IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Haas, Herman

Institute  Top | Institute | Publications 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL), more
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, more

Publications (13)  Top | Institute | Publications 
  ( 3 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Backx, J.; Haas, H.; Meijer, M.-L.; van der Reest, P.; Schimmel, I. (2004). Herstel zoet-zout overgangen … even wennen. Levende Nat. 105(5): 214-215, more
 • Peer reviewed article Blauw, T.S.; Haas, H.A.; Adriaanse, L.A. (2004). Dynamiek terug in de Delta. Levende Nat. 105(5): 162-167, more
 • Haas, H.A. (1998). Zoet water naar de Oosterschelde: een verkenning naar de effecten op natuur en visserij. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.036. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 90-369-3413-3. 80 pp., more
 • Haas, H.A.; Tosserams, M. (2001). Balanceren tussen zoet en zout. Ruimte voor veerkracht en veiligheid in de Delta. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.018. RIZA-Rapport, 2001.014. ISBN 90-369-3443-1. 115 pp., more
 • Haas, H.A.; Tosserams, M. (2005). Estuariene dynamiek in de Delta: achtergronddocument en kansenkaarten. Werkdocument RIKZ, ZDO/2005.800w. RWS, RIKZ: Middelburg. 27 + bijlagen pp., more
 • Peeters, J.C.H.; Haas, H.A.; Peperzak, L.; de Vries, I. (1993). Nutrients and light as factors controlling phytoplankton biomass on the Dutch Continental Shelf (North Sea) in 1988-1990. Report DGW (Directorate-General for Public Works and Water Management), 93(4). Dienst Getijdewateren: 's-Gravenhage. ISBN 90-369-0272-X. 64 pp., more
 • Peeters, J.C.H.; de Vries, I.; Haas, H.A. (1999). Eutrofiëring en productiviteit in de Noordzee. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.008. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3483-4. 47 pp., more
 • Peeters, J.C.H.; Smaal, A.C.; Haas, H.A.; Heip, C.H.R. (Ed.) (1995). The impact of marine eutrophication on phytoplankton, zooplankton and benthic suspension feeders. Progress report 2: Results of mesocosm experiments with reduced N-load and increased grazing pressure. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.048. [S.n.]: [s.l.]. 174 pp., more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C.; Verhagen, J.H.G.; Coosen, J.; Haas, H.A. (1986). Interaction between seston quantity and quality and benthic suspension feeders in the Oosterschelde, The Netherlands, in: Muus, K. (Ed.) Proceedings of the 20th European Marine Biology Symposium: Nutrient Cycling. Processes in Marine Sediments, Hirtshals, Denmark, 9-13 September 1985. Ophelia: International Journal of Marine Biology, 26: pp. 385-399, more
 • Smaal, A.C.; Peeters, J.C.H.; Haas, H.A.; Heip, C.H.R. (Ed.) (1994). The impact of marine eutrophication on phytoplankton, zooplankton and benthic suspension feeders. Progress report 1: Results of mesocosm experiments with reduced P-load and increased grazing pressure. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.035. [S.n.]: [s.l.]. 161 pp., more
 • Smaal, A.C.; Peeters, J.C.H.; Prins, T.C.; Haas, H.A.; Heip, C.H.R. (Ed.) (1997). The impact of marine eutrophication on phytoplankton, zooplankton and benthic suspension feeders. Final report: Results of a long term mesocosm experiment with three nutrient reduction scenarios. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.035. [S.n.]: [s.l.]. 172 pp., more
 • Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Baten, I.; Meire, P.; Consemulder, J.; Willemse, B.S.; Hoeksema, R.; Haas, H.; Kornman, B.A. (2003). Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium: op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van de mogelijke maatregelen om het streefbeeld natuurlijkheid van de Lange Termijn Visie te bereiken. Werkdocument RIKZ, 2003.825x. [S.n.]: [s.l.]. 99 pp., more
 • Van der Kooij, L.A.; van Eck, G.Th.M.; Haas, H.A.; Stronkhorst, J. (1984). De invloed van lozingen vanuit het Zoommeer op de Westerschelde. RIZA notitie, 83.087. RIZA: Lelystad. 76 + biljagen pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications