IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Devos, Koenraad

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit, more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 45
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
 

Projects (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Ecology of wintering waterbirds in Flanders: partim ducks, grebes and cormorants, more
 • Invasieve soorten, more

Datasets (5)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Breeding bird counts in the Yser-valley, more
 • Broedvogels - Atlas of the breeding birds in Flanders 2000-2002, more
 • Number, habitat use, activity system and behaviour of the Purple Sandpiper (Calidris maritima) and the Turnstone (Arenaria interpres) on the Flemish coast, Belgium, 1947-2005, more
 • The atlas of Flemish breeding birds 2000-2002, more
 • Watervogels - Wintering waterbirds in Flanders, Belgium, more

Publications (93)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
  ( 22 peer reviewed ) split up
 • Adriaens, P.; Anselin, A.; Decleer, K.; Devos, K.; Goethals, V.; Spanoghe, G.; Stienen, E.; Vermeersch, G. (2007). Vogels: Bijlage 1 vogelrichtlijn en belangrijke trekvogels, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 421-519, more
 • Adriaens, T; Huysentruyt, F.; Devisscher, S.; Devos, K.; Casaer, J. (2010). Simultaantelling overzomerende ganzen in Oost- en West- Vlaanderen, in: Vermeersch, G. et al. Vogelnieuws 15. Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 15: pp. 4-11, more
 • Adriaens, T; Huysentruyt, F.; Onkelinx, T.; Devisscher, S.; Devos, K.; Casaer, J. (2011). Simultaantelling overzomerende ganzen in Oost- en West- Vlaanderen, in: Vermeersch, G. et al. Vogelnieuws 17. Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 17: pp. 24-30, more
 • Adriaens, T; Van Daele, P.; Huysentruyt, F.; Devisscher, S.; Casaer, J.; Devos, K. (2012). Junitelling van West-Vlaamse zomerganzen. Vogelnieuws 18: 16-23, more
 • Anselin, A.; Devos, K.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). The new breeding bird monitoring scheme in Flanders (Belgium) as a tool in nature conservation and management. : 109-115, more
 • Anselin, A.; Devos, K.; Vermeersch, G.; Stienen, E.; Onkelinx, T. (2013). Toelichting bij het opstellen van de rapportage in het kader van Artikel 12 van de Vogelrichtlijn en status van vogelsoorten met instandhoudings-populatiedoelen en van typische vogelsoorten van Natura 2000 habitattypes. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.1567208. INBO: Brussel. 47 + Annexes pp., more
 • Peer reviewed article Anselin, A.; Devos, K. (2005). Wintertellingen van verwilderde ganzen in Vlaanderen met bijzondere aandacht voor de Canadese gans Branta canadensis. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 90-102, more
 • Peer reviewed article Anselin, A.; Devos, K. (2005). Wintertellingen van verwilderde ganzen in Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor de Canadese gans Branta canadensis, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 90-102, more
 • Peer reviewed article Anselin, A.; Devos, K. (2005). Wintertellingen van verwilderde ganzen in Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor de Canadese gans Branta canadensis. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 90-102, more
 • Anselin, A.; Vermeersch, G.; Devos, K. (2007). Over Speciale Beschermingszones, instandhoudingsdoelstellingen, en broedvogelatlas- en monitoringgegevens. Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 9: 22-26, more
 • De Putter, G.; Devos, K.; Willemyns, F. (1993). Aantalsverloop en verspreiding van steltlopers aan de Vlaamse kust, periode 1 juli 1989 tot 30 juni 1990. Mergus 7(1): 1-37, more
 • De Rycke, A.; Devos, K.; Decleer, K. (2001). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de IJzervallei. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2001.06. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0133-6. 123 + annexes pp., more
 • De Rycke, A.; Devos, K.; Decleer, K. (2001). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de IJzervallei: kaartenbijlage. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2001.06. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0133-6. 21 pp., more
 • Peer reviewed article De Smet, G.; Devos, K. (2002). Grote Grijze Snip Limnodromus scolopaceus in Het Zwin (Knokke) in januari 2001. Natuur.Oriolus 68(1): 17-20, more
 • Peer reviewed article Demeyer, C.P.; Charlier, R.H.; Devos, K.; Malherbe, B. (1997). In situ bioremediation of contaminated sediments. Sea Technol. 38(1): 57-59, more
 • Devos, K. (1998). Watervogeltellingen in het Blankaartgebied en de IJzervallei tijdens het seizoen 1995/1996. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.15. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Devos, K. (1998). Watervogels in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken, seizoen 1995/1996. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1998(15). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 43 pp., more
 • Devos, K. (2001). Watervogeltellingen tijdens het winterhalfjaar 1999-2000: de eerste resultaten. Vogelnieuws 2: 4-12, more
 • Devos, K. (2002). Watervogeltellingen tijdens het winterhalfjaar 2000/2001: de eerst resultaten. Vogelnieuws 4: 4-11, more
 • Devos, K. (2003). Watervogeltellingen in 2001/2002: de eerste resultaten. Vogelnieuws 6: 4-15, more
 • Peer reviewed article Devos, K. (2005). Overwinterende ganzen in de Ijzervallei: aantallen, verspreiding en trends, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 43-54, more
 • Peer reviewed article Devos, K. (2005). Overwinterende ganzen in de Ijzervallei: aantallen, verspreiding en trends. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 43-54, more
 • Devos, K. (2007). Slaapplaatsen van meeuwen in Vlaanderen : resultaten van simultaantellingen in de periode 2000 - 2007. Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 9: 4-10, more
 • Devos, K. (2011). Uitzonderlijke aantallen ganzen en zwanen in Vlaanderen (winter 2010/11). Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 16: 24-27, more
 • Devos, K. (2011). Slaapplaatsen van Wulpen in Vlaanderen : Resultaten eerste simultaantelling in januari 2009. Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 12: 29-31, more
 • Devos, K. (2011). Slaapplaatsen van Wulpen in Vlaanderen: Testresultaten januari 2011. Vogelnieuws 16: 28-30, more
 • Devos, K. (2011). Brandganzen in Vlaanderen: wild of verwilderd? Vogelnieuws 17: 16-19, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Meire, P.; Maes, P.; Benoy, L.; Gabriëls, J.; Descheemaeker, F.; De Smet, W.; Van Impe, J. (1991). Broedvogelpopulaties van steltlopers in België. Oriolus 57(2): 43-56, more
 • Devos, K.; De Scheemaeker, F.; Allein, S. (1994). Resultaten van steltlopertellingen langs de Vlaamse kust, winter 1993-1994. Mergus 8: 242-246, more
 • Devos, K.; Herrier, J.-L.; Leten, M.; Provoost, S.; Rappé, G. (1995). De Baai van Heist: natuur in volle ontwikkeling: een beknopte landschapsecologische beschrijving van de strandvlakte van Heist-West als motivering voor de bescherming van dit gebied, met voorstellen betreffende het beheer. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN 95.04. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 27 pp., more
 • Devos, K.; De Scheemaeker, F.; Allein, S. (1996). Resultaten van steltlopertellingen langs de Vlaamse kust, winter 1994-1995. Mergus 10: 187-198, more
 • Devos, K.; De Scheemaeker, F.; Allein, S.; Rappé, G. (1997). Resultaten van steltlopertellingen langs de Vlaamse kust, winter 1995/1996. Mergus 11: 258-269, more
 • Devos, K.; Decleer, K.; Kuijken, E. (1997). Krachtlijnen voor het herstel en de ontwikkeling van duurzame natuur in de IJzervallei, in: Referaten van de internationale studiedag 'Naar een integraal waterbeleid in het Ijzerbekken', Diksmuide, 28 november 1997. Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 16(97): pp. 291-300, more
 • Devos, K.; Decleer, K.; Kuijken, E. (1997). Krachtlijnen voor het herstel en de ontwikkeling van duurzame natuur in de IJzervallei. Water 16(97): 301-308, more
 • Devos, K.; Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Kuijken, E. (1998). Watervogels in Vlaanderen tijdens het winterhalfjaar 1996/1997. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Devos, K.; De Scheemaeker, F.; Allein, S.; Rappé, G. (1998). Resultaten van steltlopertellingen langs de Vlaamse kust, winter 1996/'97. Mergus 12: 187-199, more
 • Devos, K.; Ysebaert, T.J.; Kuijken, E. (2001). Watervogels in Vlaanderen tijdens het winterhalfjaar 1997/1998. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2001.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0143-3. 73 pp., more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Kuijken, E.; Verscheure, C.; Meire, P.; Benoy, L.; De Smet, W.; Gabriëls, J. (2005). Overwinterende wilde ganzen in Vlaanderen, 1990/91 - 2003/2004, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 4-20, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Kuijken, E.; Verscheure, C.; Meire, P.; Benoy, L.; De Smet, W.; Gabriëls, J. (2005). Overwinterende wilde ganzen in Vlaanderen, 1990/91 - 2003/2004. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 4-20, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A.; Kuijken, E.; De Scheemaeker, F.; Gabriëls, J.; Hamelinck, W. (2005). Verspreiding en populatie-ontwikkeling van broedende grauwe ganzen Anser anser in Vlaanderen, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 104-110, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A.; Kuijken, E.; De Scheemaeker, F.; Gabriëls, J.; Hamelinck, W. (2005). Verspreiding en populatie-ontwikkeling van broedende grauwe ganzen Anser anser in Vlaanderen. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 104-110, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Anselin, A.; Driessens, G.; Herremans, M.; Onkelinx, T.; Spanoghe, G.; Stienen, E.; T’Jollyn, F.; Vermeersch, G.; Maes, D. (2016). De IUCN Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen (2016). Natuur.Oriolus 82(4): 109-122, more
 • Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A. (Ed.) (2013). Vogelnieuws 20. Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 20. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek: Brussel. 32 pp., more
 • Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A. (Ed.) (2013). Vogelnieuws 21. Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 21. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek: Brussel. 32 pp., more
 • Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A. (Ed.) (2014). Vogelnieuws 22. Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 22. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek: Brussel. 32 pp., more
 • Devos, K.; Debruyne, R. (1989). Veldornithologisch jaarboek van de Noord-Westhoek. [S.n.]: Diksmuide. 248 pp., more
 • Devos, K.; Debruyne, R. (1990). Overwinterende meeuwen langs de Vlaamse kust: een totaaltelling in december 1989. Mergus 4: 2-13, more
 • Devos, K.; Debruyne, R. (1991). Totaaltellingen van meeuwen langs de Vlaamse kust in juni en september 1990. Mergus 5: 97-108, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Leysen, K. (Ed.) (2005). Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage). Natuurpunt: Mechelen. 183 pp., more
 • Devos, K.; Meire, P. (1991). Mogelijke invloed op vogels van windturbines langs de spaarbekkens "De Braakman". [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Devos, K.; Meire, P.; Anselin, A. (1997). Overwinterende watervogels in Oost-Vlaanderen. Ommekeer 1997: 10-17, more
 • Devos, K.; Meire, P.; Kuijken, E. (1991). Recent populations estimates of meadow breeding waders in Belgium. [S.n.]: [s.l.]. 14-21 pp., more
 • Devos, K.; Spanoghe, G. (2001). Meeuwentelling in januari 2001 een succes! Vogelnieuws 1(2): 25, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Spanoghe, G. (2002). Overwinterende meeuwen in Vlaanderen: resultaten van slaapplaatstelllingen in 2000-2002, in: Natuur.oriolus. Themanummer Meeuwen. Natuur.Oriolus, 68(3): pp. 128-138, more
 • Devos, K.; Spanoghe, G. (2012). Broedsucces van aalscholvers in Vlaanderen in 2011. Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 18: 12-15, more
 • Devos, K.; Vermeersch, G. (2001). Het broedseizoen 2000 in vogelvlucht…. Vogelnieuws 1: 9, more
 • Everaert, J.; Devos, K.; Stienen, E.; Kuijken, E. (2001). Plaatsing van windturbines langs de westelijke Havendam te Zeebrugge: Aanbevelingen in het kader van een mogelijke impact op vogels. Nota IN, A.2001.82. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 32 pp., more
 • Everaert, J.; Devos, K.; Kuijken, E. (2002). Windturbines en vogels in Vlaanderen: voorlopige onderzoeksresultaten en buitenlandse bevindingen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2002.3. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 76 pp., more
 • Everaert, J.; Devos, K.; Kuijken, E. (2003). Vogelconcentraties en vliegbewegingen in Vlaanderen: beleidsondersteunende vogelatlas - achtergrondinformatie voor de interpretatie. INBO: Brussel. 27 pp., more
 • Hoffmann, M.; Adam, S.; Baert, L.; Bonte, D.; Chavatte, N.; Claus, R.; De Belder, W.; De Fré, B.; Degraer, S.; De Groote, D.; Dekoninck, W.; Desender, K.; Devos, K.; Engledow, H.; Grootaert, P.; Hardies, N.; Leliaert, F.; Maelfait, J.-P.; Monbaliu, J.; Pollet, M.; Provoost, S.; Stichelmans, E.; Toorman, E.; Van Nieuwenhuyse, H.; Vercruysse, E.; Vincx, M.; Wittoeck, J. (2005). Integrated monitoring of nature restoration along ecotones, the example of the Yser Estuary, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 191-208, more
 • Kuijken, E.; Devos, K.; Meire, P. (1992). Ramsar National Report Belgium. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A92(105). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Kuijken, E.; Devos, K.; Lingier, P.; Kerckhof, F.; Francois, R. (2002). Evaluatie en knelpuntenanalyse van de natuurwaarden van een brakwaterplas, in: Mees, J. et al. (Ed.) De Oostendse Spuikom: historiek, onderzoek en perspectieven. Relaas Spuikom Studiedag 8 december 2000 Duin en Zee (Oostende). VLIZ Special Publication, 8: pp. 20-22, more
 • Kuijken, E.; Devos, K. (1996). The status of the Greylag Goose Anser anser in Flanders, Belgium. Wetlands International Goose Specialist Group Bulletin 8: 26-28, more
 • Peer reviewed article Maclean, I.M.D.; Austin, G.E.; Rehfisch, M.M.; Blew, J.; Crowe, O.; Delany, S.; Devos, K.; Deceuninck, B.; Günther, K.; Laursen, K.; van Roomen, M.; Wahl, J. (2008). Climate change causes rapid changes in the distribution and site abundance of birds in winter. Glob. Chang. Biol. 14(11): 2489-2500. https://hdl.handle.net/10.1111/j.1365-2486.2008.01666.x, more
 • Maes, D.; Adriaens, D.; van der Meulen, M.; Poelmans, L.; Van Landuyt, W.; Anselin, A.; Casaer, J.; De Knijf, G.; Devos, K.; Packet, J.; Speybroeck, J.; Stienen, E.; Stuyck, J.; Thomaes, A.; T'Jollyn, F.; Van Daele, T.; Van Den Berge, K.; Van Elegem, B.; Vermeersch, G.; Wils, C.; Pollet, M. (2015). Afbakenen van potentiële leefgebiedenkaarten voor Europese en Vlaamse prioritaire soorten in het kader van de voortoets. Versie 2.0. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.10201559. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 170 pp., more
 • Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Hoffmann, M.; Van den Balck, E.; Devos, K.; Samanya, R.; Deregge, N.; Van Waeyenberge, J.; Anselin, A.; Rossaert, G.; Kuyken, E. (1995). Ecologisch onderzoek in de Zeeschelde door het Instituut voor Natuurbehoud: onderbouwing van natuurherstel en natuurontwikkeling. Biol. Jb. Dodonaea 62: 27-47, more
 • Meire, P.; Anselin, A.; Hoffmann, M.; Devos, K.; Kuijken, E. (1998). Voorstel tot compensatie van het vogelrichtlijngebied 'schorren en polders van de beneden-schelde' als gevolg van de aanleg van het deurganckdok te doel. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1998(90). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 5 pp., more
 • Meire, P.; Devos, K. (1991). Vogels voor de Belgische kust, in: Linet, C. (Ed.) Geen zee van tijd meer voor een zee vol leven. Panda, 41: pp. 9-11, more
 • Meire, P.; Devos, K. (1991). Vogels voor de Belgische kust. Panda 41: 9-11, more
 • Meire, P.; Devos, K. (1991). Verslag van de ornithologische excursie naar Westerschelde en Schelde op 16 december 1989. Biol. Jb. Dodonaea 58: 14-15, more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Boonefaes, J.; Devos, K.; Vannieuwenhuyze, R. (1991). Onderzoek naar het overwinteringspatroon van de blauwe kiekendief Circus cyaneus: eerste resultaten van een kleurmerkonderzoek in de Vlaamse kustpolders. Oriolus 57(4): 138-140, more
 • Seys, J.; Meire, P.; Devos, K.; Kuijken, E. (1993). De kust- en Vlaamse Banken: ecologisch belang, raakvlakken met andere functies en beheerssuggesties. Concept. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. [84] pp., more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). The recent expansion of breeding gulls along the Belgian North Sea coast. Sula 12(4): 209-216, more
 • Peer reviewed article Spanoghe, G.; Devos, K. (2002). Totaaltellingen van meeuwen langs de Belgische kust, in: Natuur.oriolus. Themanummer Meeuwen. Natuur.Oriolus, 68(3): pp. 139-144, more
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Verbelen, D.; Devos, K.; Agten, L.; Van Tomme, J.; Vincx, M.; Degraer, S. (2014). Sediment-benthos relationships as a tool to assist in conservation practices in a coastal lagoon subjected to sediment change. Biodivers. Conserv. 23(4): 877-889. https://hdl.handle.net/10.1007/s10531-014-0638-1, more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Deelrapport 4: bepaling van de predatiedruk van overwinterende aalscholvers (Phalacrocorax carbo sinensis) in Vlaanderen: enkele voorbeeldstudies. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.31. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 28 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers Phalacrocorax carbo sinensis op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Eindrapport. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.32. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 143 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Deelrapport 1: aantalsevolutie en huidig voorkomen van overwinterende en broedende aalscholvers (Phalacrocorax carbo sinensis) in Vlaanderen: een kort overzicht. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 10 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Deelrapport 2: een literatuurstudie van de aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.13. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 63 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Deelrapport 3: een overzicht van de aantalsevolutie en huidig voorkomen van aalscholvers (Phalacrocorax carbo sinensis) op de slaap- en broedplaatsen in Vlaanderen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.21. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 49 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). Een overzicht van de aantalsevolutie en het huidig voorkomen van aalscholvers (Phalacrocorax carbo sinensis) op de slaap-en broedplaatsen in Vlaanderen. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Vermeersch, G.; Anselin, A.; Devos, K.; Herremans, M.; Stevens, J.; Gabriëls, J.; Van der Krieken, B. (2004). Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 23. Instituut voor Natuurbehoud, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuur en Natuurpunt vzw: Brussel. ISBN 90-403-0215-4. 495 pp., more
 • Vermeersch, G.; Anselin, A.; Devos, K. (2006). Bijzondere broedvogels in Vlaanderen in de periode 1994-2005; Populatietrends en recente status van zeldzame, kolonievormende en exotische broedvogels in Vlaanderen. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 64 pp., more
 • Vermeersch, G.; Devos, K.; Anselin, A. (2010). Vogelnieuws 15. Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 15. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 32 pp., more
 • Vermeersch, G.; Devos, K.; Anselin, A. (2011). Vogelnieuws 17. Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 17. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 32 pp., more
 • Vermeersch, G.; Devos, K.; Anselin, A. (Ed.) (2014). Vogelnieuws 23. Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 23. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek: Brussel. 20 pp., more
 • Ysebaert, T.; Meire, P.; Seys, J.; Hoffmann, M.; Devos, K.; Anselin, A. (1998). Waterbird communities along the ologi-/mesohaline - freshwater tidal zone of the schelde estuary: influenced by human activities?, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 143, more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.; Devos, K.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Kuijken, E. (2000). Waterbird communities along the estuarine salinity gradient of the Schelde estuary, NW-Europe. Biodivers. Conserv. 9: 1275-1296, more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Devos, K.; Seys, J. (1990). The macrozoobenthos of the subtidal marine and brackish part of the Western Scheldt. Belg. J. Zool. 11: 71, more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Devos, K.; Seys, J. (1990). Het macrozoöbenthos van de Westerschelde t.h.v. de Platen van Valkenisse. Rapport RUG-WWE, 11. University of Gent, Laboratory of oecology for animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 114 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). Watervogels langs de Zeeschelde 1995/1996. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.16. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 43 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Watervogels langs de Zeeschelde 1996/1997. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 48 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Watervogels langs de Zeeschelde 1996/1997. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1999(10). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 48 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets