IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

van de Straat, André

Institute  Top | Institute | Publications 
  Provincie Zeeland; Directie Ruimte, Milieu en Water, more
  Function: Beleidsmedewerker

  Institutional address:
  Postbus 165
  4330 AD Middelburg
  Tel.: +31-(0)118-63 17 00
  Fax: +31-(0)118- 63 47 56
  E-mail:
 

Publications (5)  Top | Institute | Publications 
  split up
 • Van den Brand, L.; Van Nispen, R.; van de Straat, A.A. (2008). Ontwerp-planherziening omgevingsplan Zeeland: Europese Kaderrichtlijn Water: Plantekst omgevingsplan 2010-2015. [S.n.]: [s.l.]. 17 pp., more
 • Van Nispen, R.; van de Straat, A.A. (2008). Bijlagenrapport: Ontwerp-planherziening omgevingsplan Zeeland: Europese Kaderrichtlijn Water 2010–2015: Milieudoelstellingen water. Provincie Zeeland: Middelburg. 103 pp., more
 • Van Nispen, R.; van de Straat, A.A. (2008). Hoofdrapport: Ontwerp-planherziening omgevingsplan Zeeland: Europese Kaderrichtlijn Water 2010–2015: Milieudoelstellingen water. Provincie Zeeland: [s.l.]. 73 pp., more
 • Van Nispen, R.; van de Straat, A.A. (2009). Hoofdrapport: Planherziening omgevingsplan Zeeland: Europese Kaderrichtlijn Water 2010–2015: Milieudoelstellingen water. Provincie Zeeland, Afdeling Water en Natuur: [s.l.]. 78 pp., more
 • Van Nispen, R.; van de Straat, A.A. (2009). Bijlagenrapport: Planherziening omgevingsplan Zeeland: Europese Kaderrichtlijn Water 2010 – 2015: Milieudoelstellingen water. Provincie Zeeland: [s.l.]. 110 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications