IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Fey, Frouke

Institute  Top | Institute | Publications 
  Ecomare, more
  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)222-31 77 41
  E-mail:
 

Publications (7)  Top | Institute | Publications 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Dankers, N.M.J.A.; Meijboom, A.; de Jong, M.; Dijkman, E.; Cremer, J.; Fey, F.E.; Smaal, A.C.; Craeymeersch, J.A.; Brummelhuis, E.; Steenbergen, J.; Baars, D. (2006). De ontwikkeling van de Japanse oester in Nederland (Waddenzee en Oosterschelde). IMARES Wageningen Report, C040/06. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 57 pp., more
 • Ens, B.J.; Craeymeersch, J.A.; Fey, F.E.; Heessen, H.J.L.; Smaal, A.C.; Brinkman, A.G.; Dekker, R.; van der Meer, J.; van Stralen, M.R. (2007). Sublitorale natuurwaarden in de Waddenzee: Een overzicht van bestaande kennis en een beschrijving van een onderzoekopzet voor een studie naar het effect van mosselzaadvisserij en mosselkweek op sublitorale natuurwaarden. IMARES Wageningen Report, C077/07. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 177 pp., more
 • Peer reviewed article Fey, F.E.; Dankers, N.M.J.A.; Steenbergen, J.; Goudswaard, K. (2010). Development and distribution of the non-indigenous Pacific oyster (Crassostrea gigas) in the Dutch Wadden Sea. Aquacult. Int. 18(1): 45-59. https://hdl.handle.net/10.1007/s10499-009-9268-0, more
 • Goudswaard, P.C.; Kesteloo, J.; van Zweeden, C.; Fey, F.E.; van Stralen, M.R.; Jansen, J.; Craeymeersch, J.A. (2007). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2007. IMARES Wageningen Report, C095/07. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 25 pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Fey, F.E.; Jol, J.; Goudswaard, P.C. (2007). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2007. IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 44 + ill. pp., more
 • Meesters, H.W.G.; ter Hofstede, R.; De Mesel, I.G.; Craeymeersch, J.A.; Deerenberg, C.; Reijnders, P.J.H.; Brasseur, S.M.J.M.; Fey, F.E. (2009). De toestand van de zoute natuur in Nederland: vissen, benthos en zeezoogdieren. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 97. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu: Wageningen. 97 pp., more
 • Peer reviewed article Tulp, I.; Craeymeersch, J.; Leopold, M.F.; van Damme, C.; Fey, F.; Verdaat, H. (2010). The role of the invasive bivalve Ensis directus as food source for fish and birds in the Dutch coastal zone. Est., Coast. and Shelf Sci. 90(3): 116-128. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2010.07.008, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications