IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Eng. Brinkman, Bert

Institute  Top | Institute | Publications 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Den Hoorn Texel, more
  Function: Researcher

  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)317-48 70 73
  E-mail:
 

Publications (10)  Top | Institute | Publications 
  ( 3 peer reviewed ) split up
 • Brinkman, A.G. (2006). Common Redshank foraging model: the usefulness of an existing model for optimal foraging and bird distribution in tidal areas. Wageningen UR. IMARES: Texel. 49 pp., more
 • Brinkman, A.G.; Meesters, E.H.; Dijkman, E.M.; Brenninkmeijer, A.; Kersten, M.; Ens, B.J. (2005). Habitatgebruik van foeragerende wadvogels in de Westerschelde. Datarapport RKZ, RKZ-1267. Alterra/Altenburg en Wymenga: Texel. 112 + bijlagen pp., more
 • Brinkman, A.G.; Ens, B.J. (1998). Effecten van bodemdaling in de Waddenzee op wadvogels. Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee, 4. Nederlandse Aardolie Maatschappij: Assen. ISBN 90-804791-5-2. 249 pp., more
 • de Groodt, E.G.; Brinkman, A.G. (1994). Effecten van verschuivingen van nutriëntenconcentraties op biota in de Nederlandse kustwateren: drie ecosystemen-modellen van het mariene milieu bij IBN-DLO en WL Delwaq-Ecolumn-Bloom II Delwaq-Bloom II-Switch EcoWasp. BEON Rapport = BEON-report. [S.n.]: [s.l.]. 32 pp., more
 • Peer reviewed article Ens, B.J.; Brinkman, A.G.; Dijkman, E.M.; Meesters, H.W.G.; Kersten, M.; Brenninkmeijer, A.; Twisk, F. (2005). Modelling the distribution of waders in the Westerschelde: what is the predictive power of abiotic variables? Alterra-Rapport, 1193. Alterra: Wageningen. 140 pp., more
 • Ens, B.J.; Craeymeersch, J.A.; Fey, F.E.; Heessen, H.J.L.; Smaal, A.C.; Brinkman, A.G.; Dekker, R.; van der Meer, J.; van Stralen, M.R. (2007). Sublitorale natuurwaarden in de Waddenzee: Een overzicht van bestaande kennis en een beschrijving van een onderzoekopzet voor een studie naar het effect van mosselzaadvisserij en mosselkweek op sublitorale natuurwaarden. IMARES Wageningen Report, C077/07. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 177 pp., more
 • Meesters, H.W.G.; Brinkman, A.G.; van Duin, W.E.; Lindeboom, H.J.; Van breukelen, S. (2009). Graadmeterstelsel biodiversiteit zoute wateren: I. Beleidskaders en indicatoren. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 92. Wageningen UR. IMARES: Wageningen. 134 pp., more
 • Oost, A.P.; Ens, B.J.; Brinkman, A.G.; Dijkema, K.S.; Eysink, W.D.; Beukema, J.J.; Gussinklo, H.J.; Verboom, B.M.J.; Verburgh, J.J. (1998). Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee hoofdrapport: gevolgen van aardgaswinning uit nieuwe velden. Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee, 1. Nederlandse Aardolie Maatschappij: Assen. ISBN 90-804791-4-4. 372 pp., more
 • Peer reviewed article Reijnders, P.J.H.; Brasseur, S.M.J.M.; Brinkman, A.G. (2003). The phocine distemper virus outbreak of 2002 amongst harbour seals in the North Sea and Baltic Sea: spatial and temporal development, and predicted population consequences, in: Management of North Sea harbour and grey seal populations: Proceedings of the International Symposium at EcoMare, Texel, The Netherlands November 29-30, 2002. Wadden Sea Ecosystem, 17: pp. 19-25, more
 • Peer reviewed article Van Raaphorst, W.; Ruardij, P.; Brinkman, A.G. (1988). The assessment of benthic phosphorus regeneration in an estuarine ecosystem model. Neth. J. Sea Res. 22(1): 23-36, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications