IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Soenen, Karen

Previous institute  Top | Publications 
    Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), more

Publications (5)  Top | Publications 
    ( 2 peer reviewed ) split up
  • Soenen, K. (2011). The Sluice Dock in Ostend: Towards an integrated management plan to reduce the Pacific oyster (Crassostrea gigas, Thunberg). MSc Thesis. Ghent University, Marine Biology Research Group: Ghent. 53 pp., more
  • Soenen, K. (2012). De Spuikom in Oostende: opstellen van een geïntegreerd beheersplan voor het terugdringen van de Japanse oester (Crassostrea gigas, Thunberg), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 127-128, more
  • Peer reviewed article Soenen, K.; Rappé, K.; Van Ginderdeuren, K.; Vansteenbrugge, L. (2010). Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz, 1865): weldra heer en meester in de Spuikom van Oostende? De Strandvlo 30(4): 131-137, more
  • Peer reviewed article Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K.; Hoffman, S.; Vansteenbrugge, L.; Soenen, K.; De Blauwe, H.; Robbens, J.; Vincx, M. (2012). Distribution of the invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Belgian part of the North Sea. Aquat. Invasions 7(2): 163-169. dx.doi.org/10.3391/ai.2012.7.2.002, more
  • Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K.; Hoffman, S.; Vansteenbrugge, L.; Soenen, K.; De Blauwe, H.; Robbens, J.; Vincx, M. (2013). Distribution of the invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Belgian part of the North Sea, in: Van Ginderdeuren, K. Zooplankton and its role in North Sea food webs: Community structure and selective feeding by pelagic fish in Belgian marine waters = Zooplankton en diens rol in Noordzee voedselwebben: Gemeenschapsstructuur en selectief foerageergedrag door pelagische vissen in Belgische mariene wateren. pp. 37-46, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications