IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Kesteloo, Joke

Previous institute  Top | Publications | Dataset 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES), more
  Function: DLO HBO Onderzoeker


Dataset  Top | Publications | Dataset 
 • Cockle stocks Westerschelde, more

Publications (39)  Top | Publications | Dataset 
  split up
 • Bult, T.P.; Kesteloo, J.J.; Craeymeersch, J.A. (2003). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2003. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, CO41(3). RIVO: Wageningen. 48 pp., more
 • Bult, T.P.; Kesteloo, J.J. (2002). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2002. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C038/02. RIVO: Den Haag. 46 pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Kesteloo, J.J.; Kamermans, P. (2000). Het kokkelbestand in de Oosterschelde, de Westerschelde, de Waddenzee en de Voordelta in het voorjaar van 2000. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C022/00. RIVO Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek: IJmuiden. 13, fig., tab. pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; van Stralen, M.R.; Wijsman, J.W.M.; Kesteloo, J.; Perdon, K.J.; De Mesel, I.G. (2007). Ontwikkeling van een monstertuig voor bestandsopnames van mesheften. IMARES Wageningen Report, C084/07. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 41 pp., more
 • Goudswaard, P.C.; Steenbergen, J.S.; Baars, J.M.D.D.; Kesteloo, J.J.; Jol, J.; van Stralen, M.R. (2006). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2006. IMARES Wageningen Report, C059/06. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden. 24 pp., more
 • Goudswaard, P.C.; Kesteloo, J.; van Zweeden, C.; Fey, F.E.; van Stralen, M.R.; Jansen, J.; Craeymeersch, J.A. (2007). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2007. IMARES Wageningen Report, C095/07. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 25 pp., more
 • Goudswaard, P.C.; Kesteloo, J.J.; Perdon, K.J.; Jansen, J.M. (2008). Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) en kokkels (Cerastoderma edule) in de Nederlandse kustwateren in 2008. IMARES Wageningen Report, C069/08. IMARES: Yerseke. 27 pp., more
 • Goudswaard, P.C.; Jansen, J.J.M.; van Zweeden, C.; Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R. (2008). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2008. IMARES Wageningen Report, CO66/08. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 24 pp., more
 • Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Kesteloo, J.J.; Jol, J.; van Zweeden, C.; Jansen, J.M. (2009). Mesheften (Ensis directus), strandschelpen (Spisula subtruncata), kokkels (Cerastoderma edule), mosselen (Mytilus edulis) en otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2009. IMARES Wageningen Report, C086/09. IMARES: Yerseke. 37 pp., more
 • Goudswaard, P.C.; Jansen, J.M.; van Zweeden, C.; Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R. (2009). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2009. IMARES Wageningen Report, C0092/09. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 26 pp., more
 • Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Kesteloo, J.J.; Jol, J.; van Zweeden, C.; Hartog, E.; Jansen, J.J.M. (2010). Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren, een kwantitatieve en kwalitatieve bestandsopname in 2010. IMARES Wageningen Report, C99/10. IMARES: Yerseke. 66 pp., more
 • Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Jol, J.; Kesteloo, J.J.; van Zweeden, C.; Troost, K. (2011). Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren Bestandsopname 2011. IMARES Wageningen Report, C094/11. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 78 pp., more
 • Kamermans, P.; Kesteloo, J.; Baars, D. (2003). Eindrapport EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase). Deelproject H2: Evaluatie van de geschatte omvang en ligging van kokkelbestanden in de Waddenzee, Ooster- en Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C054/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 77 + bijlagen pp., more
 • Kamermans, P.; Bult, T.P.; Kater, B.J.; Baars, D.; Kesteloo, J.; Perdon, K.J.; Schuiling, E. (2004). Eindrapport EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase). Deelproject H4: Invloed van natuurlijke factoren en kokkelvisserij op de dynamiek van bestanden aan kokkels (Cerastoderma edule) en nonnen (Macoma balthica) in de Waddenzee, Ooster- en Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C058/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 148 + bijlagen pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Breen, V.P.; Craeymeersch, J.A. (2004). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2004. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C052/04. RIVO: Yerseke. 48, maps, tables pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Jol, J.; Craeymeersch, J.A. (2005). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2005. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C050/05. RIVO: Wageningen. 41 pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Steenbergen, J.S. (2006). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2006. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C054/06. RIVO: Wageningen. 46 pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Fey, F.E.; Jol, J.; Goudswaard, P.C. (2007). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2007. IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 44 + ill. pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Jansen, J.M.; van Zweeden, C. (2008). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2008. IMARES Wageningen Report, C051/08. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 45 pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Zweeden, C.; Poelman, M.; Jansen, J.M. (2009). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2009. IMARES Wageningen Report, C087/09. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 46 pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Zweeden, C.; Troost, K.; Jansen, J.M. (2010). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2010. IMARES Wageningen Report, C098/10. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 46 pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Zweeden, C.; Troost, K. (2012). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2011. IMARES Wageningen Report, C098/12. Imares: Wageningen. 30 + bijlage pp., more
 • Kesteloo-Hendrikse, J.J. (1993). Het kokkelbestand in de Oosterschelde, de Westerschelde en de Waddenzee in 1993. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 44 pp., more
 • Kesteloo-Hendrikse, J.J. (1998). Begeleidend onderzoek naar het verzaaien van kokkels in de Westerschelde. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek: [s.l.]. , more
 • Kesteloo-Hendrikse, J.J. (2003). Het uitdunnen en verzaaien van kokkelbestanden met een hoge dichtheid in de Westerschelde in het najaar van 2002. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C061/03. RIVO: IJmuiden. 20 pp., more
 • Kesteloo-Hendrikse, J.J. (2006). Kokkelgroei en overleving in de zomerperiode in de Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C055/06. IMARES Wageningen: IJmuiden. 13 + figuren pp., more
 • Kesteloo-Hendrikse, J.J.; van Stralen, M.R. (1992). Het kokkelbestand in de Oosterschelde, de Westerschelde en de Waddenzee in 1992. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 44 pp., more
 • Kesteloo-Hendrikse, J.J.; van Stralen, M.R. (1996). Het kokkelbestand in de Oosterschelde, de Westerschelde, de Waddenzee en de Voordelta in 1996. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek: IJmuiden. 11, fig., tab. pp., more
 • Smaal, A.C.; Kesteloo-Hendrikse, J.J. (2007). Rendement en effecten van verzaaien kokkels in de Westerschelde (REKWES). IMARES Wageningen Report, C007/07. IMARES Wageningen: [s.l.]. 13 pp., more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; van Stralen, M.R.; Kesteloo-Hendrikse, J.; Bult, T.P. (2003). Het mosselareaal en -bestand op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2003. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C070/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Den Haag. 19, 4 maps pp., more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Bult, T.P. (2004). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2004. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, CO67/04. RIVO: Yerseke. 24, 6 maps pp., more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; Kesteloo, J.J.; Jol, J.; van Stralen, M.R.; Craeymeersch, J.A. (2005). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2005. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C065/05. RIVO: Yerseke. 14, maps pp., more
 • van Stralen, M.R.; Kesteloo-Hendrikse, J.J. (1993). De ontwikkeling van schelpdierbestanden in de Voordelta in de periode 1984-1993 in relatie tot de schelpdiervisserij. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C.026/93. RIVO: Ijmulden. 59 pp., more
 • van Stralen, M.R.; Kesteloo-Hendrikse, J.J. (1997). Het kokkelbestand in de Oosterschelde, de Westerschelde, de Waddenzee en de Voordelta in 1997. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek: IJmuiden. 12, fig., tab. pp., more
 • van Stralen, M.R.; Kesteloo-Hendrikse, J.J. (1998). Het kokkelbestand in de Oosterschelde, de Westerschelde, de Waddenzee en de Voordelta in het voorjaar van 1998. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Dienst Landbouwbouwkundig Onderzoek (RIVO-DLO): IJmuiden. 12, fig., tab. pp., more
 • van Stralen, M.R.; Kesteloo-Hendrikse, J.J. (1999). Het kokkelbestand in de Oosterschelde, de Westerschelde, de Waddenzee en de Voordelta in het voorjaar van 1999. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Dienst Landbouwbouwkundig Onderzoek (RIVO-DLO): Yerseke. 12, fig., tab. pp., more
 • van Zweeden, C.; Troost, K.; van Asch, M.; Kesteloo-Hendrikse, J.J. (2012). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2012. IMARES Wageningen Report, C094/12. IMARES Wageningen UR: Ijmuiden. 45 pp., more
 • Wijsman, J.W.M.; Kesteloo, J.J. (2007). Het effect van baggerwerkzaamheden t.b.v. de verruiming op de kokkelbestanden in de Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C081/07. Wageningen UR. IMARES: Wageningen. 35 pp., more
 • Wijsman, J.W.M.; Kesteloo, J.J.; Craeymeersch, J.A. (2006). Ecologie, visserij en monitoring van mesheften in de Voordelta. IMARES Wageningen Report, C009/06. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden. 41 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Dataset