IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Adema, Jeroen
www.alkyon.nl/Company/Adema.htm, personal home page

Institute  Top | Institute | Publications 
  Alkyon Hydraulic Consultancy & Research, more
  Institutional address:
  Voorsterweg 28
  Marknesse
  P.O. Box 248
  8300 AE Emmeloord
  Tel.: +31-(0)527-24 81 00
  Fax: +31-(0)527-24 81 11
  E-mail:
 

Publications (8)  Top | Institute | Publications 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Adema, J. (1998). Effecten van kombergingsvergroting bij de grens op het getij in de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-98.835x. RWS, RIKZ: Middelburg. 11 + figuren pp., more
 • Adema, J. (2005). Evaluatie van hydraulische modellen voor operationele getijvoorspellingen. Deelopdracht 1: Evaluatie op basis van de Nederlandse randvoorwaarden. Alkyon: Emmeloord. III, 40 + tables, figures pp., more
 • Adema, J. (2005). Evaluatie van hydraulische modellen voor operationele getijvoorspellingen. Deelopdracht 2: Evaluatie op basis van de Vlaamse randvoorwaarden. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en zeewezen, Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 28 + 15 p. tables, 69 p. figures, 1 p. Appendix, cd-rom pp., more
 • Adema, J. (2006). Evaluatie van hydraulische modellen voor operationele getijvoorspellingen. Deelopdracht 3: afregelen Vlaamse rivieren in het kustzuidmodel en vergelijking Kalman-sturing. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en zeewezen, Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. IV, 47 + 10 p. Tables, 132 p. Figures, cd-rom pp., more
 • Adema, J. (2006). Evaluatie van hydraulische modellen voor operationele getijvoorspellingen. Aanvullende studie deelopdracht 3: vergelijking hindcast en forecast en afregelen saliniteit. Alkyon: Emmeloord. 26 + 9 p. Tables, 91 p. Figures, 1 p. Appendix pp., more
 • Craeymeersch, J.A.M; Escaravage, V.; Adema, J.; Asch, M.; Tulp, I.Y.M.; Prins, T. (2015). PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - bodemdieren 2004 - 2013. Monitor Taskforce Publication Series, 2015-09. NIOZ: Yerseke. , more
 • Steijn, R.C.; Adema, J. (2000). Stroomvoerend vermogen, getijdominantie en resttransporten: een verkennend onderzoek toegespitst op de Westerschelde. Alkyon: Emmeloord. 49 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Tien, N.S.H.; Craeymeersch, J.; Van Damme, C.; Couperus, A.S.; Adema, J. (2017). Burrow distribution of three sandeel species relates to beam trawl fishing, sediment composition and water velocity, in Dutch coastal waters. J. Sea Res. 127: 194-202. https://hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2017.05.001, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications