IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Heinis, Floor

Institute  Top | Institute | Publications 
  Adviseurs Ecologie, more
 

Publications (11)  Top | Institute | Publications 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article de Jong, C.A.F.; Ainslie, M.A.; Heinis, F.; Janmaat, J. (2016). Offshore dredger sounds: source levels, sound maps, and risk assessment, in: Popper, A.N. et al. (Ed.) The effects of noise on aquatic life II. Advances in Experimental Medicine and Biology, 875: pp. 189-196. hdl.handle.net/10.1007/978-1-4939-2981-8_22, more
 • Donkers, M.; Zanting, H.A.; Jeuken, C.J.L.; Wang, Z.B.; van Koningsveld, M.; de Boer, M.; Heinis, F. (2006). Inventarisatie uitgangspunten zandwinbeleid Westerschelde: definitief. Arcadis: [s.l.]. 65 pp., more
 • Donkers, M.; Jeuken, C.J.L.; Van der Weck, A.; Sas, M.; Heinis, F.; Lambeek, J.J.P.; van Rompaey, M. (2007). Monitoringprogramma voor de toegankelijkheidsprojecten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (MONEOS-T). Arcadis: Rotterdam. 574 pp., more
 • Donkers, M.; Jeuken, C.J.L.; Van der Weck, A.; Sas, M.; Heinis, F.; Lambeek, J.J.P.; van Rompaey, M. (2007). Monitoringprogramma toegankelijkheid: hoofdrapport (definitief) Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Proses2010: [s.l.]. 109 + appendices pp., more
 • Heinis, F.; de Boer, M.; Hollander, H.; Backes, Ch.W. (2001). Verkenning van een strategie voor natuurcompensatie bij een mogelijke verdieping in het Schelde-estuarium. Projectbureau LTV: Delft. 32 + annexes pp., more
 • Heinis, F.; Evers, C.H.M. (2007). Toelichting op ecologische doelen voor nutriënten in oppervlaktewateren. Stowa Rapport, 2007.18. STOWA: Utrecht. ISBN 978-90-5773-367-3. 49 pp., more
 • Heinis, F.; Taal, M. (2013). N2000-context. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 9 + bijlage pp., more
 • Plancke, Y.; Sas, M.; Heinis, F.; Ides, S. (2008). Nota plaatrandstortingen: verruiming vaargeul Westerschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + 1 p. appendices pp., more
 • van Holland, G.; Sas, M.; Bruens, A.; Heinis, F.; Verbeek, H.; Meersschaut, Y. (2008). Deepening of the navigation channel in the Scheldt estuary: research as input for EIA and Appropriate Assessment. CEDA: Antwerp. , more
 • van Holland, G.; Bruens, A.; Heinis, F.; Sas, M.; Van der Weck, A.; Verbeek, H.; Meersschaut, Y. (2008). The deepening project in the Scheldt estuary: research as input for EIA and Appropriate Assessment. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Peer reviewed article Van Kruchten, Y.J.G.; Vellinga, T.; Heinis, F. (2009). A probalistic analysis of the ecological effects of sand mining for maasvlakte 2. Terra et Aqua 114: 20-28, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications