Achterhaven van Zeebrugge a.d.h.v. 3 parameters: vegetatie, broedvogels en hydrologie 2014. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.9535155. INBO: Brussel. 190 pp., more
 • Vriens, L. (1998). Internationale doorbraak van de Vlaamse waterzuiverings-technologie. Water 17(100): 222-223, more
 • Vriens, L.; Bosch, H.; De Knijf, G.; De Saeger, S.; Guelinckx, R.; Oosterlynck, P.; Van Hove, M.; Paelinckx, D. (2011). De biologische waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in het Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2011.1. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 978-90-40303-14-2. 416 pp., more
 • Vriens, L.; Ghekiere, S.; Delaplace, P. (1990). De unitank-systemen voor biologische nutriëntverwijdering uit afvalwaters. Water 9(52): 173-180, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset