IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Eng. Bult, Tammo

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Ijmuiden, more
  Function: head of department

  Institutional address:
  Haringkade 1
  1976CP Ijmuiden

Previous institute  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
  Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO), more
  Function: CSO


Projects (2)  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, more
 • Sweet-Salt, more

Dataset  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
 • Cockle stocks Westerschelde, more

Publications (16)  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
  ( 4 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Bult, T.P.; Riley, S.C.; Haedrich, R.L.; Gibson, R.J.; Heggenes, J. (1999). Density-dependent habitat selection by juvenile Atlantic salmon (Salmo salar) in experimental riverine habitats. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 56(7): 1298-1306, more
 • Bult, T.P.; Stikvoort, E.C.; Willemse, B.S. (1999). Mogelijkheden en beperkingen van omgevingsclassificaties en habitatgeschiktheidsmodellen voor het inschatten van effecten op bodemdieren. Werkdocument RIKZ, AB-99.833x. RIKZ: Middelburg. 26 + tabellen + figuren + bijlagen pp., more
 • Bult, T.P.; Ens, B.J.; Lanters, R.L.P.; Smaal, A.C.; Zwarts, L. (2000). Korte Termijn Advies Voedselreservering Oosterschelde; Samenvattende rapportage in het kader van EVAII. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.042. [S.n.]: The Netherlands. 60 pp., more
 • Bult, T.P.; Kesteloo, J.J.; Craeymeersch, J.A. (2003). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2003. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, CO41(3). RIVO: Wageningen. 48 pp., more
 • Bult, T.P.; Ens, B.J.; Baars, D.; Kats, R.; Leopold, M. (2004). Evaluatie van de meting van het beschikbare voedselaanbod voor vogels die grote schelpdieren eten. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C018/04. RIVO: Ijmuiden. 118 pp., more
 • Bult, T.P.; Dekker, W. (2006). Een experimentele veldstudie naar het intrekgedrag van glasaal op de grens van zout en zoet met implicaties voor het verbeteren van intrekmogelijkheden. IMARES Wageningen Report, C064/06. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 41 pp., more
 • Bult, T.P.; Dekker, W. (2007). An experimental field study on the migratory behaviours of glass eel (Anguilla anguilla) at the interface of fresh and salt waters, with implications to the management and improvement of glass eel migration, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 76, more
 • Peer reviewed article Bult, T.P.; Dekker, W. (2007). Experimental field study on the migratory behaviour of glass eels (Anguilla anguilla) at the interface of fresh and salt water. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 67(7): 1396-1401. dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsm105, more
 • Bult, T.P.; Kesteloo, J.J. (2002). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2002. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C038/02. RIVO: Den Haag. 46 pp., more
 • Kamermans, P.; Bult, T.P.; Kater, B.J.; Baars, D.; Kesteloo, J.; Perdon, K.J.; Schuiling, E. (2004). Eindrapport EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase). Deelproject H4: Invloed van natuurlijke factoren en kokkelvisserij op de dynamiek van bestanden aan kokkels (Cerastoderma edule) en nonnen (Macoma balthica) in de Waddenzee, Ooster- en Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C058/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 148 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Rappoldt, C.; Ens, B.J.; Bult, T.P.; Dijkman, E.M. (2003). Scholeksters en hun voedsel in de Waddenzee: Rapport voor deelproject B1 van EVA II, de tweede fase van het evaluatieonderzoek naar de effecten van schelpdiervisserij op natuurwaarden in de Waddenzee en Oosterschelde 1999-2003. Alterra-Rapport, 882. Alterra: Wageningen. 152 pp., more
 • Peer reviewed article Schneider, D.C.; Bult, T.P.; Gregory, R.S.; Methven, D.A.; Ings, D.W.; Gotceitas, V. (1999). Mortality, movement, and body size: critical scales for Atlantic cod (Gadus morhua) in the Northwest Atlantic. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 56(Suppl. 1): 180-187, more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; van Stralen, M.R.; Kesteloo-Hendrikse, J.; Bult, T.P. (2003). Het mosselareaal en -bestand op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2003. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C070/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Den Haag. 19, 4 maps pp., more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Bult, T.P. (2004). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2004. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, CO67/04. RIVO: Yerseke. 24, 6 maps pp., more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; Bult, T.P. (2004). Habitatmodellen voor kokkels in de Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C055/04. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Yerseke. 20 pp., more
 • Zeeberg, J.J.; Bult, T.P.; van Densen, W.; van Hoof, L.; Kals, J. (2006). Een beschouwing van nationale en internationale beheermaatregelen ten behoeve van een duurzame visserij en visproductie in mariene ecosystemen. IMARES Wageningen Report, C041/06. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 50 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Dataset