IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Drs van Duin, Willem

Institute  Top | Institute | Publications 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Den Hoorn Texel, more
  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)317-48 70 83
  E-mail:
 

Publications (8)  Top | Institute | Publications 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Bakker, J.P.; Esselink, P.; Dijkema, K.S.; van Duin, W.E.; de Jong, D.J. (2002). Restoration of salt marshes in the Netherlands. Hydrobiologia 478(1-3): 29-51. dx.doi.org/10.1023/A:1021066311728, more
 • Peer reviewed article Dankers, N.M.J.A.; van Duin, W.E.; Leopold, M.F.; Martakis, G.F.P.; Smit, C.J.; van der Werf, D.C.; Wolfert, H.P. (2001). Ontwerp-ecotopenstelsel kustwateren: voorstel voor classificatie en advies voor validatie. Alterra-Rapport, 177. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte: Wageningen. 71 pp., more
 • Dijkema, K.S.; de Jong, D.J.; Vreeken-Buijs, M.J.; van Duin, W.E. (2005). Salt marshes in the Water Framework Directive: Development of potential reference conditions and of potential good ecological statuses. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.020. Alterra: Texel. , more
 • Dijkema, K.S.; de Jong, D.J.; Vreeken-Buijs, M.J.; van Duin, W.E. (2005). Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water: ontwikkeling van potentiële referenties en van potentiële goede ecologische toestanden. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.020. RIKZ: Middelburg. 47 + bijlagen pp., more
 • Eysink, W.D.; Dankers, N.M.J.A.; Dijkema, K.S.; van Dobben, H.F.; Smit, C.J.; de Vlas, J.; Kers, A.S.; Walrecht, G.; van Wijnen, H.J.; van Duin, W.E.; Zegers, J. (1998). Kwelders. Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee, 3. Nederlandse Aardolie Maatschappij: Assen. ISBN 90-804791-1-X. [Diff. Pag.] pp., more
 • Meesters, H.W.G.; Brinkman, A.G.; van Duin, W.E.; Lindeboom, H.J.; Van breukelen, S. (2009). Graadmeterstelsel biodiversiteit zoute wateren: I. Beleidskaders en indicatoren. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 92. Wageningen UR. IMARES: Wageningen. 134 pp., more
 • Tanczos, I.; de Brouwer, J.; Crosato, A.; Dankers, N.M.J.A.; van Duin, W.E.; Stive, M.J.F.; Talmon, A.M.; Verbeek, H.; de Vries, M.B.; Van der Wegen, M.; Winterwerp, J.C. (2001). Eco-morphodynamic processes in the Rhine-Meuse-Scheldt delta and the Dutch Wadden Sea. Delft Cluster: Delft. 93 pp., more
 • van Duin, W.E.; Dijkema, K.S.; Zegers, J. (1997). Veranderingen in bodemhoogte (opslibbing, erosie en inklink) in de Peazemerlannen, in: Eysink, W.D. et al. (1998). Kwelders. Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee, 3: pp. 1-104, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications