IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

van Stralen, Marnix

Institute  Top | Institute | Publications 
  Onderzoeksbureau MarinX, more
  Institutional address:
  Elkerzeeseweg 77
  4322 NA Scharendijke
  Zeeland
 

Previous institute  Top | Institute | Publications 
  Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO), more
  Function: DLO


Publications (36)  Top | Institute | Publications 
  ( 10 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Beukema, J.J.; Dekker, R.; van Stralen, M.R.; de Vlas, J. (2015). Large-scale synchronization of annual recruitment success and stock size in Wadden Sea populations of the mussel Mytilus edulis L. Helgol. Mar. Res. 69(4): 327-333. dx.doi.org/10.1007/s10152-015-0440-9, more
 • Peer reviewed article Capelle, J.J.; Wijsman, J.W.M.; Schellekens, T.; van Stralen, M.R.; Herman, P.M.J.; Smaal, A.C. (2014). Spatial organisation and biomass development after relaying of mussel seed. J. Sea Res. 85: 395-403. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2013.07.011, more
 • Peer reviewed article Coosen, J.; Twisk, F.; van der Tol, M.W.M.; Lambeck, R.H.D.; van Stralen, M.R.; Meire, P.M. (1994). Variability in stock assessment of cockles (Cerastoderma edule L.) in the Oosterschelde (in 1980-1990), in relation to environmental factors. Hydrobiologia 282(1): 381-395. hdl.handle.net/10.1007/BF00024643, more
 • Peer reviewed article Coosen, J.; Twisk, F.; van der Tol, M.W.M.; Lambeck, R.H.D.; van Stralen, M.R.; Meire, P.M. (1994). Variability in stock assessment of cockles (Cerastoderma edule L.) in the Oosterschelde (in 1980-1990), in relation to environmental factors, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 381-395, more
 • Craeymeersch, J.A.; van Stralen, M.R.; Wijsman, J.W.M.; Kesteloo, J.; Perdon, K.J.; De Mesel, I.G. (2007). Ontwikkeling van een monstertuig voor bestandsopnames van mesheften. IMARES Wageningen Report, C084/07. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 41 pp., more
 • Ens, B.J.; Craeymeersch, J.A.; Fey, F.E.; Heessen, H.J.L.; Smaal, A.C.; Brinkman, A.G.; Dekker, R.; van der Meer, J.; van Stralen, M.R. (2007). Sublitorale natuurwaarden in de Waddenzee: Een overzicht van bestaande kennis en een beschrijving van een onderzoekopzet voor een studie naar het effect van mosselzaadvisserij en mosselkweek op sublitorale natuurwaarden. IMARES Wageningen Report, C077/07. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 177 pp., more
 • Peer reviewed article Folmer, E.O.; Drent, J.; Troost, K.; Büttger, H.; Dankers, N.; Jansen, J.; van Stralen, M.; Millat, G.; Herlyn, M.; Philippart, C.J.M. (2014). Large-Scale Spatial Dynamics of Intertidal Mussel (Mytilus edulis L.) Bed Coverage in the German and Dutch Wadden Sea. Ecosystems 17(3): 550-566. dx.doi.org/10.1007/s10021-013-9742-4, more
 • Goudswaard, P.C.; Steenbergen, J.S.; Baars, J.M.D.D.; Kesteloo, J.J.; Jol, J.; van Stralen, M.R. (2006). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2006. IMARES Wageningen Report, C059/06. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden. 24 pp., more
 • Goudswaard, P.C.; Kesteloo, J.; van Zweeden, C.; Fey, F.E.; van Stralen, M.R.; Jansen, J.; Craeymeersch, J.A. (2007). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2007. IMARES Wageningen Report, C095/07. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 25 pp., more
 • Goudswaard, P.C.; Jansen, J.J.M.; van Zweeden, C.; Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R. (2008). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2008. IMARES Wageningen Report, CO66/08. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 24 pp., more
 • Goudswaard, P.C.; Jansen, J.M.; van Zweeden, C.; Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R. (2009). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2009. IMARES Wageningen Report, C0092/09. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 26 pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Breen, V.P.; Craeymeersch, J.A. (2004). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2004. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C052/04. RIVO: Yerseke. 48, maps, tables pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Jol, J.; Craeymeersch, J.A. (2005). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2005. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C050/05. RIVO: Wageningen. 41 pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Steenbergen, J.S. (2006). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2006. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C054/06. RIVO: Wageningen. 46 pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Fey, F.E.; Jol, J.; Goudswaard, P.C. (2007). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2007. IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 44 + ill. pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Jansen, J.M.; van Zweeden, C. (2008). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2008. IMARES Wageningen Report, C051/08. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 45 pp., more
 • Kesteloo-Hendrikse, J.J.; van Stralen, M.R. (1992). Het kokkelbestand in de Oosterschelde, de Westerschelde en de Waddenzee in 1992. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 44 pp., more
 • Kesteloo-Hendrikse, J.J.; van Stralen, M.R. (1996). Het kokkelbestand in de Oosterschelde, de Westerschelde, de Waddenzee en de Voordelta in 1996. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek: IJmuiden. 11, fig., tab. pp., more
 • Peer reviewed article Rijnsdorp, A.D.; Van Stralen, M.; van der Veer, H.W. (1985). Selective tidal transport of North Sea plaice larvae Pleuronectes platessa in coastal nursery areas. Trans. Am. Fish. Soc. 114: 461-470, more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C.; Van Stralen, M.; Schuiling, E. (2001). The interaction between shellfish culture and ecosystem processes. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 58(5): 991-1002, more
 • Smaal, A.C.; Van Stralen, M.; Craeymeersch, J.A. (2005). Does the introduction of the Pacific oyster Crassostrea gigas lead to species shifts in the Wadden Sea?, in: Dame, R.F. et al. (Ed.) The comparative roles of suspension-feeders in ecosystems. Nato Science Series: 4. Earth and Environmental Sciences, 47: pp. 277-289, more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; van Stralen, M.R.; Kesteloo-Hendrikse, J.; Bult, T.P. (2003). Het mosselareaal en -bestand op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2003. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C070/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Den Haag. 19, 4 maps pp., more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Bult, T.P. (2004). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2004. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, CO67/04. RIVO: Yerseke. 24, 6 maps pp., more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; Kesteloo, J.J.; Jol, J.; van Stralen, M.R.; Craeymeersch, J.A. (2005). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2005. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C065/05. RIVO: Yerseke. 14, maps pp., more
 • Peer reviewed article Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; van Stralen, M.R.; Craeymeersch, J.A. (2006). Winter survival of mussel beds in the intertidal part of the Dutch Wadden Sea, in: Laursen, K. (Ed.) Monitoring and Assessment in the Wadden Sea. Proceedings from the 11th Scientific Wadden Sea Symposium Esbjerg, Denmark 4-8 April 2005. NERI Technical Report, 573: pp. 107-111, more
 • Troost, K.; van Stralen, M.; van Zweeden, C. (2015). Ruimtelijke verspreiding van mosselen en Japanse oesters in de Waddenzee in de periode 1992-2013. IMARES Wageningen Report, C062/15. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 35 pp., more
 • van den Ende, D.; Troost, K.; Van Stralen, M.; van Zweeden, C.; van Asch, M. (2012). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen van de Waddenzee in het voorjaar van 2012. IMARES Wageningen Report, C149/12. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 26 pp., more
 • van Stralen, M.R. (2005). De pulskor: samenvatting van het onderzoek naar de ontwikkeling van een alternatief vistuig voor de vangst platvis gebaseerd op het gebruik van elektrische stimuli. MarinX-rapport, 2005.26. MarinX Onderzoek en Advies Mariene Ecologie, Visserij en Schelpdierkweek: Scharendijke. 27 pp., more
 • Peer reviewed article van Stralen, M.R.; Dijkema, R.D. (1994). Mussel culture in a changing environment: the effects of a coastal engineering project on mussel culture (Mytilus edulis L.) in the Oosterschelde estuary (SW Netherlands). Hydrobiologia 282-283: 359-379, more
 • Peer reviewed article van Stralen, M.R.; Dijkema, R.D. (1994). Mussel culture in a changing environment: the effects of a coastal engineering project on mussel culture (Mytilus edulis L.) in the Oosterschelde estuary (SW Netherlands), in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 359-379, more
 • van Stralen, M.R.; Kesteloo-Hendrikse, J.J. (1993). De ontwikkeling van schelpdierbestanden in de Voordelta in de periode 1984-1993 in relatie tot de schelpdiervisserij. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C.026/93. RIVO: Ijmulden. 59 pp., more
 • van Stralen, M.R.; Kesteloo-Hendrikse, J.J. (1997). Het kokkelbestand in de Oosterschelde, de Westerschelde, de Waddenzee en de Voordelta in 1997. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek: IJmuiden. 12, fig., tab. pp., more
 • van Stralen, M.R.; Kesteloo-Hendrikse, J.J. (1998). Het kokkelbestand in de Oosterschelde, de Westerschelde, de Waddenzee en de Voordelta in het voorjaar van 1998. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Dienst Landbouwbouwkundig Onderzoek (RIVO-DLO): IJmuiden. 12, fig., tab. pp., more
 • van Stralen, M.R.; Kesteloo-Hendrikse, J.J. (1999). Het kokkelbestand in de Oosterschelde, de Westerschelde, de Waddenzee en de Voordelta in het voorjaar van 1999. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Dienst Landbouwbouwkundig Onderzoek (RIVO-DLO): Yerseke. 12, fig., tab. pp., more
 • van Zweeden, C.; Troost, K.; van den Ende, D.; Van Stralen, M. (2011). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2011. IMARES Wageningen Report, C154/11. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 29 pp., more
 • van Zweeden, C.; Troost, K.; van den Ende, D.; Van Stralen, M. (2012). Het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2011. IMARES Wageningen Report, C097/12. IMARES Wageningen UR: Ijmuiden. 22 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications