IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Drs Dijkema, Kees

Institute  Top | Institute | Publications 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Den Hoorn Texel, more
  Function: researcher

  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)317-48 70 81
  E-mail:
 

Publications (30)  Top | Institute | Publications 
  ( 5 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Bakker, J.P.; Esselink, P.; Dijkema, K.S.; van Duin, W.E.; de Jong, D.J. (2002). Restoration of salt marshes in the Netherlands. Hydrobiologia 478(1-3): 29-51. dx.doi.org/10.1023/A:1021066311728, more
 • de Jong, D.J.; Dijkema, K.S.; Bossinade, J.H.; Janssen, J.A.M. (1998). SALT 97: Classificatieprogramma voor kweldervegetaties (cd-rom). Rijkswaterstaat RIKZ, Directie Noord-Nederland, Afdeling Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek: Leeuwarden. , more
 • Dijkema, K.S. (1983). Climate of the Wadden Sea area, in: Dijkema, K.S. et al. Flora and vegetation of the Wadden Sea islands and coastal areas: final report of the section 'Flora and vegetation of the islands' of the Wadden Sea Working Group. Wadden Sea Working Group Report, 9: pp. 10-11, more
 • Dijkema, K.S. (1983). Inventory on landscape and vegetation, in: Dijkema, K.S. et al. Flora and vegetation of the Wadden Sea islands and coastal areas: final report of the section 'Flora and vegetation of the islands' of the Wadden Sea Working Group. Wadden Sea Working Group Report, 9: pp. 85-116, more
 • Dijkema, K.S. (1983). Outline of landscape and vegetation types, in: Dijkema, K.S. et al. Flora and vegetation of the Wadden Sea islands and coastal areas: final report of the section 'Flora and vegetation of the islands' of the Wadden Sea Working Group. Wadden Sea Working Group Report, 9: pp. 116-133, more
 • Dijkema, K.S. (1983). The salt-marsh vegetation of the mainland coast, estuaries and Halligen, in: Dijkema, K.S. et al. Flora and vegetation of the Wadden Sea islands and coastal areas: final report of the section 'Flora and vegetation of the islands' of the Wadden Sea Working Group. Wadden Sea Working Group Report, 9: pp. 185-220, more
 • Dijkema, K.S. (1983). Use and management of mainland salt marshes and Halligen, in: Dijkema, K.S. et al. Flora and vegetation of the Wadden Sea islands and coastal areas: final report of the section 'Flora and vegetation of the islands' of the Wadden Sea Working Group. pp. 302-312, more
 • Dijkema, K.S. (1984). Salt marshes in Europe. European Committee for the Conservation of Nature and Natural Resources: Strasbourg. ISBN 92-871-0348-8. 178 pp., more
 • Peer reviewed article Dijkema, K.S. (1984). Nederlandse kwelders tegen een Europese achtergrond. Levende Nat. 85: 116-120, more
 • Dijkema, K.S. (1986). Bedreigingen van de kweldervegetaties in het estuariene milieu, in: Rozema, J. (Ed.) Oecologie van Estuariene Vegetatie: bundeling van de voordrachten gehouden op 24 april 1985 in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. pp. 120-129, more
 • Peer reviewed article Dijkema, K.S. (1987). Geography of the salt marshes in Europe. Z. Geomorphol. 31(4): 489-499, more
 • Dijkema, K.S. (1992). Habitats of the Netherlands, German and Danish Wadden Sea: an outline map 1:100,000. Publ. Ser. Neth. Inst. Sea Res. 20: 239-242, more
 • Dijkema, K.S. (1992). Habitats of the Netherlands, German and Danish Wadden Sea: an outline map 1:100,000, in: Dankers, N.M.J.A. et al. (Ed.) Present and Future Conservation of the Wadden Sea: Proceedings of the 7th International Wadden Sea Symposium, Ameland 1990. 20: pp. 239-242, more
 • Peer reviewed article Dijkema, K.S. (1993). Effecten van bodemdaling door gaswinning op kwelders in de Waddenzee, in: Lindeboom, H.J. (Ed.) Openbare discussiedag 'Bodemdaling Waddenzee': 8 september 1993. NIOZ-rapport, 1993(14): pp. 41-45, more
 • Dijkema, K.S.; Bossinade, J.H.; Bouwsema, P.; De Glopper, R.J. (1990). Salt marshes in the Netherlands Wadden Sea: rising high-tide levels and accretion enhancement, in: Beukema, J.J. et al. (Ed.) Expected effects of climatic change on marine coastal ecosystems. Developments in Hydrobiology, 57: pp. 173-188, more
 • Dijkema, K.S.; de Jong, D.J.; Vreeken-Buijs, M.J.; van Duin, W.E. (2005). Salt marshes in the Water Framework Directive: Development of potential reference conditions and of potential good ecological statuses. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.020. Alterra: Texel. , more
 • Dijkema, K.S.; de Jong, D.J.; Vreeken-Buijs, M.J.; van Duin, W.E. (2005). Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water: ontwikkeling van potentiële referenties en van potentiële goede ecologische toestanden. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.020. RIKZ: Middelburg. 47 + bijlagen pp., more
 • Dijkema, K.S.; Wolff, W.J. (1983). Flora and vegetation of the Wadden Sea islands and coastal areas: final report of the section 'Flora and vegetation of the islands' of the Wadden Sea Working Group. Wadden Sea Working Group Report, 9. A.A. Balkema: Rotterdam. ISBN 90-6191-059-5. 413 pp., more
 • Eisma, D.; de Boer, P.L.; Cadée, G.C.; Dijkema, K.S.; Ridderinkhof, H.; Philipart, C. (1998). Intertidal deposits: river mouths, tidal flats and coastal lagoons. CRC Marine Science Series, 7. CRC Press: Boca Raton. ISBN 0-8493-8049-9. 525 pp., more
 • Eysink, W.D.; Dankers, N.M.J.A.; Dijkema, K.S.; van Dobben, H.F.; Smit, C.J.; de Vlas, J. (1995). Monitoring effekten van bodemdaling op Ameland-Oost, in: Eysink, W.D. et al. (1998). Kwelders. Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee, 3: pp. 1-62, + app., more
 • Eysink, W.D.; Dankers, N.M.J.A.; Dijkema, K.S.; van Dobben, H.F.; Smit, C.J.; de Vlas, J.; Kers, A.S.; Walrecht, G.; van Wijnen, H.J.; van Duin, W.E.; Zegers, J. (1998). Kwelders. Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee, 3. Nederlandse Aardolie Maatschappij: Assen. ISBN 90-804791-1-X. [Diff. Pag.] pp., more
 • Eysink, W.D.; Dijkema, K.S.; van Dobben, H.F.; Slim, P.A.; Smit, C.J.; Sanders, M.E.; Schouwenberg, E.P.A.G.; Wiertz, J.; de Vlas, J. (2000). Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost: evaluatie na 13 jaar gaswinning (samenvatting). Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland: Assen. ISBN 90-76690-06-5. 36 + cd-rom pp., more
 • Kamermans, P.; Hemminga, M.A.; de Jong, D.J.; Dijkema, K.S. (1997). De betekenis van het zout- en silicaatgehalte in Nederlandse kustwateren voor het zeegrasareaal: faserapport 1996. BEON Rapport = BEON-report, 97(4). RIKZ: Den Haag. 22 pp., more
 • Kers, A.S.; Walrecht, G.; van Wijnen, H.J.; Dijkema, K.S.; Bakker, J.P. (1998). Kleidikte, opslibbing en vegetatie Oosterkwelder Schiermonnikoog, in: Eysink, W.D. et al. Kwelders. Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee, 3: pp. 1-36, + app., more
 • Peer reviewed article Nolte, S.; Koppenaal, E.C.; Esselink, P.; Dijkema, K.S.; Schuerch, M.; De Groot, A.V.; Bakker, J.P.; Temmerman, S. (2013). Measuring sedimentation in tidal marshes: a review on methods and their applicability in biogeomorphological studies. J. Coast. Conserv. 17(3): 301-325. hdl.handle.net/10.1007/s11852-013-0238-3, more
 • Oost, A.P.; Ens, B.J.; Brinkman, A.G.; Dijkema, K.S.; Eysink, W.D.; Beukema, J.J.; Gussinklo, H.J.; Verboom, B.M.J.; Verburgh, J.J. (1998). Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee hoofdrapport: gevolgen van aardgaswinning uit nieuwe velden. Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee, 1. Nederlandse Aardolie Maatschappij: Assen. ISBN 90-804791-4-4. 372 pp., more
 • Philippart, C.J.M.; Dijkema, K.S.; van der Meer, J. (1992). Wadden Sea seagrasses: where and why? Publ. Ser. Neth. Inst. Sea Res. 20: 177-191, more
 • Philippart, C.J.M.; Dijkema, K.S.; van der Meer, J. (1992). Wadden Sea seagrasses: where and why?, in: Dankers, N.M.J.A. et al. (Ed.) Present and Future Conservation of the Wadden Sea: Proceedings of the 7th International Wadden Sea Symposium, Ameland 1990. 20: pp. 177-191, more
 • van Duin, W.E.; Dijkema, K.S.; Zegers, J. (1997). Veranderingen in bodemhoogte (opslibbing, erosie en inklink) in de Peazemerlannen, in: Eysink, W.D. et al. (1998). Kwelders. Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee, 3: pp. 1-104, more
 • Wolff, W.J.; Dankers, N.; Dijkema, K.S.; Reijnders, P.J. H.; Smit, C.J. (1994). Biodiversity of the Wadden Sea (Denmark, Germany, The Netherlands): recent changes and future projections, in: Boyle, T.J.B. et al. (Ed.) Biodiversity, temperate ecosystems and global change. pp. 337-355, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications