IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Drs de Bruyne, Rykel

Institute  Top | Institute | Publications 
  ANEMOON foundation - Analysis, Education and Marine Ecological Research, more
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Expertise:
Taxonomic term: Mollusca [WoRMS]

Publications (26)  Top | Institute | Publications 
  ( 11 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Adema, J.P.H.M.; de Bruyne, R.H.; Perk, F.A. (1989). Voorlopige naamlijst van de mariene mollusken en de regelmatig langs de kust van Nederland en België aangespoelde schelpensoorten. De Strandvlo 9(2): 49-59, more
 • Peer reviewed article Adema, J.P.H.M.; de Bruyne, R.H.; Perk, F.A. (1989). Voorlopige naamlijst van de mariene mollusken en de regelmatig langs de kust van Nederland en België aangespoelde schelpensoorten. Het Zeepaard 49(5): 119-129, more
 • Adema, J.P.H.M.; de Bruyne, R.H.; Perk, F.A.; Dumoulin, E. (1989). Voorlopige naamlijst van de Nederlandse mariene mollusken en de regelmatig langs de kust aanspoelende schelpensoorten. Corr. Bl. Ned. Malac. Veren. 249: 562-570, more
 • Bergman, M.J.N.; van Santbrink, J.W.; de Groot, S.J.; Verboom, B.L.; de Bruyne, R.H.; Gmelig Meyling, A.W. (1995). Korte en lange termijn veranderingen in macrofauna veroorzaakt door verschillende vormen van bodemvisserij. BEON Rapport = BEON-report, 95(15). RIKZ: Den Haag. 104 pp., more
 • Boesveld, A.; Gmelig Meyling, A.W.; de Bruyne, R.H. (2007). Behoud van populaties van de Nauwe korfslak (Vertigo angustior) in het kader van het Herstelplan Hollands Duin. Anemoon Rapport 8, more
 • De Boer, Th.W.; de Bruyne, R.H. (1991). Schelpen van de Friese Waddeneilanden: overzicht van alle mariene autochtone weekdieren (Mollusca) en aangespoelde schelpen. Fryske Akademy, 730. Fryske Akademy: Ljouwert. ISBN 90-7334-21-8. 300 pp., more
 • Peer reviewed article de Bruyne, R.H. (1983). Op en om de IJmuidse zuidpier. Het Zeepaard 43(3): 106-109, more
 • Peer reviewed article de Bruyne, R.H. (1983). Vondsten aan de monding van "Het Zwin" bij Cadzand (Zeeuws Vlaanderen). Het Zeepaard 43(4): 134-140, more
 • Peer reviewed article de Bruyne, R.H. (1984). Caecum clarkii Carpenter, 1858 in Zeeuwsch Vlaanderen. Basteria 48(1/3): 12, more
 • Peer reviewed article de Bruyne, R.H. (1986). Thracia villosiuscula (MacGillivray) uit gruis van Terschelling. Het Zeepaard 46(6): 189-190, more
 • Peer reviewed article de Bruyne, R.H. (1986). Cernuella jonica (Mousson, 1854) (Gastropoda: Helicidae: Helicellinae), een voor Nederland nieuwe landslak . Basteria 50(1-3): 65-67, more
 • de Bruyne, R.H. (1991). Schelpen van de Nederlandse kust. Jeugdbondsuitgeverij/KNNV Uitgeverij: Utrecht. ISBN 90-5107-017-9. III, 165 pp., more
 • de Bruyne, R.H. (2003). Geïllustreerde schelpen encyclopedie. Rebo Productions: Lisse. ISBN 90-366-1361-21. 336 pp., more
 • de Bruyne, R.H. (2004). Veldgids schelpen. Veldgids, 14. Jeugdbondsuitgeverij/KNNV Uitgeverij: Utrecht. ISBN 90-5011-140-8. 224 pp., more
 • de Bruyne, R.H.; De Graaf, A.; Hoeksema, D.F. (1985). Over de mariene mollusken in het schelpengruis van het strand bij Ouddorp (Goeree-Overflakkee, Zuid Holland), met onder meer een beschrijving van de methoden en vondsten van de heer W.F.A. Guilonard. Corr. Bl. Ned. Malac. Veren. 226: 74-80, more
 • de Bruyne, R.H.; Bank, R.A.; Adema, J.P.H.M.; Perk, F.A. (1994). Nederlandse naamlijst van de weekdieren (Mollusca) van Nederland en Belgie: feestuitgave ter gelegenheid van het zestig-jarig jubileum van de Nederlandse Malacologische Vereniging. Backhuys Publishers: Leiden. ISBN 90-73348-33-1. 149 pp., more
 • de Bruyne, R.H.; Perk, F.A.; Dekker, H.; van Lente, I. (2015). Pluimdragers & Slijkgapers: Nederlandse namen voor onze weekdieren. Herziene systematische naamlijst, met etymologie. Nederlandse Malacologische Vereniging/Stichting Anemoon: Leiden. ISBN 978-90-815248-3-4. 192 pp., more
 • Peer reviewed article de Bruyne, R.H.; De Boer, Th.W. (1983). De Amerikaanse zwaardschede Ensis directus (Conrad, 1843) in Nederland: de opmerkelijke opmars van een immigrant. Het Zeepaard 43(6): 188-193, more
 • de Bruyne, R.H.; De Boer, Th.W. (2008). Schelpen van de Waddeneilanden: overzicht van de mariene autochtone weekdieren (Mollusca) en aangespoelde schelpen van Nederlandse Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog (plus incidentele vondsten elders uit het Nederlandse Waddengebied). Fontaine Uitgevers: 's-Graveland. ISBN 978-90-5956-255-4. 359 pp., more
 • de Bruyne, R.H.; Gmelig Meyling, A.W. (1995). Lange termijn veranderingen in molluskenvoorkomens in het Zuid-Nederlandse kustgebied. Water 1(2): 1-21, maps, more
 • Peer reviewed article de Bruyne, R.H.; Neckheim, C.M. (1993). Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807) op Walcheren (Gastropoda Pulmontana: Vertiginidae). Basteria 57: 125-126, more
 • de Bruyne, R.H.; Neckheim, T. (Ed.) (2001). Van Nonnetje tot Tonnetje: de recente en fossiele weekdieren (slakken en schelpen) van Amsterdam. Schuyt & Co: Haarlem. ISBN 90-6097-565-0. 207 pp., more
 • Peer reviewed article de Bruyne, R.H.; Recourt, P. (1985). Turtonia minuta (Fabricius, 1780), bij Egmond aan Zee aangespoeld op riemwier. Het Zeepaard 45(4): 149-152, more
 • de Kluijver, M.J.; Ingalsuo, S.S.; de Bruyne, R.H. (2000). Macrobenthos of the North Sea [CD-ROM]: 1. Keys to Mollusca and Brachiopoda. World Biodiversity Database CD-ROM Series. Expert Center for Taxonomic Identification (ETI): Amsterdam. ISBN 3-540-14706-3. 1 cd-rom pp., more
 • Peer reviewed article Platvoet, D.; de Bruyne, R.H.; Gmelig Meyling, A.W. (1995). Description of a new Caprella-species from the Netherlands: Caprella macho nov. spec. (Crustacea, Amphipoda, Caprellidea). Bull. Zool. Mus. Univ. Amsterdam 15(1): 1-4, more
 • Van Lente, I.; de Bruyne, R.H. (2008). Brakwater-strandschelp Rangia cuneata: nieuw voor Nederland; gevonden in het IJ bij Amsterdam! Voelspriet: Nieuws met een slakkengang 7(1): 1, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications