IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Denys, Luc

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Monitoring Biodiversiteitsbeleid, more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 42
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
 

Previous institute  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
  Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie, Geomorfologie, more

Projects (8)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen voor de biologische kwaliteitselementen macrofyten en fytobenthos en uitwerken van een meetstrategie in functie van de Europese Kaderrichtlijn Water, more
 • Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor een aantal Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren - 3, more
 • Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor een aantal Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren - eerste deel, more
 • Ecological typology and monitoring of standing waters and marshes, more
 • Toepassing van verschillende biologische beoordelingssystemen op Vlaamse potentiële interkalibratielocaties overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - partim Fytobenthos, more
 • Toepassing van verschillende biologische beoordelingssystemen op Vlaamse potentiële interkalibratielocaties overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - partim Macrofyten, more
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim zoetgetijwaterlichamen 'getijdedijle en getijdezenne', 'getijdedurme' en 'getijdenetes', more
 • Wetenschappelijke ondersteuning bij de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen voor de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, more

Dataset  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • TestWat - Macroinvertebrates and macrophytes of freshwater bodies in Flanders, Belgium, more

Publications (34)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
  ( 12 peer reviewed ) split up
 • Baeteman, C.; Denys, L. (1997). Holocene shoreline and sea-level data from the Belgian coast. Paleoclimate Research 21: 49-74, more
 • Peer reviewed article Deforce, K.; Storme, A.; Bastiaens, J.; Debruyne, S.; Denys, L.; Ervynck, A.; Meylemans, E.; Stieperaere, H.; Van Neer, W.; Crombé, P. (2014). Middle-Holocene alluvial forests and associated fluvial environments: a multi-proxy reconstruction from the lower Scheldt, N Belgium. Holocene 24(11): 1550-1564. dx.doi.org/10.1177/0959683614544059, more
 • Denys, L. (1983). Litho- and biostratigraphical study of Quaternary deep marine deposits of the western Belgian coastal plain: diatom analysis. Bull. Belg. Ver. Geologie = Bull. Soc. Belg. Geol. 92(2): 132-139, more
 • Denys, L. (1984). Diatom analysis of coastal deposits: methodological aspects. Bull. Belg. Ver. Geologie = Bull. Soc. Belg. Geol. 93(3): 291-295, more
 • Denys, L. (1985). Diatomeeënassociaties van enkele onstabiele brakwatermilieus uit het Holoceen van de Belgische kustvlakte. Mededelingen: Nederlands-Vlaamse Kring van Diatomisten 1: 8, more
 • Peer reviewed article Denys, L. (1985). Diatom analysis of an Atlantic-Subboreal core from Slijpe (western Belgian coastal plain). Rev. Palaeobot. Palynol. 46(1-2): 33-53, more
 • Denys, L. (1986). Diatomeeën in kust afzettingen: kiezelalgen als gidsen voor paleomilieu en zeeniveau. Gea 19(3): 80-87, more
 • Peer reviewed article Denys, L. (1989). Observations on the transition from Calais deposits to surface peat in the Western Belgian coastal plain: results of a paleoenvironmental diatom study, in: Baeteman, C. (Ed.) Quaternary sea-level investigations from Belgium: a contribution to IGCP Project 200. Professional Paper. Geological Survey of Belgium, 1989/6(241): pp. 20-43, more
 • Peer reviewed article Denys, L. (1991). A check-list of the diatoms in the holocene deposits of the western Belgian coastal plain with a survey of their apparent ecological requirements, vol I. Professional Paper. Geological Survey of Belgium, 1991/02(246). Geologische Dienst van België: Brussel. 41 pp., more
 • Peer reviewed article Denys, L. (1991). A check-list of the diatoms in the holocene deposits of the western Belgian coastal plain with a survey of their apparent ecological requirements, vol II. Professional Paper. Geological Survey of Belgium, 1991-03(247). Geologische Dienst van België: Brussel. 92 pp., more
 • Peer reviewed article Denys, L. (1992). On the significance of marine diatoms in freshwater deposits at archaeological sites. Diatom Research 7(1): 195-197, more
 • Denys, L. (1993). The diatom record of Holocene deposits near Oostkerke and the development of the Avekapelle gully, in: Baeteman, C. et al. (Ed.) INQUA Fieldmeeting 1993. Quaternary shorelines in Belgium and The Netherlands, September 18-25: excursion guide. pp. 25-55, more
 • Denys, L. (1993). Holocene valley fills at the southern limit of the western Belgian coastal plain: general palaeoecological outline, in: Baeteman, C. et al. (Ed.) INQUA Fieldmeeting 1993. Quaternary shorelines in Belgium and The Netherlands, September 18-25: excursion guide. pp. 56-73, more
 • Denys, L. (1993). An assessment of the Holocene periods of positive and negative tendencies of the marine influence in the Belgian coastal plain, based on litho- and biostratigraphic evidence, in: Baeteman, C. (Ed.) International Symposium on Quaternary Coastal Evolution: Models, Processes and Local to Global Factors. Oostduinkerke, Belgium, 15-18 September 1993. pp. 19-22, more
 • Denys, L. (1993). An exploratory comparison of some Holocene sea-level chronologies from NW-Europe, in: Baeteman, C. (Ed.) International Symposium on Quaternary Coastal Evolution: Models, Processes and Local to Global Factors. Oostduinkerke, Belgium, 15-18 September 1993. pp. 23-25, more
 • Peer reviewed article Denys, L. (1997). Morphology and taxonomy of epizoic diatoms (Epiphalaina and Tursiocola) on a sperm whale (Physeter macrocephalus) stranded on the coast of Belgium. Diatom Research 12(1): 1-18, more
 • Denys, L. (1998). Diatom assemblages from herbarium macrophytes and old samples: potential for historical limnology and studies from Flanders (Belgium). Biol. Jb. Dodonaea 65: 137-138, more
 • Denys, L. (1998). Diatom assemblages from herbarium macrophytes and old samples: potential for historical limnology and studies from Flanders (Belgium), in: Beeckman, T. et al. (Ed.) Populations: Natural and Manipulated, Symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea, University of Gent, 29 October 1997. Biologisch Jaarboek (Dodonaea), 65: pp. 137-138, more
 • Peer reviewed article Denys, L. (1999). A diatom and radiocarbon perspective of the palaeoenvironmental history and stratigraphy of Holocene deposits between Oostende and Nieuwpoort (western coastal plain, Belgium). Geol. Belg. 2(3-4): 111-140, more
 • Peer reviewed article Denys, L. (2003). Environmental changes in man-made coastal dune pools since 1850 as indicated by sedimentary and epiphytic diatom assemblages (Belgium). Aquat. Conserv. 13(3): 191-211. dx.doi.org/10.1002/aqc.581, more
 • Denys, L. (2009). Een a posteriori typologie van stilstaande wateren in Vlaanderen. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009(39). [S.n.]: Brussel. , more
 • Denys, L.; Lebbe, L.; Sliggers, B.C.; Spaink, G.; Van Strijdonck, M.; Verbruggen, C. (1983). Litho- and biostratigraphical study of Quaternary deep marine deposits of the western Belgian coastal plain. Bull. Belg. Ver. Geologie = Bull. Soc. Belg. Geol. 92(2): 125-154, more
 • Denys, L.; Muylaert, K.; Krammer, K.; Joosten, T.; Rioual, P.; Reid, M. (1999). Aulacoseira subborealis stat. nov. (Bacillariophyceae): a common but neglected plankton diatom from eutrophic waters, in: Muylaert, K. Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary = Verspreiding en dynamiek van protistengemeenschappen in een zoetwatergetijdengebied. pp. 37-50, more
 • Peer reviewed article Denys, L.; Baeteman, C. (1995). Holocene evolution of relative sea level and local mean high water spring tides in Belgium: a first assessment. Mar. Geol. 124(1-4): 1-19. hdl.handle.net/10.1016/0025-3227(95)00029-X, more
 • Denys, L.; Packet, J. (2004). Kranswieren, in: Provoost, S. et al. (Ed.) Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22: pp. 106-121, more
 • Denys, L.; Van Bonn, W. (2001). A second species in the epizoic diatom genus Epipellis: E. heptunei sp. nov., in: Jahn, R. et al. (Ed.) Lange-Bertalot-Festschrift: Studies on Diatoms. Dedicated to Prof. Dr. Dr. h. c. Horst Lange-Bertalot on the Occasion of his 65th Birthday. pp. 167-176, more
 • Dumortier, M.; Schneiders, A.; De Schrijver, A.; Kyramarios, M.; Van Daele, T.; Van Damme, S.; Meire, P.; Denys, L. (2003). Vermesting, in: Dumortier, M. et al. Natuurrapport 2003: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 21: pp. 138-147, more
 • Jochems, H.; Schneiders, A.; Denys, L.; Van den Bergh, E. (2002). Eindrapport: typologie van de oppervlaktewateren in Vlaanderen. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: [s.l.]. 49 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Kiden, P.; Denys, L.; Johnston, P. (2002). Late Quaternary sea-level change and isostatic and tectonic land movements along the Belgian-Dutch North Sea coast: geological data and model results. J. Quaternary Sci. 17(5-6): 535-546, more
 • Provoost, S.; Van Gompel, W.; Feys, S.; Vercruysse, W.; Packet, J.; Van Lierop, F.; Adams, Y.; Denys, L. (2010). Permanente inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust. Eindrapport periode 2007-2010. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2010.19. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 169 pp., more
 • Provoost, S.; Van Gompel, W.; Vercruysse, W.; Packet, J.; Denys, L. (2015). Permanente inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust, PINK II: Eindrapport periode 2012-2014. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2015.8890955. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 176 pp., more
 • Sterckx, G.; Paelinckx, D.; Decleer, K.; De Saeger, S.; Provoost, S.; Denys, L.; Packet, J.; Wouters, J.; Demolder, H.; Thomaes, A.; Vandekerkhove, K.; De Keersmaeker, L. (2007). Habitattypen: Bijlage 1 habitatrichtlijn, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 59-359, more
 • Van Looy, K.; Denys, L.; Schneiders, A. (2008). Methodiek vaststelling Maximaal en Goed Ecologisch Potentieel (MEP-GEP) voor sterk veranderde waterlopen. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.12. INBO: Brussel. 20 pp., more
 • Peer reviewed article Verbruggen, C.; Denys, L.; Kiden, P. (1991). Paleo-ecologische en geomorfologische evolutie van Laag- en Midden-België tijdens het Laat-Kwartair. De Aardrijkskunde 15(3): 357-376, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset