IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Perdon, Jack

Institute  Top | Institute | Publications 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Yerseke, more
  Function: research assistant

  Institutional address:
  Korringaweg 5
  4401NT Yerseke
  Tel.: +31-(0)317-48 09 00
  Fax: +31-(0)317-48 73 59
 

Previous institute  Top | Institute | Publications 
  Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO), more
  Function: CSO


Publications (22)  Top | Institute | Publications 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Craeymeersch, J.A.; van Stralen, M.R.; Wijsman, J.W.M.; Kesteloo, J.; Perdon, K.J.; De Mesel, I.G. (2007). Ontwikkeling van een monstertuig voor bestandsopnames van mesheften. IMARES Wageningen Report, C084/07. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 41 pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Perdon, K.J. (2003). De halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, in de Nederlandse kustwateren in 2002. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, COO4/03. RIVO: Yerseke. 12 pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Perdon, K.J. (2004). De halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, in de Nederlandse kustwateren in 2003. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C040/04. RIVO: Yerseke. 12 pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Perdon, K.J. (2004). De halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, inde Nederlandse kustwateren in 2004. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C073/04. RIVO: Yerseke. 27 pp., more
 • Peer reviewed article Craeymeersch, J.A.; Perdon, K.J. (2005). De otterschelp Lutraria in de Nederlandse wateren. Het Zeepaard 65(5): 144-150, more
 • Craeymeersch, J.A.; Perdon, K.J. (2006). De halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, in de Nederlandse kustwateren in 2005. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C036/06. RIVO: Yerseke. 22 pp., more
 • Goudswaard, P.C.; Kesteloo, J.J.; Perdon, K.J.; Jansen, J.M. (2008). Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) en kokkels (Cerastoderma edule) in de Nederlandse kustwateren in 2008. IMARES Wageningen Report, C069/08. IMARES: Yerseke. 27 pp., more
 • Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Kesteloo, J.J.; Jol, J.; van Zweeden, C.; Jansen, J.M. (2009). Mesheften (Ensis directus), strandschelpen (Spisula subtruncata), kokkels (Cerastoderma edule), mosselen (Mytilus edulis) en otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2009. IMARES Wageningen Report, C086/09. IMARES: Yerseke. 37 pp., more
 • Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Kesteloo, J.J.; Jol, J.; van Zweeden, C.; Hartog, E.; Jansen, J.J.M. (2010). Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren, een kwantitatieve en kwalitatieve bestandsopname in 2010. IMARES Wageningen Report, C99/10. IMARES: Yerseke. 66 pp., more
 • Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Jol, J.; Kesteloo, J.J.; van Zweeden, C.; Troost, K. (2011). Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren Bestandsopname 2011. IMARES Wageningen Report, C094/11. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 78 pp., more
 • Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Jol, J.; van Asch, M.; Troost, K. (2013). Het bestand aan commercieel belangrijke schelpdiersoorten in de Nederlandse kustwateren in 2013. IMARES Wageningen Report, C133/13. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 38 pp., more
 • Hostens, K.; Courtens, W.; Craeymeersch, J.; Goudswaard, P.C.; Houziaux, J.-S.; Merckx, B.; Van Hoey, G.; Kerckhof, F.; Perdon, K.J.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.; Vigin, L.; Vincx, M.; Degraer, S. (2013). Invasive American razor clam Ensis directus in Belgian waters: a true opportunity for shell-fisheries?, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 43, more
 • Houziaux, J.-S.; Craeymeersch, J.; Merckx, B.; Kerckhof, F.; Van Lancker, V.; Courtens, W.; Stienen, E.; Perdon, K.J.; Goudswaard, P.C.; Van Hoey, G.; Virgin, L.; Hostens, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2012). 'EnSIS' - Ecosystem Sensitivity to Invasive Species. Final Report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 105 pp., more
 • Kamermans, P.; Bult, T.P.; Kater, B.J.; Baars, D.; Kesteloo, J.; Perdon, K.J.; Schuiling, E. (2004). Eindrapport EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase). Deelproject H4: Invloed van natuurlijke factoren en kokkelvisserij op de dynamiek van bestanden aan kokkels (Cerastoderma edule) en nonnen (Macoma balthica) in de Waddenzee, Ooster- en Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C058/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 148 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Kamermans, P.; Blankendaal, M.; Perdon, K.J. (2009). Predation of shore crabs (Carcinus maenas (L.)) and starfish (Asterias rubens L.) on blue mussel (Mytilus edulis L.) seed from wild sources and spat collectors. Aquaculture 290(3-4): 256-262. https://hdl.handle.net/10.1016/j.aquaculture.2009.02.031, more
 • Kater, B.J.; Baars, D.; Perdon, K.J. (2003). Japanse oesters in het litorale gebied van de Oosterschelde in 2002. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, COO3(3). RIVO: Wageningen. 20 pp., more
 • Perdon, K.J.; Jol, J.; Bakker, A.; van Asch, M. (2014). Het bestand aan mesheften, halfgeknotte strandschelpen, kokkels, mosselen, otterschelpen en venusschelpen in de Nederlandse kustwateren in 2014. IMARES Wageningen Report, C130/14. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 44 pp., more
 • Perdon, K.J.; Troost, K.; van Asch, M.; Jol, J. (2016). WOT schelpdiermonitoring in de Nederlandse kustzone in 2016. IMARES Wageningen Report, C093/16. Wageningen Marine Research: Yerseke. 34 pp., more
 • Perdon, K.J.; Goudswaard, P.C. (2006). De Amerikaanse zwaardschede, Ensis directus, en de halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, in de Nederlandse kustwateren in 2006. IMARES Wageningen Report, C078/06. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 21 pp., more
 • Perdon, K.J.; Goudswaard, P.C. (2007). Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) en kokkels (Cerastoderma edule) in de Nederlandse kustwateren in 2007. IMARES Wageningen Report, CO87/07. Wageningen UR. IMARES: Den Haag. 27 pp., more
 • Teal, L.R.; Depestele, J.; O'Neill, B.; Craeymeersch, J.; van Denderen, D.; Parker, R.; Perdon, J.; Polet, H.; Rasenberg, M.; Vanelslander, B.; Rijnsdorp, A.D. (2014). Effects of beam and pulse trawling on the benthic ecosystem. IMARES Wageningen Report, C098/14. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 53 pp., more
 • Troost, K.; Perdon, K.J.; van Zwol, J.; Jol, J.; van Asch, M. (2017). Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone in 2017. CVO (Centrum voor Visserijonderzoek) Report, 17.014. Centrum voor Visserijonderzoek: IJmuiden. 38 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications