IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Drs Schobben, John

Institute  Top | Institute | Publications 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Ijmuiden, more
  Function: Head of department

  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)317-48 71 38
  E-mail:
 

Publications (4)  Top | Institute | Publications 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article de Boer, J.; Dao, Q.T.; Van Leeuwen, S.P.J.; Kotterman, M.J.J.; Schobben, J.H.M. (2010). Thirty year monitoring of PCBs, organochlorine pesticides and tetrabromodiphenylether in eel from The Netherlands. Environ. Pollut. 158(5): 1228-1236. hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2010.01.026, more
 • Schobben, J.H.M.; Timmerman, J.G.; Honkoop, J.; de Beer, K. (2000). Nieuw beleid, andere informatiebehoefte? Een studie naar de nieuwe informatiebehoefte die voortvloeit uit het verschijnen van de Vierde Nota Waterhuishouding. RIZA/RIKZ-report, 2000.026. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-3405-2. 52 pp., more
 • Schobben, J.H.M.; Eys, Y.A. (1990). Twee normstellings-methoden: een vergelijking aan de hand van effectconcentraties bij watervogels in de Westerschelde. Notitie GWAO, 90.10101. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Den Haag. 37 pp., more
 • van Essen, K.; Schobben, J.H.M.; Baptist, H.J.M.; Winter, C.J.N.; Jol, J. (1998). Foerageergedrag van de Grote Stern Sterna sandvicensis. BEON Rapport = BEON-report(12). [S.n.]: [s.l.]. 2-33 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications