IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ens, Bruno

Institute  Top | Institute | Publications 
  Sovon, more
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Publications (39)  Top | Institute | Publications 
  ( 21 peer reviewed ) split up
 • Bloksma, J.; de Vries, M.; Ens, B.J. (1979). Voedseloecologie van de wulp op het Friese Wad. Werkdocument. Tussentijds verslag van Bruno Ens over de waarnemingsperiode juli '78 tot december '78. Rijksuniversiteit Groningen, Zoölogisch Laboratorium: Haren. 269 pp., more
 • Peer reviewed article Blomert, A.-M.; Ens, B.J.; Goss-Custard, J.D.; Hulscher, J.B.; Zwarts, L. (Ed.) (1996). Oystercatchers and their estuarine food supplies. Ardea, 84A. Nederlandsche Ornithologische Unie: Amsterdam. IX, 538 pp., more
 • Peer reviewed article Bom, R.A.; de Fouw, J; Klaassen, R.H.G.; Piersma, T.; Lavaleye, M.S.S.; Ens, B.J.; Oudman, T.; van Gils, J.A. (2018). Food web consequences of an evolutionary arms race: Molluscs subject to crab predation on intertidal mudflats in Oman are unavailable to shorebirds. J. Biogeogr. 45(2): 342-354. https://dx.doi.org/10.1111/jbi.13123, more
 • Brinkman, A.G.; Meesters, E.H.; Dijkman, E.M.; Brenninkmeijer, A.; Kersten, M.; Ens, B.J. (2005). Habitatgebruik van foeragerende wadvogels in de Westerschelde. Datarapport RKZ, RKZ-1267. Alterra/Altenburg en Wymenga: Texel. 112 + bijlagen pp., more
 • Brinkman, A.G.; Ens, B.J. (1998). Effecten van bodemdaling in de Waddenzee op wadvogels. Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee, 4. Nederlandse Aardolie Maatschappij: Assen. ISBN 90-804791-5-2. 249 pp., more
 • Peer reviewed article Bulla, M.; Valcu, M.; Dokter, A.M.; Dondua, A.G.; Kosztolányi, A.; Rutten, A.L.; Helm, B.; Sandercock, B.K.; Casler, B.; Ens, B.J.; Spiegel, C.S.; Hassell, C.J.; Küpper, C.; Minton, C.; Burgas, D.; Lank, D.B.; Payer, D.C.; Loktionov, E.Y.; Nol, E.; Kwon, E.; Smith, F.; Gates, H.R.; Vitnerová, H.; Prüter, H.; Johnson, J.A.; St Clair, J.J.H.; Lamarre, J.-F.; Rausch, J.; Reneerkens, J.; Conklin, J.R.; Burger, J.; Liebezeit, J.; Bêty, J.; Coleman, J.T.; Figuerola, J.; Hooijmeijer, C.E.W.; Alves, J.A.; Smith, J.A.M.; Weidinger, K.; Koivula, K.; Gosbell, K.; Exo, K.-M.; Niles, L.; Koloski, L.; McKinnon, L.; Praus, L.; Klaassen, M.; Giroux, M.-A.; Sládecek, M.; Boldenow, M.L.; Goldstein, M.I.; Šálek, M.; Senner, N.R.; Rönkä, N.; Lecomte, N.; Gilg, O.; Vincze, O.; Johnson, O.W.; Smith, P.A.; Woodard, P.F.; Tomkovich, P.S.; Battley, P.; Bentzen, R.; Lanctot, R.B.; Porter, R.; Saalfeld, S.T.; Freeman, S.; Brown, S.C.; Yezerinac, S.; Székely, T.; Montalvo, T.; Piersma, T.; Loverti, V.; Pakanen, V.-M.; Tijsen, W.; Kempenaers, B. (2016). Unexpected diversity in socially synchronized rhythms of shorebirds. Nature (Lond.) 540(7631): 109-113. https://dx.doi.org/10.1038/nature20563, more
 • Bult, T.P.; Ens, B.J.; Lanters, R.L.P.; Smaal, A.C.; Zwarts, L. (2000). Korte Termijn Advies Voedselreservering Oosterschelde; Samenvattende rapportage in het kader van EVAII. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.042. [S.n.]: The Netherlands. 60 pp., more
 • Bult, T.P.; Ens, B.J.; Baars, D.; Kats, R.; Leopold, M. (2004). Evaluatie van de meting van het beschikbare voedselaanbod voor vogels die grote schelpdieren eten. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C018/04. RIVO: Ijmuiden. 118 pp., more
 • Peer reviewed article Ens, B.J. (2000). Berekeningsmethodiek voedselreservering Waddenzee. Alterra-Rapport, 136. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte: Wageningen. 70 pp., more
 • Peer reviewed article Ens, B.J.; Esselink, P.; Zwarts, L. (1990). Kleptoparasitism as a problem of prey choice: a study on mudflat-feeding curlews, Numenius arquata. Anim. Behav. 39: 219-230, more
 • Peer reviewed article Ens, B.J.; Klaassen, M.; Zwarts, L. (1993). Flocking and feeding in the fiddler crab (Uca tangeri): prey availability as risk-taking behaviour. Neth. J. Sea Res. 31(4): 477-494, more
 • Peer reviewed article Ens, B.J.; Piersma, T.; Tinbergen, J.M. (1994). Towards predictive models of bird migration schedules: theoretical and empirical bottlenecks. NIOZ-rapport, 1994(5). Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee: Den Burg. 27 pp., more
 • Ens, B.J.; Briggs, K.B.; Safriel, U.N.; Smit, C.J. (1996). Life history decisions during the breeding season, in: Goss-Custard, J.D. (Ed.) The oystercatcher: from individuals to populations. Oxford Ornithology Series, : pp. 188-218, more
 • Peer reviewed article Ens, B.J.; Borgsteede, F.H.M.; Camphuysen, C.J.; Dorrestein, G.M.; Kats, R.K.H.; Leopold, M.F. (2002). Eidereendensterfte in de winter 2001/2002. Alterra-Rapport, 521. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte: Wageningen. 114 pp., more
 • Ens, B.J.; Smaal, A.C.; de Vlas, J. (2004). The effects of shellfish fishery on the ecosystems of the Dutch Wadden Sea and Oosterschelde : final report on the second phase of the scientific evaluation of the Dutch shellfish fishery policy (EVA II). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.031. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C056/04. 212 pp., more
 • Peer reviewed article Ens, B.J.; Brinkman, A.G.; Dijkman, E.M.; Meesters, H.W.G.; Kersten, M.; Brenninkmeijer, A.; Twisk, F. (2005). Modelling the distribution of waders in the Westerschelde: what is the predictive power of abiotic variables? Alterra-Rapport, 1193. Alterra: Wageningen. 140 pp., more
 • Peer reviewed article Ens, B.J.; Kats, R.; Camphuysen, K.C.J. (2006). Waarom zijn Eiders niet massaal gestorven in de winter van 2005/2006? Limosa (Amst.) 79(3): 95-106, more
 • Ens, B.J.; Craeymeersch, J.A.; Fey, F.E.; Heessen, H.J.L.; Smaal, A.C.; Brinkman, A.G.; Dekker, R.; van der Meer, J.; van Stralen, M.R. (2007). Sublitorale natuurwaarden in de Waddenzee: Een overzicht van bestaande kennis en een beschrijving van een onderzoekopzet voor een studie naar het effect van mosselzaadvisserij en mosselkweek op sublitorale natuurwaarden. IMARES Wageningen Report, C077/07. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 177 pp., more
 • Peer reviewed article Ens, B.J.; Bom, R.A.; Dokter, A.M.; Oosterbeek, K.; Jong, J.D.; Bouten, W. (2014). Nieuwe ontdekkingen en mogelijkheden in het onderzoek aan Scholeksters dankzij het UvA Bird Tracking Systeem. Limosa (Amst.) 87: 117-128, more
 • Ens, B.J.; Cayford, J.T. (1996). Feeding with other oystercatchers, in: Goss-Custard, J.D. (Ed.) The oystercatcher: from individuals to populations. Oxford Ornithology Series, : pp. 77-104, more
 • Ens, B.J.; de vries, R. (1983). Voedseloecologie van de wulp op het Friese Wad, deel II: Werkdocument. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP): Lelystad. 203 pp., more
 • Peer reviewed article Ens, B.J.; Goss-Custard, J.D. (1984). Interference among oystercatchers, Haematopus ostralegus, feeding on mussels, Mytilus edulis, on the Exe Estuary. J. Anim. Ecol. 53(1): 217-231, more
 • Ens, B.J.; Zwarts, L. (1980). Wulpen op het wad van Moddergat. Watervogels 5: 108-120, more
 • Ens, B.J.; Zwarts, L. (1980). Territoriaal gedrag bij wulpen buiten het broedgebied. Watervogels 5: 155-169, more
 • Peer reviewed article Goss-Custard, J.D.; Dit Durell, S.E.A. Le V.; Ens, B.J. (1982). Individual differences in aggressiveness and food stealing among wintering Oystercatchers, Haematopus ostralegus L. Anim. Behav. 30(3): 917-928, more
 • Peer reviewed article Hulscher, J.B.; Ens, B.J. (1992). Is the bill of the male Oystercatcher a better tool for attacking mussels than the bill of the female? Neth. J. Zool. 42(1): 85-100, more
 • Peer reviewed article Klaassen, M.; Ens, B.J. (1993). Habitat selection and energetics of the fiddler crab (Uca tangeri). Neth. J. Sea Res. 31(4): 495-502, more
 • Oost, A.P.; Ens, B.J.; Brinkman, A.G.; Dijkema, K.S.; Eysink, W.D.; Beukema, J.J.; Gussinklo, H.J.; Verboom, B.M.J.; Verburgh, J.J. (1998). Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee hoofdrapport: gevolgen van aardgaswinning uit nieuwe velden. Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee, 1. Nederlandse Aardolie Maatschappij: Assen. ISBN 90-804791-4-4. 372 pp., more
 • Peer reviewed article Rappoldt, C.; Ens, B.J.; Bult, T.P.; Dijkman, E.M. (2003). Scholeksters en hun voedsel in de Waddenzee: Rapport voor deelproject B1 van EVA II, de tweede fase van het evaluatieonderzoek naar de effecten van schelpdiervisserij op natuurwaarden in de Waddenzee en Oosterschelde 1999-2003. Alterra-Rapport, 882. Alterra: Wageningen. 152 pp., more
 • Peer reviewed article Rappoldt, C.; Ens, B.J. (2005). Scholeksters en hun voedsel in de Westerschelde: een verkenning van de voedselsituatie voor de scholeksters in de Westerschelde over de periode 1992-2003 met het simulatiemodel WEBTICS. Alterra-Rapport, 1209. Alterra: Wageningen. 48 + 22 fig., 5 tab. pp., more
 • Rappoldt, C.; Ens, B.J. (2007). Scholeksters en de verruiming van de Westerschelde: Modelberekeningen voor de periode 1992-2015 aan het effect van de voorgenomen verruiming van de vaargeul op het aantal scholeksters. SOVON-onderzoeksrapport, 2007/03. EcoCurves rapport, 5. 57 pp., more
 • Safriel, U.N.; Ens, B.J.; Kaiser, A. (1996). Rearing to independence, in: Goss-Custard, J.D. (Ed.) The oystercatcher: from individuals to populations. Oxford Ornithology Series, : pp. 219-250, more
 • Sutherland, W.J.; Ens, B.J.; Goss-Custard, J.D.; Hulscher, J.B. (1996). Specialization, in: Goss-Custard, J.D. (Ed.) The oystercatcher: from individuals to populations. Oxford Ornithology Series, : pp. 56-76, more
 • Peer reviewed article Tulp, I.; Schekkerman, H.; Klaassen, R.H.G.; Ens, B.J.; Visser, G.H. (2009). Body condition of shorebirds upon arrival at their Siberian breeding grounds. Polar Biol. 32(3): 481-491. https://hdl.handle.net/10.1007/s00300-008-0543-8, more
 • van de Kam, J.; Ens, B.J.; Piersma, T.; Zwarts, L. (1999). Ecologische atlas van de Nederlandse wadvogels. Schuyt en Co: Haarlem. ISBN 90-6097-509-X. 368 pp., more
 • van de Kam, J.; Ens, B.J.; Piersma, T.; Zwarts, L.; de Goeij, P.; Moore, S.J.; Van De Kam, J.; Ens, B.; Piersma, T.; Zwarts, L. (2004). Shorebirds: an illustrated behavioural ecology. English updated edition. KNNV Publishers/Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging: Utrecht. ISBN 90-5011-192-0. 368 pp., more
 • Peer reviewed article van der Meer, J.; Ens, B.J. (1997). Models of interference and their consequences for the spatial distribution of ideal and free predators. J. Anim. Ecol. 66: 846-858, more
 • Peer reviewed article Waser, A.M.; Deuzeman, S.; wa Kangeri, A.K.; van Winden, E.; Postma, J.; De Boer, P.; Van der Meer, J.; Ens, B.J. (2016). Impact on bird fauna of a non-native oyster expanding into blue mussel beds in the Dutch Wadden Sea. Biol. Conserv. 202: 39-49. dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2016.08.007, more
 • Peer reviewed article Waser, A.M.; Dekker, R.; Witte, J.IJ.; McSweeney, N.; Ens, B.J.; Van der Meer, J. (2018). Quantifying tidal movements of the shore crab Carcinus maenas on to complex epibenthic bivalve habitats. Est. Coast. 41(2): 507-520. https://dx.doi.org/10.1007/s12237-017-0297-z, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications