IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

de Kraker, Adriaan
www.falw.vu.nl/nl/onderzoek/geo-and-bioarchaeology/staff/de-kraker/index.asp, personal home page

Publications (29)  Top | Publications 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Beenakker, J.J.J.M.; Horsten, F.H.; de Kraker, A.M.J.; Renes, H. (2007). Landschap in ruimte en tijd. Aksant Academic Publishers: Netherlands. ISBN 9789052602707. 416 pp., more
 • de Kraker, A. (1993). Een kwestie van geld en organisatie: dijkaanleg en dijkherstel in noordoost-Vlaanderen tijdens de zestiende eeuw. Tijdschr. Waterstaatsgeschied. 2: 26-37, more
 • de Kraker, A. (1997). De westerschelde als bedreiging voor de polders: een historische visie. Zeeuws tijdschr. 47(1): 10-20, more
 • de Kraker, A. (2002). Het Verdronken Land van Saeftinghe: de cyclus van natuurgebied en cultuurland, in: de Kraker, A.M.J. De Westerschelde, een water zonder weerga: ontstaansgeschiedenis en kaartbeeld, havens, handel en scheepvaart, verkeer, verdronken dorpen, oorlog en verdedigingswerken, natuur en milieu en andere aspecten van de Westerschelde. pp. 159-170, more
 • de Kraker, A. (2002). Duizend jaar Honte of Westerschelde: een poging tot reconstructie van de Westerschelde in grote lijnen, 1000 tot 2000, in: de Kraker, A.M.J. De Westerschelde, een water zonder weerga: ontstaansgeschiedenis en kaartbeeld, havens, handel en scheepvaart, verkeer, verdronken dorpen, oorlog en verdedigingswerken, natuur en milieu en andere aspecten van de Westerschelde. pp. 17-36, more
 • de Kraker, A. (2002). De Westerschelde als natuurlijke bondgenoot van en vijand voor zijn omwonenden, 15e tot 20e eeuw, in: de Kraker, A.M.J. De Westerschelde, een water zonder weerga: ontstaansgeschiedenis en kaartbeeld, havens, handel en scheepvaart, verkeer, verdronken dorpen, oorlog en verdedigingswerken, natuur en milieu en andere aspecten van de Westerschelde. pp. 37-48, more
 • de Kraker, A. (2005). Domeinbeheer en waterstaatszorg 1128-1796, in: Vanclooster, D. (Ed.) De Duinenabdij van Koksijde: Cisterciënzers in de Lage Landen. pp. 87-117, more
 • de Kraker, A.; Stockman, P. (2002). De Westerschelde als strategische waterweg: verdedigingswerken uit de Napoleontische tijd, in: de Kraker, A.M.J. De Westerschelde, een water zonder weerga: ontstaansgeschiedenis en kaartbeeld, havens, handel en scheepvaart, verkeer, verdronken dorpen, oorlog en verdedigingswerken, natuur en milieu en andere aspecten van de Westerschelde. pp. 111-132, more
 • Peer reviewed article de Kraker, A.M.J. (1999). A method to assess the impact of high tides, storms and storm surges as vital elements in climatic history: the case of stormy weather and dikes in the northern part of Flanders, 1488 to 1609. Clim. Change 43(1): 287-302, more
 • de Kraker, A.M.J. (2000). Storm surges, high tides and storms as extreme weather events, their impact on the coastal zone of the North Sea and the human response, 1350 to 2000, in: Obrêbska-Starkel, B. (Ed.) Reconstructions of climate and its modelling = Rekonstrukcje klimatu i jego modelowanie. Prace instytutu geograficznego Uniwersytetu Jagiellonskiego = Travaux de l'institut geographique de l'Université de Cracovie, 107: pp. 85-99, more
 • de Kraker, A.M.J. (2002). Historic storms in the North Sea area, an assessment of the storm data, the present position of research and the prospects for future research, in: Wefer, G. et al. (Ed.) Climate development and history of the North Atlantic realm. pp. 415-434, more
 • de Kraker, A.M.J. (2002). De Westerschelde, een water zonder weerga: ontstaansgeschiedenis en kaartbeeld, havens, handel en scheepvaart, verkeer, verdronken dorpen, oorlog en verdedigingswerken, natuur en milieu en andere aspecten van de Westerschelde. Duerinck: Kloosterzande. ISBN 90-72604-07-5. 228 pp., more
 • de Kraker, A.M.J. (2005). Modernization of dike maintenance and coastal management in the Meuse-Scheldt-Delta, 1500-1900, in: Endlich, C. et al. Kulturlandschaft Marsch: Natur, Geschichte, Gegenwart: Vorträge anlässlich des Symposiums in Oldenburg vom 3. bis 5. Juni 2004. Schriftenreihe des Landesmuseums für Natur und Mensch, 33: pp. 148-161, more
 • de Kraker, A.M.J. (2005). Reconstruction of storm frequency in the North Sea area of the pre-industrial period, 1400-1625 and the connection with reconstructed time series of temperatures. History of Meteorology 2: 51-69, more
 • de Kraker, A.M.J. (2006). Klimaatsextremen en klimaatsverandering: klimaatlessen uit verleden richtlijn voor de toekomst? TOPOS 16(2): 16-21, more
 • Peer reviewed article de Kraker, A.M.J. (2006). Flood events in the southwestern Netherlands and coastal Belgium, 1400-1953 = Inondations dans le sud-ouest des Pays-Bas et en Belgique littorale, 1400–1953. Hydrol. Sci. J. 51(5): 913-929, more
 • de Kraker, A.M.J. (2007). Zeeuwse zekerheid verankerd in Zeeuws-Vlaamse bodem. Bedijkingen in Staats-Vlaanderen door Noord-Nederlanders en de inrichting van het landschap tussen 1600 en 1800: enkele hoofdlijnen, in: Ebben, M.A. et al. (Ed.) De Scheldedelta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, 1500-1800. Publicaties van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis, 6: pp. 69-89, more
 • de Kraker, A.M.J. (2007). De centra van zoutproductie in Brabant, Vlaanderen en Zeeland tussen 1400 en 1600, in: de Kraker, A.M.J. et al. (Ed.) Veen-Vis-Zout. Landschappelijke dynamiek in de zuidwestelijke delta van de Lage Landen. Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies, 8: pp. 81-111, more
 • de Kraker, A.M.J. (2009). Stormachtig weer in de Lage Landen tussen 1400 en 1625: reconstructie van stormen langs de zuidoostelijke Noordzeekust, de wijze waarop hun invloed wordt bepaald en veranderingen in het stormpatroon, in: de Kraker, A.M.J. et al. (Ed.) Klimaat en atmosfeer in beweging. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 2008: pp. 1-32, more
 • de Kraker, A.M.J. (2009). De Westerschelde: bevaarbaarheid en verdedigbaarheid, in: Enthoven, V. (Ed.) Een haven te ver: de Britse expeditie naar de Schelde van 1809. pp. 23-53, more
 • de Kraker, A.M.J.; Borger, G.J. (2007). Veen-Vis-Zout: een multidisciplinaire uitdaging voor toekomstig onderzoek, in: de Kraker, A.M.J. et al. (Ed.) Veen-Vis-Zout. Landschappelijke dynamiek in de zuidwestelijke delta van de Lage Landen. Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies, 8: pp. 131-133, more
 • de Kraker, A.M.J.; Borger, G.J. (Ed.) (2007). Veen-Vis-Zout. Landschappelijke dynamiek in de zuidwestelijke delta van de Lage Landen. Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies, 8. Institute for Geo- and Bioarchaeology. Vrije Universiteit Amsterdam: Amsterdam. ISBN 978-90-77456-08-8. vii, 136 pp., more
 • de Kraker, A.M.J.; van der Windt, H.J. (Ed.) (2009). Klimaat en atmosfeer in beweging. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 2008. Academia Press: Gent. ISBN 978-90-382-1503-7. VI, 186 pp., more
 • Kluiving, S.J.; Lascaris, M.A.; de Kraker, A.M.J.; Renes, H.; Borger, G.J.; Soetens, S.A. (2013). Potential and use of archaeological and historical data for a reconstruction of the sea level curve of the last 3000 years in the coastal zone of the southern North Sea. Results of a case study, in: Thoen, E. et al. Landscapes or seascapes? The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered. CORN Publication Series, 13: pp. 61-84. hdl.handle.net/10.1484/M.CORN.1.101548, more
 • Lascaris, M.A.; de Kraker, A.M.J. (2013). Dikes and other hydraulic engineering works from the Late Iron Age and Roman period on the coastal area between Dunkirk and the Danish Bight, in: Thoen, E. et al. Landscapes or seascapes? The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered. CORN Publication Series, 13: pp. 177-198. hdl.handle.net/10.1484/M.CORN.1.101553, more
 • Lases, W.B.P.M.; de Kraker, A.M.J. (2009). De Westerschelde, natuurlijk? Verdieping van en ontpoldering langs de Westerschelde in historisch perspectief geplaatst. Tijdschr. Waterstaatsgeschied. 18: 25-39, more
 • Smetacek, V.; Wefer, G.; Alheit, J.; Lamy, F.; de Kraker, A.M.J.; Flemming, B.W.; Lindeboom, H.J.; Streif, H.; van Weering, T.; von Storch, H. (2002). Climate and human induced impacts on the coastal zone of the southern North Sea, in: Wefer, G. et al. (Ed.) Climate development and history of the North Atlantic realm. pp. 473-486, more
 • Thoen, E.; Borger, G.J.; de Kraker, A.M.J.; Soens, T.; Tys, D.; Vervaet, L; Weerts, H.J.T. (2013). Landscapes or seascapes? The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered. CORN Publication Series, 13. Brepols Publishers: Turnhout. ISBN 978-2-503-54058-0. xii, 428 pp., more
 • Thoen, E.; Borger, G.J.; de Kraker, A.M.J.; Soens, T.; Tys, D.; Weerts, H.J.T. (2013). The North Sea coastal plains over the last two millennia: landscapes or seascapes? A new collection of essays, in: Thoen, E. et al. Landscapes or seascapes? The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered. CORN Publication Series, 13: pp. 1-7. hdl.handle.net/10.1484/M.CORN.1.101545, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications