IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Tangelder, Marijn

Institute  Top | Institute | Publications 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Yerseke, more
  Function: researcher

  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)317-48 75 40
  E-mail:
 

Publications (8)  Top | Institute | Publications 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Jansen, H.M.; Glorius, S.T.; Tangelder, M.; van den Heuvel-Greve, M.J. (2015). Gehaltes aan zware metalen in biota op stort- en referentielocaties in de Oosterschelde & Westerschelde: data rapport 2014. IMARES Wageningen Report, C079/15. IMARES: Yerseke. 91 pp., more
 • Tangelder, M.; de Kluijver, M.; Brummelhuis, E.B.M.; van den Heuvel-Greve, M.J. (2015). Data rapport: effect van vooroeververdediging op bodemorganismen in Oosterschelde en Westerschelde in 2014. IMARES Wageningen Report, C116/15. IMARES: Yerseke. 81 pp., more
 • Tangelder, M.; van den Heuvel-Greve, M.J.; de Kluijver, M.; Glorius, S.T.; Jansen, H.M. (2015). Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde 2014. IMARES Wageningen Report, C102/15. IMARES: Yerseke. 141 pp., more
 • Tangelder, M.; van Dalen, J.; van IJzerloo, L.; Ysebaert, T. (2015). Schorherstel in de Ooster- en Westerschelde met gebruik van schorrenmatten. IMARES Wageningen Report, C024/15. IMARES: Yerseke. 42 + bijlagen pp., more
 • Tangelder, M.; Ysebaert, T.; van Oijen, T.; De Kluijver, M. (2015). Monitoring vooroever Schelphoek Building for Nature proefvlak 2014-2017: voortgangsrapportage ontwerp vooroeverbestorting: en T0-meting (T2014) epifauna en infauna. IMARES Wageningen Report, C112/15. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 31 + bijlagen pp., more
 • Tangelder, M.; Ysebaert, T. (2012). Alternatieve waterkeringen: een verkenning naar nieuwe concepten voor kustverdediging in het kader van Beleid Ondersteuning Programmabureau Zuidwestelijke Delta. IMARES Wageningen Report, C069/12. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 51 pp., more
 • Wiersma, A.; Tangelder, M.; Brouwer, J.; Abma, R. (2014). Sustainable scenarios for the southwest Delta based on building with nature strategies. Deltares/IMARES Wageningen/Witteveen + Bos: Delft. 72 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; van der Hoek, D.-J.; Wortelboer, R.; Wijsman, J.W.M.; Tangelder, M.; Nolte, A. (2016). Management options for restoring estuarine dynamics and implications for ecosystems: a quantitative approach for the Southwest Delta in the Netherlands. Ocean Coast. Manag. 121: 33-48. hdl.handle.net/10.1016/j.ocecoaman.2015.11.005, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications