IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prof. Dr Soens, Tim

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Project 
 • Universiteit Antwerpen; Centrum voor stadsgeschiedenis, more
 • Direct contact at institute:
  E-mail:
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Letteren en Wijsbegeerte; Departement Geschiedenis; Onderzoeksgroep Politieke Geschiedenis, more
 • Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Project  Top | Institutes | Publications | Project 
 • De creatie van de Westerschelde. Een historische kijk op de transformatie van het Westerschelde-estuarium van veenriviertje tot internationale handelsroute ( ca. 1000-ca. 1500), more

Publications (35)  Top | Institutes | Publications | Project 
  ( 15 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Jongepier, I.; Soens , T.; Thoen, E; Van Eetvelde, V.; Crombé, P.; Bats, M. (2011). The brown gold: a reappraisal of medieval peat marshes in Northern Flanders (Belgium). Water Hist. 3(2): 73-93. hdl.handle.net/10.1007/s12685-011-0037-4, more
 • Jongepier, I.; Soens , T.; Temmerman, S. (2014). Drowned but not deserted. Interactions between social and ecological processes of estuarine landscapes after flooding. Test-case: the Waasland polders on the west-bank of the River Scheldt (16th-19th centuries), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 70-71, more
 • Peer reviewed article Jongepier, I.; Wang, C.; Missiaen, T.; Soens, T.; Temmerman, S. (2015). Intertidal landscape response time to dike breaching and stepwise re-embankment: a combined historical and geomorphological study. Geomorphology (Amst.) 236: 64-78. hdl.handle.net/10.1016/j.geomorph.2015.02.012, more
 • Peer reviewed article Jongepier, I.; Soens, T.; Temmerman, S.; Missiaen, T. (2016). Assessing the planimetric accuracy of historical maps (Sixteenth to Nineteenth Centuries): New methods and potential for coastal landscape reconstruction. Cartogr. J. 53(2): 114-132. https://hdl.handle.net/10.1179/1743277414y.0000000095, more
 • Lehouck, A.; Vanslembrouck, N.; Gelorini, V.; Soens, T.; Thoen, E.; Vervloet, J.A.J. (2007). Reconstructing disappeared landscapes of wet areas: the Western Sealand Flanders, in: Roca, Z. et al. (Ed.) European landscapes and lifestyles: the Mediterranean and beyond. pp. 231-241, more
 • Peer reviewed article Masure, H.; Jongepier, I.; Vermoesen, R.; Soens, T. (2010). Een hoeve in de polder : bronnen en methodes voor landschaps- en bewoningsgeschiedenis van historische hoeves. Casus: Oud-Arenbergpolder, Beveren, 16e-19e eeuw. Tijd-Schrift 2(3): 34-49, more
 • Peer reviewed article Missiaen, T.; Jongepier, I.; Heirman, K.; Soens, T.; Gelorini, V.; Verniers, J.; Verhegge, J.; Crombé, P. (2017). Holocene landscape evolution of an estuarine wetland in relation to its human occupation and exploitation: Waasland Scheldt polders, northern Belgium. Geol. Mijnb. 96(1): 35-62. https://hdl.handle.net/10.1017/njg.2016.24, more
 • Soens , T. (2012). Superstormen in een historisch jasje, in: Slabbinck, B. et al. (Ed.) De kust van nature - 1500 tot 2100: referatenboek van de studiedag, Oostende, 13 november 2012. VLIZ Special Publication, 62: pp. 9-10, more
 • Peer reviewed article Soens , T. (2013). Flood security in the Medieval and Early Modern North Sea Area: a question of entitlement? Environ. Hist. 19(2): 209-232. hdl.handle.net/10.3197/096734013X13642082568651, more
 • Soens, T. (2002). Les tourbières disparues de Flandre. Histoire d'un milieu humide d'une grande richesse, in: Aux rives de l'incertain : histoire et représentation des marais occidentaux du Moyen Age à nos jours. pp. 32-38, more
 • Soens, T. (2003). Het waterschap en de mythe van democratie in het Ancien Régime. Het voorbeeld van de Vlaamse Kustvlakte in de Late Middeleeuwen, in: Soens, T. et al. (Ed.) Tussen politiek, economie en ecologie: waterbeheer in het verleden. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 2001: pp. 39-55, more
 • Peer reviewed article Soens, T. (2005). 1404 in Vlaanderen: de eerste Sint-Elisabethsvloed in het licht van de waterstaatsgeschiedenis van de Vlaamse kustvlakte. Tijdschr. Waterstaatsgeschied. 14(2): 79-89, more
 • Peer reviewed article Soens, T. (2006). Polders zonder poldermodel? Een onderzoek naar de rol van inspraak en overleg in de waterstaat van de laatmiddeleeuwse Vlaamse kustvlakte (1250-1600). TSEG 3(4): 3-36, more
 • Soens, T. (2006). Explaining deficiencies of water management in the late medieval Flemish coastal plain, 13th-16th centuries, in: Greefs, H. et al. (Ed.) Waterbeheer, gemeenschappen en de natuurlijke omgeving. De Lage Landen in comparatief perspectief, c. 1000 - c. 1800. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 2005/2006: pp. 35-61, more
 • Peer reviewed article Soens, T. (2007). Dijkenbouwers of rustverstoorders? De Vlaamse graven en de strijd tegen het water in de laatmiddeleeuwse Vlaamse kustvlakte (veertiende-zestiende eeuw). Bijdr. meded. geschied. Med. 122(3): 321-356, more
 • Peer reviewed article Soens, T. (2008). De drassige schaduw van de Gouden Eeuw. Historisch-ecologische reflecties over wateroverlast en economische transformatie in ancien régime Rijnland. Bijdr. meded. geschied. Med. 123(1): 88-101, more
 • Soens, T. (2009). Van de Graafjansdijk tot de Grote Polderboer. Vijf mythes rond middeleeuwse polders en wateringen kritisch doorgelicht. Rond de Poldertorens 51(4): 126-139, more
 • Soens, T. (2009). De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580). Historische Economie en Ecologie. Academia Press: Gent. ISBN 978-90-382-1352-1. xix, 359 pp., more
 • Soens, T. (2009). Het dossier Doel: landschapshistorische reflecties rond het spanningsveld tussen polder en havenstad, in: Greefs, H. et al. (Ed.) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. pp. 133-164, more
 • Soens, T. (2009). Doel en Antwerpen: de relatie tussen polderdorp en metropool gezien vanuit de landschapsgeschiedenis. Land Beveren 52(3): 130-155, more
 • Peer reviewed article Soens, T. (2011). Floods and money: funding drainage and flood control in coastal Flanders from the thirteenth to the sixteenth centuries. Contin. change (Print) 26(3): 333-365. hdl.handle.net/10.1017/S0268416011000221, more
 • Soens, T. (2011). Threatened by the Sea, Condemned by Man? Flood Risk and Environmental Inequalities along the North Sea Coast, 1200-1800, in: Massard-Guilbaud, G. et al. (Ed.) Environmental and social justice in the city: historical perspectives. pp. 91-111, more
 • Peer reviewed article Soens, T. (2011). C. Rooijendijk, Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers. Bijdr. meded. geschied. Med. 126(1): 72-73. https://hdl.handle.net/10.18352/bmgn-lchr.7221, more
 • Peer reviewed article Soens, T. (2012). Capitalisme, institutions et conflits hydrauliques autour de la mer du Nord, 13e-18e siècle, in: Fournier, P. et al. (Ed.) Eaux et conflits dans l’Europe médiévale et moderne. Actes des 32èmes Journées Internationales d’Histoire de l’Abbaye de Flaran (8 et 9 octobre 2010). Flaran, 32: pp. 149-171, more
 • Soens, T. (2013). The origins of the Western Scheldt. Environmental transformation, storm surges and human agency in the Flemish coastal plain (1250-1600), in: Thoen, E. et al. Landscapes or seascapes? The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered. CORN Publication Series, 13: pp. 287-312. hdl.handle.net/10.1484/M.CORN.1.101557, more
 • Soens, T. (2013). The social distribution of land and flood risk along the North Sea Coast: Flanders, Holland and Romney Marsh compared (c. 1200-1750), in: van Bavel, B. et al. (Ed.) Rural societies and environments at risk. Ecology, property rights and social organisation in fragile areas (Middle Ages-Twentieth century). pp. 147-179, more
 • Peer reviewed article Soens, T.; De Graef, P. (2014). Polder mania or marsh fever? Risk and risk management in early modern drainage projects: the case of Kallopolder, Flanders, 1649 to 1662. Agricultural History Review 62(2): 231-255, more
 • Soens, T.; Thoen, E. (2003). Waterbeheer in het verleden: tussen economische, politieke en ecologische belangen. Inleiding, in: Soens, T. et al. (Ed.) Tussen politiek, economie en ecologie: waterbeheer in het verleden. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 2001: pp. III-IV, more
 • Soens, T.; Thoen, E. (2003). Waterbeheer in de Vlaamse kustvlakte in de Late Middeleeuwen en het Ancien Régime: van landschapsgeschiedenis naar ecologische geschiedenis, in: Soens, T. et al. (Ed.) Tussen politiek, economie en ecologie: waterbeheer in het verleden. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 2001: pp. 1-23, more
 • Soens, T.; Thoen, E. (2009). Mais où sont les tourbières d'antan? Géographie, chronologie et stratégies économiques du tourbage en Flandre maritime (12e-16e siècles), in: Histoire économique et sociale de la tourbe et des tourbières . Aestuaria. Histoire et Terres Humides, 14: pp. 45-60, more
 • Soens, T.; Thoen, E. (Ed.) (2003). Tussen politiek, economie en ecologie: waterbeheer in het verleden. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 2001. Academia Press: Gent. ISBN 90-382-0473-6. 107 pp., more
 • Soens, T.; Verbruggen, C. (2014). De ramp: hoe de grote Watersnood van 1953 half Vlaanderen blank zette , in: Van Ginderachter, M. et al. (Ed.) Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België. pp. 335-358, more
 • Thoen, E.; Borger, G.J.; de Kraker, A.M.J.; Soens, T.; Tys, D.; Vervaet, L; Weerts, H.J.T. (2013). Landscapes or seascapes? The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered. CORN Publication Series, 13. Brepols Publishers: Turnhout. ISBN 978-2-503-54058-0. xii, 428 pp., more
 • Thoen, E.; Borger, G.J.; de Kraker, A.M.J.; Soens, T.; Tys, D.; Weerts, H.J.T. (2013). The North Sea coastal plains over the last two millennia: landscapes or seascapes? A new collection of essays, in: Thoen, E. et al. Landscapes or seascapes? The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered. CORN Publication Series, 13: pp. 1-7. hdl.handle.net/10.1484/M.CORN.1.101545, more
 • Peer reviewed article van Engen, H.; Soens, T. (2005). Mens, water en landschap: de Sint-Elisabethsvloed van 1404. Tijdschr. Waterstaatsgeschied. 14(2): 35-36, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Project