IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dijkman, Elze

Institute  Top | Institute | Publications 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Den Hoorn Texel, more
  Function: research assistant

  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Publications (12)  Top | Institute | Publications 
  ( 5 peer reviewed ) split up
 • Bos, O.G.; Dijkman, E.M.; Cremer, J. (2008). Gegevens voor aanmelding van mariene Habitatrichtlijngebieden: Doggersbank, Klaverbank, Noordzeekustzone, Vlakte van de Raan. IMARES Wageningen Report, C081/08. IMARES Wageningen UR: Texel. 56 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Brasseur, S.M.J.M.; Tulp, I.; Reijnders, P.; Smit, C.; Dijkman, E.; Cremer, J.; Kotterman, M.; Meesters, E.H.W.G. (2004). Voedselecologie van de gewone en grijze zeehond in de Nederlandse kustwateren. I. Onderzoek naar de voedselecologie van de gewone zeehond, II. Literatuurstudie naar het dieet van de grijze zeehond. Alterra-Rapport, 905. Alterra: Wageningen. 116 pp., more
 • Brinkman, A.G.; Meesters, E.H.; Dijkman, E.M.; Brenninkmeijer, A.; Kersten, M.; Ens, B.J. (2005). Habitatgebruik van foeragerende wadvogels in de Westerschelde. Datarapport RKZ, RKZ-1267. Alterra/Altenburg en Wymenga: Texel. 112 + bijlagen pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Witbaard, R.; Dijkman, E.; Meesters, H.W.G. (2008). Ruimtelijke en temporele patronen in de diversiteit van de macrobenthische infauna op het Nederlands Continentaal Plat. IMARES Wageningen Report, C070/08. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 40 pp., more
 • Peer reviewed article Dankers, N.M.J.A.; Dijkman, E.M.; De Jong, M.L.; de Kort, G.; Meijboom, A. (2004). De verspreiding en uitbreiding van de Japanse Oester in de Waddenzee. Alterra-Rapport, 909. Alterra: Wageningen. 51 pp., more
 • Dankers, N.M.J.A.; Meijboom, A.; de Jong, M.; Dijkman, E.; Cremer, J.; Fey, F.E.; Smaal, A.C.; Craeymeersch, J.A.; Brummelhuis, E.; Steenbergen, J.; Baars, D. (2006). De ontwikkeling van de Japanse oester in Nederland (Waddenzee en Oosterschelde). IMARES Wageningen Report, C040/06. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 57 pp., more
 • De Mesel, I.G.; Craeymeersch, J.; Schellekens, T.; van Zweeden, C.; Wijsman, J.W.M.; Leopold, M.; Dijkman, E.; Cronin, K. (2011). Kansenkaarten voor schelpdieren op basis van abiotiek en hun relatie tot het voorkomen van zwarte zee-eenden. IMARES Wageningen Report, C042/11. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 84 + Bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Ens, B.J.; Brinkman, A.G.; Dijkman, E.M.; Meesters, H.W.G.; Kersten, M.; Brenninkmeijer, A.; Twisk, F. (2005). Modelling the distribution of waders in the Westerschelde: what is the predictive power of abiotic variables? Alterra-Rapport, 1193. Alterra: Wageningen. 140 pp., more
 • Peer reviewed article Leopold, M.F.; Camphuysen, C.J.; van Lieshout, S.M.J.; ter Braak, C.J.F.; Dijkman, E.M. (2004). Baseline studies North Sea windfarms: Lot 5. Marine birds in and around the future site Nearshore Windfarm (NSW). Alterra-Rapport, 1047. Alterra: Wageningen. 198 pp., more
 • Leopold, M.F.; Solé, L.; IJsseldijk, L.L.; Dijkman, E.; Jauniaux, T.; Haelters, J. (2015). Follow the fish: do harbour porpoises (Phocoena phocoena) respond to better water quality up rivers?, in: Leopold, M.F. Eat and be eaten: porpoise diet studies. pp. 113-135, more
 • Lindeboom, H.J.; Dijkman, E.M.; Bos, O.G.; Meesters, E.H.; Cremer, J.S.M.; de Raad, I.; Van Hal, R.; Bosma, A. (2008). Ecologische atlas Noordzee: ten behoeve van gebiedsbescherming. Wageningen UR. IMARES: Den Burg. ISBN 978-90-7454-12-7. 289 pp., more
 • Peer reviewed article Rappoldt, C.; Ens, B.J.; Bult, T.P.; Dijkman, E.M. (2003). Scholeksters en hun voedsel in de Waddenzee: Rapport voor deelproject B1 van EVA II, de tweede fase van het evaluatieonderzoek naar de effecten van schelpdiervisserij op natuurwaarden in de Waddenzee en Oosterschelde 1999-2003. Alterra-Rapport, 882. Alterra: Wageningen. 152 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications