IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prof. Dr Anselin, Marc

Previous institute  Top | Publications 
    Universiteit Gent (UGent), more

Publications (4)  Top | Publications 
    split up
  • Anselin, M. (1966). De voorafgaande indicaties voor de ruimtelijke ordening van het linker Scheldeoevergebied en van het land van Waas, in: Basiselementen richtplan, linker Schelde-oever Waasland. pp. 39-41, more
  • Anselin, M. (1966). De planologische gevolgen van de door Antwerpen geprojecteerde ontwikkeling, in: Basiselementen richtplan, linker Schelde-oever Waasland. pp. 42-49, more
  • Anselin, M. (1966). Enkele overwegingen over de ruimtelijke ordening op de linker Schelde-oever, in: De ontwikkeling van de linker Schelde-oever in Oost-Vlaanderen: werkdokument. pp. 31-37, more
  • Blauwens, G.; Tulkens, H.; Thys-Clément; Anselin, M. (1982). Kosten-batenanalyse van de verdere uitbouw van het Belgisch waterwegennet. Ministère des Travaux Publics = Ministerie van Openbare Werken: Brussel. 72 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications