IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

MSc Dam, Gerard

Institute  Top | Institute | Publications 
  Svasek Hydraulics, more
  Function: Project Engineer

  Institutional address:
  Schiehaven 13G
  3024 EC Rotterdam
  Tel.: +31-(0)10-467 13 61
  Fax: +31-(0)10-467 45 59
  E-mail:
 

Publications (19)  Top | Institute | Publications 
  ( 3 peer reviewed ) split up
 • Cleveringa, J.; Dam, G. (2013). Slib in de sedimentbalans van de Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 35 pp., more
 • Dam, G. (1998). De afregelprocedure van het SCALWEST-model onder stormvloedomstandigheden. Werkdocument RIKZ, OS-98.894X. RWS, RIKZ: [s.l.]. , more
 • Dam, G. (2002). Modelsimulaties NCP Westerschelde Slikken van Waarde: definitief rapport. Royal Haskoning: Rotterdam. 13 + figuren pp., more
 • Dam, G. (2009). Buitendijks natuurherstel in de Westerschelde: onderzoek naar de "kansrijk mits" projecten. Natuurherstel Hoofdplaatpolder en Ossenisse. Svasek Hydraulics/Provincie Zeeland: Rotterdam. 98 pp., more
 • Dam, G. (2012). Actualisatie van het FINEL2d model van de Westerschelde ten behoeve van Lange Termijn Visie Schelde-estuarium, Veiligheid en Toegankelijkheid. Arcadis: Rotterdam. 79 pp., more
 • Dam, G. (2013). Actualisatierapport Finel 2D Schelde-estuarium. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 95 + bijlagen pp., more
 • Dam, G. (2013). Harde lagen Westerschelde. IMDC NV/Deltares/Svasek Hydraulics/ARCADIS Nederland: Antwerpen. 7 pp., more
 • Dam, G.; Koks, L.; van Stichelen, K. (2008). Buitendijks natuurherstel in de Westerschelde; Verkenning naar mogelijke gebieden en maatregelen. Ingenieursbureau Svasek: Rotterdam. 75+figuren pp., more
 • Dam, G.; Bliek, A.J.; Labeur, R.J.; Ides, S.J.; Plancke, Y.M.G. (2008). Long term process-based morphological model of the Western Scheldt Estuary, in: Dohmen-Janssen, C.M. et al. (Ed.) River, coastal and estuarine morphodynamics: RCEM 2007. Proceedings of the 5th IAHR symposium on river, coastal and estuarine morphodynamics, Enschede, The Netherlands, 17-21 september 2007. pp. 1077-1084, more
 • Dam, G.; Poortman, S.E.; Bliek, A.J.; Plancke, Y. (2013). Long-term modeling of the impact of dredging strategies on morpho- and hydrodynamic developments in the Western Scheldt, in: CEDA 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. pp. 739-752, more
 • Dam, G.; Van der Wegen, M.; Labeur, R.-J.; Roelvink, D.; Bliek, B. (2015). Simulation of long-term morphodynamics of the Western Scheldt. IAHR: The Hague. 23 pp., more
 • Dam, G.; Van der Wegen, M.; Roelvink, D.; Labeur, R.-J.; Bliek, B. (2015). Simulation of long-term morphodynamics of the Western Scheldt, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 71-79, more
 • Peer reviewed article Dam, G.; Van der Wegen, M.; Labeur, R.J.; Roelvink, D. (2016). Modeling centuries of estuarine morphodynamics in the Western Scheldt estuary. Geophys. Res. Lett. 43(8): 3839-3847. hdl.handle.net/10.1002/2015GL066725, more
 • Peer reviewed article Dam, G.; Bliek, A.J. (2013). Using a sand–mud model to hindcast the morphology near Waarde, the Netherlands. Maritime Engineering 166(2): 63-75, more
 • Dam, G.; Jansen, M. (2002). Verbeteren van het SCALWEST model: eindrapport deel 1. Royal Haskoning: Rotterdam. 54 pp., more
 • Dam, G.; Poortman, S. (2013). Morfologische lange termijn simulaties. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 63 pp., more
 • Dam, G.; Van Prooijen, B. (2006). Morfodynamische berekeningen van de Westerschelde met behulp van "FINEL2d". Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. III, 92 + figures pp., more
 • Menninga, P.J.; Dam, G. (2013). Simulatie met effectanalyse op mesoschaal. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 81 + bijlage pp., more
 • Peer reviewed article Nøhr-Hansen, H.; Sheldon, E.; Dam, G. (2002). A new biostratigraphic scheme for the Paleocene onshore West Greenland and its implications for the timing of the pre-volcanic evolution, in: Jolley, D.W. et al. (Ed.) The North Atlantic Igneous Province: stratigraphy, tectonic, volcanic and magmatic processes. Geological Society Special Publication, 197: pp. 111-156, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications