IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Van den Berg, M.S.

Institute  Top | Institute | Publications 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more
  Institutional address:
  Koningskade 4
  2500 EX Den Haag
  Tel.: +31-(0)70-351-80 80
  Fax: +31-(0)70-351-8335
 

Publications (10)  Top | Institute | Publications 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Altenburg, W.; Arts, G.; Baretta-Bekker, J.G.; van den Berg, M.S.; van den Broek, T.; Buskens, R.F.M.; Bijkerk, R.; Coops, H.; van Dam, H.; Van Ee, G.; Evers, C.H.M.; Franken, R.; Higler, B.; Ietswaart, T.; Jaarsma, N.; de Jong, D.J.; Joosten, A.M.T.; Klinge, M.; Knoben, R.A.E.; Kranenbarg, J.; Van Loon, W.M.G.M.; Noordhuis, R.; Pot, R.; Twisk, F.; Verdonschot, P.F.M.; Vlek, H.; Wolfstein, K.; Backx, J.J.G.M.; Beers, M.C.; Buijse, A.D.; Duursema, G.; Fagel, M.; De Leeuw, J.; van der Molen, J.; Nijboer, R.; Vriese, T.; Duijts, R.; Hartholt, J.G.; Jager, Z.; Stikvoort, E.C. (2007). Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA): Utrecht. 375 pp., more
 • Altenburg, W.; Arts, G.; Baretta-Bakker, J.G.; van den Berg, M.S.; van den Broek, T.; Buskens, R.F.M.; Bijkerk, R.; Coops, H.; van Dam, H.; Van Ee, G.; Evers, C.H.M.; Franken, R.; Higler, B.; Ietswaart, T.; Jaarsma, N.; de Jong, D.J.; Joosten, A.M.T.; Klinge, M.; Knoben, R.A.E.; Kranenbarg, J.; Van Loon, W.M.G.M.; Noordhuis, R.; Pot, R.; Twisk, F.; Verdonschot, P.F.M.; Vlek, H.; Wolfstein, K.; Backx, J.J.G.M.; Beers, M.C.; Buijse, A.D.; Duursema, G.; Fagel, M.; De Leeuw, J.; van der Molen, J.; Nijboer, R.; Vriese, T.; Duijts, R.; Hartholt, J.G.; Jager, Z.; Stikvoort, E.C. (2007). Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water. Aanvullingen kleine typen. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA): Utrecht. ISBN 978-90-5773-383-3. 174 pp., more
 • Baretta-Bakker, J.G.; van den Berg, M.S.; Bijkerk, R.; van Dam, H.; Ietswaart, T.; Joosten, A.M.T.; van der Molen, J.; Wolfstein, K. (2007). Achtergronddocument, referenties en maatlatten fytoplankton ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water. [S.n.]: [s.l.]. 65 pp., more
 • Peer reviewed article Coops, H.; van Nes, E.H.; van den Berg, M.S.; Butijn, G.D. (2002). Promoting low-canopy macrophytes to compromise conservation and recreational navigation in a shallow lake. Aquat. Ecol. 36(4): 483-492, more
 • Expertteam Macrofyten en Fytoplankton; van den Berg, M.S. (2004). Achtergronddocument referenties en maatlatten waterflora. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA): The Netherlands. 128 pp., more
 • Kornman, B.A.; Blauw, T.; Bil, M.; van der Meij, V.; van den Berg, M.S. (2004). Oppervlaktewaterlichamen en beschermde gebieden in het Schelde stroomgebied. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.036. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3488-5. 25 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Kuiper, R.V.; Cantón, R.F.; Leonards, P.E.; Jenssen, B.M.; Dubbeldam, M.; Wester, P.W.; van den Berg, M.S.; Vos, J.G.; Vethaak, A.D. (2007). Long-term exposure of European flounder (Platichthys flesus) to the flame-retardants tetrabromobisphenol A (TBBPA) and hexabromocyclododecane (HBCD. Ecotoxicol. Environ. Saf. 67(3): 349-360, more
 • Kuiper, R.V.; Cantón, R.F.; Leonards, P.E.; Jenssen, B.M.; Dubbeldam, M.; Wester, P.W.; van den Berg, M.S.; Vos, J.G.; Vethaak, A.D. (2007). Long-term exposure of European flounder (Platichthys flesus) to the flame-retardants tetrabromobisphenol A (TBBPA) and hexabromocyclododecane (HBCD, in: Kuiper, R.V. Toxicity of brominated flame retardants in fish, with emphasis on endocrine effects and reproduction = Toxiciteit van gebromeerde vlamvertragers in vis, met bijzondere aandacht voor effecten op de hormoonhuishouding. pp. 73-94, more
 • Kuiper, R.V.; Vethaak, A.D.; Cantón, R.F.; Dubbeldam, M.; Van den Brandhof, E.-J.; Leonards, P.E.; Wester, P.W.; van den Berg, M.S.; Vos, J.G. (2007). Toxicity of analytically cleaned pentabromodiphenylether after prolonged exposure in estuarine European flounder (Platichthys flesus), and partial life-cycle exposure in fresh water zebrafish (Danio rerio, in: Kuiper, R.V. Toxicity of brominated flame retardants in fish, with emphasis on endocrine effects and reproduction = Toxiciteit van gebromeerde vlamvertragers in vis, met bijzondere aandacht voor effecten op de hormoonhuishouding. pp. 95-117, more
 • Pot, R.; Altenburg, W.; Arts, G.; Beers, M.C.; van Beers, P.W.M.; van den Berg, M.S.; van den Bergs, J.; Bijkerk, R.; Buijse, T.; Buskens, R.F.M.; van Dam, H.; Duursema, G.; Van Ee, G.; Evers, C.H.M.; Fortuin, A.W.; Jaarsma, N.; Klinge, M.; Knoben, R.A.E.; Knol, B.W.; van Maanen, B.; Van Nispen, R.; Ottburg, F.G.W.A.; Roodzand, H.; Samuels, J.; van Scheppingen, Y.; Smeets, H.; Twisk, W.; Vlek, H.; Vriese, T.; van der Molen, D.T. (2005). Default-MEP/GEP’s voor sterk veranderde en kunstmatige wateren. Concept versie 8. [S.n.]: [s.l.]. 171 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications