IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Boets, Pieter
  • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep Aquatische ecologie (AECO), more
  • Direct contact at institute:
    E-mail:
  • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (GhEnToxLab), more
 
  • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, more
  • Alien macro-invertebrates in Flanders, Belgium, more
  • Distribution of crayfish in Flanders (Belgium): an update, more
A1 Publications (28) [show]
Book chapters (4) [show]
Thesis [show]
Abstracts (4) [show]