IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Tosserams, Marcel

Previous institutes (2)  Top | Publications 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, more

  • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more


Publications (3)  Top | Publications 
    split up
  • Haas, H.A.; Tosserams, M. (2001). Balanceren tussen zoet en zout. Ruimte voor veerkracht en veiligheid in de Delta. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.018. RIZA-Rapport, 2001.014. ISBN 90-369-3443-1. 115 pp., more
  • Haas, H.A.; Tosserams, M. (2005). Estuariene dynamiek in de Delta: achtergronddocument en kansenkaarten. Werkdocument RIKZ, ZDO/2005.800w. RWS, RIKZ: Middelburg. 27 + bijlagen pp., more
  • Tosserams, M. (2004). Het Volkerak-Zoommeer, schakel tussen Hollands Diep en Oosterschelde. Levende Nat. 105(5): 158-159, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications