IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Schellekens, Tim

Institute  Top | Institute | Publications 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Yerseke, more
  Function: Researcher

  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)317-48 09 54
  E-mail:
 

Publications (7)  Top | Institute | Publications 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Aguera, A.; Schellekens, T.; Jansen, J.; Smaal, A. (2015). Effects of osmotic stress on predation behaviour of Asterias rubens L. J. Sea Res. 99: 9-16, more
 • Peer reviewed article Capelle, J.J.; Wijsman, J.W.M.; Schellekens, T.; van Stralen, M.R.; Herman, P.M.J.; Smaal, A.C. (2014). Spatial organisation and biomass development after relaying of mussel seed. J. Sea Res. 85: 395-403. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2013.07.011, more
 • De Mesel, I.G.; Craeymeersch, J.; Schellekens, T.; van Zweeden, C.; Wijsman, J.W.M.; Leopold, M.; Dijkman, E.; Cronin, K. (2011). Kansenkaarten voor schelpdieren op basis van abiotiek en hun relatie tot het voorkomen van zwarte zee-eenden. IMARES Wageningen Report, C042/11. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 84 + Bijlagen pp., more
 • De Mesel, I.G.; Craeymeersch, J.; de Vries, P.; van der Wal, J.T.; Schellekens, T.; Brummelhuis, E. (2012). Trends in indicatoren van KRM-Zeebodemintegriteit: impact van natuurlijke factoren en menselijk handelen: Analyse van schaal en methodiek. IMARES Wageningen Report, C119/12. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 52 + Bijlagen pp., more
 • Schellekens, T.; Ens, B.; Ysebaert, T. (2013). Energiehuishouding van steltlopers en de effecten van verandering in foerageer-oppervlak op populaties. Studie uitgevoerd in het kader van ANT-Oosterschelde & LTV-Natuurlijkheid. IMARES Wageningen Report, C 067/13. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 25 + bijlage pp., more
 • Van der Biest, K.; D'Hondt, B.; Schellekens, T.; Vanagt, T.; Kamermans, P.; Bonte, D.; Ysebaert, T.; Meire, P. (2017). Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust: deel I. Functionele beschrijving kustecosysteem en ecosysteemdiensten. eCOAST Rapport = eCOAST Report, 2014016-1. eCOAST Research Centre/Wageningen University Research/ECOBE: Oostende. 176 pp., more
 • Wijnhoven, S.; Gittenberger, A.; Faasse, M.; Schellekens, T. (2017). Overview alien species monitoring in the Western Scheldt. Current status of monitoring efforts and presence of alien species among macrofauna and algae. Ecoauthor: Heinkenszand. 56 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications