IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prof. Dr Hoffmann, Maurice

Institutes (3)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu, more
 • Function: Afdelingshoofd Biodiversiteit & Natuurlijk Milieu

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 60
  GSM: +32-(0)473-93 46 76
  E-mail:
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie (TEREC), more
 • Function: Senior Lecturer

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)9-264 52 94
  GSM: +32-(0)2-558 18 24
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
 

Expertise:
Taxonomic term: Plantae [WoRMS]

Projects (30)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network, more
 • Diet composition and preferences of the wild rabbit (Oryctolagus cuniculus L.) and its importance for facilitation by large herbivores, more
 • Ecologische streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat 'De Ijzermonding' te Nieuwpoort - Lombardsijde met civieltechnische realisatiemogelijkheden, more
 • Ecology of vegetation on alluvial plains and salt marches, more
 • Ecosystem concept of the Flemish Coast: biological aspects, more
 • Ecosystem concept of the Flemish Coast: synthesis, more
 • Evaluatie begrazing kustduinen, more
 • Geïntegreerd Watervoorzienings- en natuurontwikkelingsplan voor de westkust, more
 • General Environmental Impact Study (AMIS) : vegetation and vegetation modelling, more
 • Gevulgariseerde fiches van de belangrijke vogelsoorten die voorkomen in de Europese Vogelrichtlijngebieden, more
 • Habitat use and foraging strategy of large herbivores on small-scaled coastal dune landscape, more
 • Management plan of the State Nature Reserve 'Hannecartbos' placed in an ecosystem concept of the surrounding 'Ter Yde'-dune area, more
 • Methodologie voor de monitoring van natuurbeheer in Vlaamse natuurreservaten, more
 • Monitoring Natuurherstel Ijzermonding, more
 • Monitoring Natuurherstel Ijzermonding. Monitoring van herstel van vegetatie, flora, invertebraten- en avifauna van de slikken, schorren en duinen langs de Ijzermonding, na ontmanteling van de oude Marinebasis te Lombardsijde, more
 • Monitoring van de effecten op vegetatie, flora en fauna van het beheer in de natuurreservaten en gewestelijke domeinen langs de Vlaamse kust, more
 • Onderzoek seizoenale variatie van macroalgen, macrofauna en vogels, geassocieerd met intertidale harde substraten langsheen de Vlaamse kust, more
 • Onderzoek van de biodiversiteit van strandhoofden en andere substraten aan de Vlaamse Kust, deelaspect avifauna, more
 • Onderzoek van de ecologische interacties van macroalgen, macrofauna en vogels geasscieerd met intertidale harde constructies langsheen de Vlaamse Kust, more
 • Onderzoek van de seizoenale variatie van macroalgen, macrofauna en vogels geassocieerd met intertidale harde substraten langsheen de Vlaamse Kust, deelaspect avifauna, more
 • Ontwerp-beheersplan van het Gewestelijk Natuurreservaat 'De slikken en schorren van Schelde en Durme', more
 • Ontwerp-beheersplan voor de Vlaamse natuurreservaten 'De Baai van Heist' en 'De Kleiputten van Heist', in het kader van een gebiedsvisie voor het strand-, duin- en poldercomplex van Heist-West en Ramskapelle, more
 • Ontwerp-beheersplannen voor de Staatsnatuurreservaten 'De Westhoek' en 'De Houtsaegerduinen', te De Panne, more
 • Research on the environmental effects of the SIGMA plan, more
 • Seasonal variation of macro algae, macrobenthos and avifauna associated with intertidal hard substrates along the Flemish Coast., more
 • Strategisch project monitoring en inventarisatie, more
 • Study of restoration possibilities of beach, dune, mud flat, salt marsh and polder along the eastern bank of the IJzer estuary, more
 • Study of the feasibility of the nature planning project of the 'Uitkerkse Polders': ecohydrological study, more
 • Uitbouw kennissysteem INBO, aanzet tot het onderdeel natuurbeheer, more
 • Vegetation ecology of flood plain and tidal marsh vegetation and flora, more

Publications (140)  Top | Institutes | Publications | Projects 
  ( 41 peer reviewed ) split up
 • Belpaire, C.; Geeraerts, C.; Maes, G.; Hoffmann, M. (2009). Gaat de paling naar de haaien?, in: De Grote Rede 24. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 24: pp. 2-7, more
 • Bonte, D. (2005). Oppervlakte beschermd gebied, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 30-31, more
 • Peer reviewed article Bonte, D.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (2000). Seasonal and diurnal migration patterns of the spider (Araneae) fauna of coastal grey dunes. Ekológia (Bratisl.) 19, suppl. 4: 5-16, more
 • Bonte, D.; Cosyns, E.; De Maeyer, K.; Provoost, S.; Hoffmann, M. (2001). Monitoring van de effecten van begrazingsbeheer op vegetatie, flora en fauna van de Vlaamse natuurreservaten langs de Vlaamse kust: deel 1. Vastleggen van de uitgangssituatie en eerste monitoringsresultaten. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.O.2001.01. Universiteit Gent (RUG), Faculteit van de Wetenschappen, Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Terrestrische Plantenecologie en Vegetatiekunde: Gent. 120 pp., more
 • Peer reviewed article Bonte, D.; Provoost, S.; Hoffmann, M. (2001). Habitat and territory segregation within Sylviine warblers of the Flemish coastal dunes. Belg. J. Zool. 131(Suppl. 2): 49-57, more
 • Peer reviewed article Bonte, D.; Provoost, S.; Hoffmann, M. (2001). Habitat and territory segregation within Sylviine warblers of the Flemish coastal dunes, in: Schockaert, E.R. (Ed.) Proceedings of the 8th Benelux congress of zoology, Brussels, 24-25 November 2000. Belgian Journal of Zoology, 131(Suppl. 2): pp. 49-57, more
 • Peer reviewed article Bonte, D.; Dekoninck, W.; Provoost, S.; Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2003). Microgeographical distribution of ants (Hymenoptera : Formicidae) in coastal dune grassland and their relation to the soil structure and vegetation. Anim. Biol. 53(4): 367-377. dx.doi.org/10.1163/157075603322556274, more
 • Peer reviewed article Bonte, D.; Lens, L.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M.; Kuijken, E. (2003). Patch quality and connectivity influence spatial dynamics in a dune wolfspider. Oecologia 135(2): 227-233. dx.doi.org/10.1007/s00442-003-1195-6, more
 • Bonte, D.; Lens, L.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M.; Kuijken, E. (2004). Patch quality and connectivity influence spatial dynamics in a dune wolfspider, in: Bonte, D. Verspreiding van spinnen in grijze kustduinen: ruimtelijke patronen en evolutionair-ecologisch belang van dispersie = Distribution of spiders in coastal grey dunes: spatial patterns and evolutionary-ecological importance of dispersal. pp. 137-153, more
 • Peer reviewed article Bonte, D.; Breyne, P.; Brys, R.; de la Peña, E.; D'Hondt, B.; Ghyselen, C.; Vandegehuchte, M.L.; Hoffmann, M. (2012). Landscape dynamics determine the small-scale genetic structure of an endangered dune slack plant species. J. Coast. Res. 28(4): 780-786. dx.doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-10-00128.1, more
 • Bonte, D.; Hoffmann, M. (2001). A GIS study of breeding bird habitats in the Flemish coastal dunes and its implications for nature management, in: Houston, J.A. et al. (Ed.) Coastal dune management: shared experience of European conservation practice: Proceedings of the European Symposium Coastal Dunes of the Atlantic Biogeographical Region Southport, northwest England, September 1998. pp. 128-139, more
 • Bonte, D.; Hoffmann, M. (2005). Are coastal dune management actions for biodiversity restoration and conservation underpinned by internationally published scientific research?, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 165-178, more
 • Bonte, D.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (1998). Population dynamics and overwintering characteristics of spiders in grazed coastal dunes at the Flemish westcoast. Biol. Jb. Dodonaea 65: 110-111, more
 • Bonte, D.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (1998). Population dynamics and overwintering characteristics of spiders in grazed coastal dunes at the Flemish westcoast, in: Beeckman, T. et al. (Ed.) Populations: Natural and Manipulated, Symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea, University of Gent, 29 October 1997. Biologisch Jaarboek (Dodonaea), 65: pp. 110-111, more
 • Peer reviewed article Bossuyt, B.; De Fré, B.; Hoffmann, M. (2005). Abundance and flowering succes patterns in a short-term grazed grassland: early evidence of facilitation. J. Ecol. 93(6): 1104-1114. hdl.handle.net/10.1111/j.1365-2745.2005.01059.x, more
 • Bossuyt, B.; Stichelmans, E.; Hoffmann, M. (2005). The importance of seed bank knowledge for the restoration of coastal plant communities - a case study of salt marshes and dune slacks at the Belgian coast, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 269-278, more
 • Peer reviewed article Brys, R.; De Crop, E.; Hoffmann, M.; Jacquemyn, H. (2011). Importance of autonomous selfing is inversely related to population size and pollinator availability. Am. J. Bot. 98(11): 1834-1840. dx.doi.org/10.3732/ajb.1100154, more
 • Cosyns, E.; Muylaert, W.; Hoffmann, M. (1999). Ontwerp-beheersplannen voor het Vlaams natuurreservaat 'de Baai van Heist' en het Vlaams natuurreservaat 'de Kleiputten van Heist' in het kader van een gebiedsvisie voor het strand-, duin- en poldercomplex van Heist-West en Ramskapelle. AMINAL, afdeling Natuur/Universiteit Gent: Brussel. 118 pp., more
 • Cosyns, E.; Lamoot, I.; Deconinck, M.; Goerlandt, A.; Van Braeckel, A.; Callebaut, J.; Laquière, J.; Hoffmann, M. (2001). Monitoring van de effecten van begrazingsbeheer op vegetatie, flora en fauna van de Vlaamse natuurreservaten langs de Vlaamse kust: Deel II. Habitat- en dieetpreferenties van de geïntroduceerde herbivoren: terreingebruik, voedselkeuze en dieetsamenstelling van ezel en Shetland pony. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2001.02(1). Universiteit Gent (RUG), Faculteit van de Wetenschappen, Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Terrestrische Plantenecologie en Vegetatiekunde: Gent. 47 pp., more
 • Peer reviewed article Cosyns, E.; Degezelle, T.; Demeulenaere, E.; Hoffmann, M. (2001). Feeding ecology of Konik horses and donkeys in Belgian coastal dunes and its implications for nature management. Belg. J. Zool. 131(Suppl. 2): 109-116, more
 • Peer reviewed article Cosyns, E.; Degezelle, T.; Demeulenaere, E.; Hoffmann, M. (2001). Feeding ecology of Konik horses and donkeys in Belgian coastal dunes and its implications for nature management, in: Schockaert, E.R. (Ed.) Proceedings of the 8th Benelux congress of zoology, Brussels, 24-25 November 2000. Belgian Journal of Zoology, 131(Suppl. 2): pp. 109-116, more
 • Peer reviewed article Cosyns, E.; Claerbout, S.; Lamoot, I.; Hoffmann, M. (2005). Endozoochorous seed dispersal by cattle and horse in a spatially heterogeneous landscape. Plant Ecology 178(2): 149-162, more
 • Peer reviewed article Cosyns, E.; Delporte, A.; Lens, L.; Hoffmann, M. (2005). Germination success of temperate grassland species after passage through ungulate and rabbit guts. J. Ecol. 93(2): 353-361. dx.doi.org/10.1111/j.0022-0477.2005.00982.x, more
 • Cosyns, E.; Leten, M.; Provoost, S.; Zwaenepoel, A.; Hoffmann, M. (2010). Management of transition zones between coastal dunes and salt marsh or polder area: experiences from the Belgian coast, in: Dewulf, E. et al. (Ed.) International workshop on the management of dune polder and dune marshland transition zones: Proceedings. Knokke-Heist (Belgium) 7 October 2010. pp. 23-83, more
 • Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2004). Extensieve begrazing: mogelijkheden en beperkingen, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 363-405, more
 • Peer reviewed article Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2005). Horse dung germinable seed content in relation to plant species abundance, diet composition and seed characteristics. Basic appl. ecol. (Print) 6(1): 11-24. dx.doi.org/10.1016/j.baae.2004.09.012, more
 • Couvreur, M.; Cosyns, E.; Lamoot, I.; Verheyen, K.; Hoffmann, M.; Hermy, M. (2005). Donkeys as mobile links for plant seed dispersal in coastal dune ecosystems, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 279-290, more
 • Peer reviewed article Couvreur, M.; Cosyns, E.; Hermy, M.; Hoffmann, M. (2005). Complementarity of epi- and endozoochory of plant seeds by free ranging donkeys. Ecography 28(1): 37-48, more
 • Criel, B.; Muylaert, W.; Hoffmann, M.; De Loose, L.; Meire, P. (1999). Vegetatiemodellering van de buitendijkse gebieden langs de zeeschelde. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, IN.99.12. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 77 pp., more
 • De Block, M.; Meire, P.; Hoffmann, M.; Ysebaert, T.J. (1998). Ecologische studie containerkaai/dok-west (Waaslandhaven). Onderzoek naar de ecologische effecten van de aanleg van een containerdok langs de Linker Schelde-oever nabij Doel, en de mogelijkheden voor het inpassen van een natuurontwikkelingsplan in en rond de Waaslandhaven. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.98.12. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 156 pp., more
 • Peer reviewed article De Crop, E.; Brys, R.; Hoffmann, M. (2012). The impact of habitat fragmentation on the interaction between Centaurium erythraea (Gentianaceae) and its specialized seed predator Stenoptilia zophodactylus (Pterophoridae, Lepidoptera). Ecological Research 27(5): 967-974. dx.doi.org/10.1007/s11284-012-0975-z, more
 • De Maeyer, K.; Provoost, S.; Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2001). Monitoring van de effecten van begrazingsbeheer op vegetatie, flora en fauna van de Vlaamse natuurreservaten langs de Vlaamse kust: Deel III. Globale vegetatieanalyse van duinen en schorren op basis van historisch opnamemateriaal. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2004(3). Universiteit Gent (RUG), Faculteit van de Wetenschappen, Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Terrestrische Plantenecologie en Vegetatiekunde: Gent. 73 pp., more
 • De Saeger, S.; Louette, G.; Oosterlynck, P.; Paelinckx, D.; Hoffmann, M. (2013). Historisch Permanent Grasland in de landbouwstreek 'Polders' anno 2013: Technisch rapport campagne 2013. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.896909. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 71 pp., more
 • Degezelle, T.; Martens, K.; Van Camp, M.; Van Verre, M.; Walraevens, K.; Hoffmann, M. (2003). Naar een Geïntegreerd Watervoorzienings- en Natuurontwikkelingsplan (GWEN) voor de Westkust: gaan waterwinning en natuurontwikkeling hand in hand in overdekt waddenlandschap of Lenspolder? [CD-ROM]. Universiteit Gent: Gent. 1cd-rom (232 pp. + annexes) pp., more
 • Degezelle, T.; Hoffmann, M. (2002). Natuurtechnisch beheersplan voor de duinen van het militair domein 'Kwartier Lombardsijde' te Nieuwpoort. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2002.25. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 103 + appendices pp., more
 • Demarest, L.; Desmet, K.; Lejeune, M.; Vermandere, P.; Kuyken, E.; Stieperaere, H.; Hoffmann, M. (1986). Biologische waarderingskaart van België: kaartbladen 5-13 = Carte d'évaluation biologique de la Belgique: feuilles 5-13. Coördinatiecentrum van de Biologische Waarderingskaart: Brussel. 12 maps pp., more
 • Peer reviewed article D'hondt, B.; Bossuyt, B.; Hoffmann, M.; Bonte, D. (2008). Dung beetles as secondary seed dispersers in a temperate grassland. Basic appl. ecol. (Print) 9(5): 542-549. dx.doi.org/10.1016/j.baae.2007.11.002, more
 • Peer reviewed article D'hondt, B.; Brys, R.; Hoffmann, M. (2010). The incidence, field performance and heritability of non-dormant seeds in white clover (Trifolium repens L.). Seed Sci. Res. 20(3): 169-177. dx.doi.org/10.1017/S0960258510000152, more
 • Peer reviewed article D'hondt, B.; D’Hondt, S.; Bonte, D.; Brys, R.; Hoffmann, M. (2012). A data-driven simulation of endozoochory by ungulates illustrates directed dispersal. Ecol. Model. 230: 114-122. dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2012.01.014, more
 • Peer reviewed article D'hondt, B.; Breyne, P.; Van Landuyt, W.; Hoffmann, M. (2012). Genetic analysis reveals human-mediated long-distance dispersal among war cemeteries in Trifolium micranthum. Plant Ecology 213(8): 1241-1250. dx.doi.org/10.1007/s11258-012-0082-9, more
 • Peer reviewed article D'hondt, B.; Hoffmann, M.; Bonte, B. (2012). Selection on plant height through the interplay of landscape and large herbivores. Oikos (Kbh.) 121(12): 1977-1984. hdl.handle.net/10.1111/j.1600-0706.2012.20522.x, more
 • Peer reviewed article D'hondt, B.; Hoffmann, M. (2010). A reassessment of the role of simple seed traits in mortality following herbivore ingestion. Plant Biol. 13(S1): 118-124. dx.doi.org/10.1111/j.1438-8677.2010.00335.x, more
 • Dumortier, M.; Hoffmann, M. (1997). Structuurplan. Bos- en natuurgebied: Lenspolder - Zelte Nieuwpoort - Koksijde: Eindrapport. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, IN 97.28. Universiteit Gent, Laboratorium Plantkunde/INBO/AMINAL, afdeling Bos En Groen: Gent, Brussel. 35 + kaarten pp., more
 • Peer reviewed article Ebrahimi, A.; Milotic, T.; Hoffmann, M. (2010). A herbivore specific grazing capacity model accounting for spatio-temporal environmental variation: A tool for a more sustainable nature conservation and rangeland management. Ecol. Model. 221(6): 900-910. hdl.handle.net/10.1016/j.ecolmodel.2009.12.009, more
 • Engledow, H.; Spanoghe, G.; Volckaert, A.; Coppejans, E.; Degraer, S.; Vincx, M.; Hoffmann, M. (2001). Onderzoek naar (1) de fysische karakterisatie en (2) de biodiversiteit van strandhoofden en andere harde constructies langs de Belgische kust: eindrapport van de onderhandse overeenkomst dd. 17.02.2000 i.o.v. de Afdeling Waterwegen Kust van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.0.2001.20. Instituut voor Natuurbehoud/Universiteit Gent: Gent. 110 + annexes pp., more
 • Erfanzadeh, R.; Garbutt, Angus; Pétillon, J.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (2009). Factors affecting the success of early salt-marsh colonizers: seed availability rather than site suitability and dispersal traits, in: Erfanzadeh, R. Spatio-temporal aspects of early vegetation succession in a recently restored salt-marsh ecosystem: a case study of the IJzer estuary (Belgium). pp. 33-52, more
 • Erfanzadeh, R.; Milotic, T.; Pétillon, J.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (2009). Short-term impact of sheep grazing on salt-marsh vegetation succession in a newly created salt-marsh site, in: Erfanzadeh, R. Spatio-temporal aspects of early vegetation succession in a recently restored salt-marsh ecosystem: a case study of the IJzer estuary (Belgium). pp. 75-94, more
 • Erfanzadeh, R.; Pétillon, J.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (2009). Environmentally determined spatial patterns of annual plants in early salt-marsh succession versus stochastic distribution in old salt-marsh conditions, in: Erfanzadeh, R. Spatio-temporal aspects of early vegetation succession in a recently restored salt-marsh ecosystem: a case study of the IJzer estuary (Belgium). pp. 95-109, more
 • Erfanzadeh, R.; Hendrickx, F.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (2009). The effect of successional stage and salinity on the vertical distribution of seeds in salt-marsh soils, in: Erfanzadeh, R. Spatio-temporal aspects of early vegetation succession in a recently restored salt-marsh ecosystem: a case study of the IJzer estuary (Belgium). pp. 110-132, more
 • Peer reviewed article Erfanzadeh, R.; Garbutt, A.; Pétillon, J.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (2010). Factors affecting the success of early salt-marsh colonizers: seed availability rather than site suitability and dispersal traits. Plant Ecology 206(2): 335-347. hdl.handle.net/10.1007/s11258-009-9646-8, more
 • Peer reviewed article Erfanzadeh, R.; Hendrickx, F.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (2010). The effect of successional stage and salinity on the vertical distribution of seeds in salt marsh soils. Flora (Jena) 205(7): 442-448. dx.doi.org/10.1016/j.flora.2009.12.010, more
 • Peer reviewed article Erfanzadeh, R.; Pétillon, J.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (2010). Environmental determinism versus biotic stochasticity in the appearance of plant species in salt-marsh succession. Plant Ecol. Evol. 143(1): 43-50, more
 • Erfanzadeh, R.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (2009). Inundation frequency determines the post-pioneer successional pathway in a newly created salt-marsh, in: Erfanzadeh, R. Spatio-temporal aspects of early vegetation succession in a recently restored salt-marsh ecosystem: a case study of the IJzer estuary (Belgium). pp. 53-74, more
 • Hoffmann, M. (1981). Vergelijkende vegetatiekundige studie van drie terreinen in het zout/zoet overgangsgebied van de Braekman en op Voorne. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent. Faculteit Wetenschappen: Gent. 220, 3 tables pp., more
 • Hoffmann, M. (1987). Botanische excursie naar de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Braakman (Zeeland, Nederland) op 18 oktober 1986. Biol. Jb. Dodonaea 55/1: 6-8, more
 • Hoffmann, M. (1988). De mossen en korstmossen van de Zwinbosjes en de Kleine Vlakte te Knokke-Zoute. Muscillanea (Meise) 7: 5-14, more
 • Hoffmann, M. (1993). Vegetatiekundig-ecologisch onderzoek van de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde met vegetatiekartering. [S.n.]: Gent. 188 pp., more
 • Hoffmann, M. (1994). Ornithologisch-ecologische dagexcursie naar het Land van Saaftinge en de brakwaterschorren langs de Zeeschelde met boottocht langs de zoetwaterschorren en -slikken tussen Bazel en Dendermonde op zaterdag 16 januari 1993. Biol. Jb. Dodonaea 61: 6-7, more
 • Peer reviewed article Hoffmann, M. (2001). Spindotters in het Schelde-estuarium, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 67, more
 • Hoffmann, M. (2001). Onderzoek van schorren en duinen langs de Vlaamse kust, in: Mees, J. et al. (Ed.) Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen: Studiedag, Oostende, 9 november 2001. VLIZ Special Publication, 4: pp. 61-68, more
 • Peer reviewed article Hoffmann, M. (2004). De monding van de Ijzer in ere hersteld. Levende Nat. 105(5): 188-190, more
 • Hoffmann, M. (Ed.) (2006). Beheerplan VNR de IJzermonding. Agentschap voor Natuur en Bos, Cel Kustzonebeheer: Belgium. 154 pp., more
 • Hoffmann, M.; Hoys, M.; Monbaliu, J.; Sas, M. (1996). Ecologisch streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat "De Ijzermonding" te Nieuwpoort-Lombardsijde met civieltechnische realisatiemogelijkheden. AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 161 + 77 plates pp., more
 • Hoffmann, M.; Graré, W.; Meire, P. (1997). De oevers langs de Zeeschelde: van uniformiteit naar structuurdiversiteit. Water 16(95): 138-146, more
 • Hoffmann, M.; Vanhecke, L.; Dekoninck, W.; Meire, P. (1998). Club-rushes (Schoenoplectus (Reichenb.) Palla) in the Schelde-estuary: morphology and ecology of planted-alien versus spontaneous-native populations. Biol. Jb. Dodonaea 65: 154-156, more
 • Hoffmann, M.; Vanhecke, L.; Dekoninck, W.; Meire, P. (1998). Club-rushes (Schoenoplectus (Reichenb.) Palla) in the Schelde-estuary: morphology and ecology of planted-alien versus spontaneous-native populations, in: Beeckman, T. et al. (Ed.) Populations: Natural and Manipulated, Symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea, University of Gent, 29 October 1997. Biologisch Jaarboek (Dodonaea), 65: pp. 154-156, more
 • Hoffmann, M.; Ampe, C.; Baeté, H.; Bonte, D.; Leten, M.; Provoost, S. (1999). Ontwerpbeheersplan voor het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos gekaderd in een gebiedsvisie voor het duinencomplex Ter Yde te Oostduinkerke (Koksijde, West-Vlaanderen). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 1999.03. Universiteit Gent (RUG), Laboratorium Morfologie, Systematiek & Ecologie van de Planten: Gent. 210 + bijlagen pp., more
 • Hoffmann, M.; Cosyns, E.; Deconinck, M.; Lamoot, I.; Zwaenepoel, A. (2001). Donkey diet in a flemish coastal dune area in the first year of grazing, in: Houston, J.A. et al. (Ed.) Coastal dune management: shared experience of European conservation practice: Proceedings of the European Symposium Coastal Dunes of the Atlantic Biogeographical Region Southport, northwest England, September 1998. pp. 95-107, more
 • Hoffmann, M.; Van Landuyt, W.; Provoost, S. (2004). Blad-, lever- en korstmossen, in: Provoost, S. et al. (Ed.) Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22: pp. 84-105, more
 • Hoffmann, M.; Cosyns, E.; Lamoot, I. (2005). Large herbivores in coastal dune management: do grazers do what they are supposed to do?, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 249-267, more
 • Hoffmann, M.; Bonte, D.; Cosyns, E.; Criel, P.; Lamoot, I.; Maelfait, J.-P.; Provoost , S.; Somers, N.; Struyve, T. (2005). Evaluatie begrazing kustduinen 1997-2004. Onderzoek en evaluatie van de biologische gevolgen van acht jaar graasbeheer in de Vlaamse Westkustreservaten. AMINAL, Afd. Natuur, cel Kustzonebeheer: Brugge. [450] pp., more
 • Hoffmann, M.; Adam, S.; Baert, L.; Bonte, D.; Chavatte, N.; Claus, R.; De Belder, W.; De Fré, B.; Degraer, S.; De Groote, D.; Dekoninck, W.; Desender, K.; Devos, K.; Engledow, H.; Grootaert, P.; Hardies, N.; Leliaert, F.; Maelfait, J.-P.; Monbaliu, J.; Pollet, M.; Provoost, S.; Stichelmans, E.; Toorman, E.; Van Nieuwenhuyse, H.; Vercruysse, E.; Vincx, M.; Wittoeck, J. (2005). Integrated monitoring of nature restoration along ecotones, the example of the Yser Estuary, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 191-208, more
 • Hoffmann, M.; Herrier, J.-L.; Leten, M.; Van Nieuwenhuyse, H. (2006). MONAIJ Monitoring natuurherstel Ijzermonding 2001 - 2005. INBO/KBIN/KULeuven/UGent: Brussel. 386 + appendices pp., more
 • Hoffmann, M.; Maelfait, J.-P.; Bonte, D.; Bossuyt, B.T.A. (2008). "De levende duinen en schorren", veldlaboratoria voor de Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie, in: Goffin, A. et al. (Ed.) UGent aan Zee. pp. 88-90, more
 • Hoffmann, M.; Devlaeminck, R. (2007). Workshop 2: On the role of scientific research for nature restoration practices in European coastal and estuarine habitats, in: Herrier, J.-L. et al. Recommendations resulting from the workshop discussions ‘Dunes and Estuaries 2005’: International Conference on Nature Restoration Practices in European Coastal Habitats, Koksijde, Belgium, 19-23 September, 2005. VLIZ Special Publication, 38: pp. 19-28, more
 • Hoffmann, M.; D'Hondt, B. (2007). Zaadtransport door grote hoefdieren. Nieuwsbr. - INBO 2007(oktober): 4, more
 • Hoffmann, M.; Meire, P. (1994). Algemene milieu-impaktstudie: overzicht van de verschillende projekten. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Hoffmann, M.; Meire, P. (1997). De oevers langs de Zeeschelde: inventarisatie van de huidige oeverstructuren. Water 16(95): 131-137, more
 • Hoffmann, M.; Van der Veken, P. (Ed.) (1994). Biodiversity: study, exploration, conservation. Proceedings of the symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea (Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap Dodonaea), University of Gent, 18 November 1992. Royal Society of Natural Sciences Dodonaea/University of Gent: Gent. 267 pp., more
 • Hoffmann, M.; Walraevens, K. (2003). Naar een Geïntegreerd Watervoorzienings- en Natuurontwikkelingsplan (GWEN) voor de Westkust: gaan waterwinning en natuurontwikkeling hand in hand in overdekt waddenlandschap of Lenspolder? - Synthese. Universiteit Gent: Gent. 31 pp., more
 • Hoys, M.; Leten, M.; Hoffmann, M. (1996). Ontwerpbeheersplan voor het staatsnatuurreservaat De Westhoek te De Panne (West-Vlaanderen). Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 267 pp., more
 • Hoys, M.; Leten, M.; Hoffmann, M. (1996). Ontwerpbeheersplan voor het staatsnatuurreservaat De Westhoek te De Panne (West-Vlaanderen). AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 267, maps pp., more
 • Hoys, M.; Leten, M.; Hoffmann, M. (1996). Ontwerpbeheersplan voor het staatsnatuurreservaat De Houtsaegerduinen te De Panne (West-Vlaanderen). AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 207, maps pp., more
 • Hoys, M.; Leten, M.; Hoffmann, M. (1996). Ontwerpbeheersplan voor het staatsnatuurreservaat De Houtsaegerduinen te De Panne (West-Vlaanderen). AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 207 pp., more
 • Hoys, M.; Leten, M.; Hoffmann, M. (1996). Projet de Plan de gestion pour la réserve naturelle domaniale De Westhoek. AMINAL: Brussel. 269 pp., more
 • Lamoot, I.; Callebaut, J.; Demeulenaere, E.; Laquière, J.; Hoffmann, M. (2004). Time budget and habitat use of free-ranging equids: a comparison of sampling methods, in: Lamoot, I. Foraging behaviour and habitat use of large herbivores in coastal dune landscape = Foerageergedrag en habitatgebruik van grote herbivoren in een kustduinlandschap. pp. 150-169, more
 • Lamoot, I.; Vandenberghe, C.; Bauwens, D.; Hoffmann, M. (2004). Grazing behaviour of free-ranging donkeys and Shetland ponies in different reproductive states, in: Lamoot, I. Foraging behaviour and habitat use of large herbivores in coastal dune landscape = Foerageergedrag en habitatgebruik van grote herbivoren in een kustduinlandschap. pp. 108-26, more
 • Lamoot, I.; Callebaut, J.; Demeulenaere, E.; Vandenberghe, C.; Hoffmann, M. (2004). Foraging behaviour of donkeys grazing in a coastal dune area in temperate climate conditions, in: Lamoot, I. Foraging behaviour and habitat use of large herbivores in coastal dune landscape = Foerageergedrag en habitatgebruik van grote herbivoren in een kustduinlandschap. pp. 82-107, more
 • Peer reviewed article Lamoot, I.; Callebaut, J.; Degezelle, T.; Demeulenaere, E.; Laquière, J.; Vandenberghe, C.; Hoffmann, M. (2004). Eliminative behaviour of free-ranging horses: do they show latrine behaviour or do they defecate where they graze? Appl. Anim. Behav. Sci. 86(1-2): 105-121. dx.doi.org/doi:10.1016/j.applanim.2003.12.008, more
 • Lamoot, I.; Callebaut, J.; Degezelle, T.; Demeulenaere, E.; Laquière, J.; Vandenberghe, C.; Hoffmann, M. (2004). Eliminative behaviour of free-ranging horses: do they show latrine behaviour or do they defecate where they graze?, in: Lamoot, I. Foraging behaviour and habitat use of large herbivores in coastal dune landscape = Foerageergedrag en habitatgebruik van grote herbivoren in een kustduinlandschap. pp. 127-149, more
 • Lamoot, I.; Meert, C.; Hoffmann, M. (2004). Habitat use of ponies and cattle foraging together in a coastal dune area, in: Lamoot, I. Foraging behaviour and habitat use of large herbivores in coastal dune landscape = Foerageergedrag en habitatgebruik van grote herbivoren in een kustduinlandschap. pp. 54-81, more
 • Peer reviewed article Lamoot, I.; Meert, C.; Hoffmann, M. (2005). Habitat use of ponies and cattle foraging together in a coastal dune area. Biol. Conserv. 122: 523-536. dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2004.09.009, more
 • Peer reviewed article Lamoot, I.; Callebaut, J.; Demeulenaere, E.; Vandenberghe, C.; Hoffmann, M. (2005). Foraging behaviour of donkeys grazing in a coastal dune area in temperate climate conditions. Appl. Anim. Behav. Sci. 92(1-2): 93-112. dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2004.10.017, more
 • Peer reviewed article Lamoot, I.; Vandenberghe, C.; Bauwens, D.; Hoffmann, M. (2005). Grazing behaviour of free-ranging donkeys and Shetland ponies in different reproductive states. J. Ethol. 23(1): 19-27. dx.doi.org/10.1007/s10164-004-0123-5, more
 • Peer reviewed article Lamoot, I.; Hoffmann, M. (2004). Do season and habitat influence the behaviour of Haflinger mares in a coastal dune area? Belg. J. Zool. 134(2/1): 97-103, more
 • Lamoot, I.; Hoffmann, M. (2004). Do season and habitat influence the behaviour of Haflinger mares in a coastal dune area?, in: Lamoot, I. Foraging behaviour and habitat use of large herbivores in coastal dune landscape = Foerageergedrag en habitatgebruik van grote herbivoren in een kustduinlandschap. pp. 37-53, more
 • Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Hoffmann, M.; Van den Balck, E.; Devos, K.; Samanya, R.; Deregge, N.; Van Waeyenberge, J.; Anselin, A.; Rossaert, G.; Kuyken, E. (1995). Ecologisch onderzoek in de Zeeschelde door het Instituut voor Natuurbehoud: onderbouwing van natuurherstel en natuurontwikkeling. Biol. Jb. Dodonaea 62: 27-47, more
 • Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Hoffmann, M.; Hostens, K.; Kramer, T.; Pieters, T.; Postma, R.; Sabbe, K. (1995). De Schelde: een stroom natuurtalent. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 32 pp., more
 • Meire, P.; Ysebaert, T.; Hoffmann, M. (1998). Management of the Zeeschelde estuary: how to devise a good strategy based on research of the ecosystem functioning?, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 60, more
 • Meire, P.; Hoffmann, M. (1994). Integraal waterbeheer: globale visie op het Zeeschelde-bekken. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 94.13. Instituut voor Natuurbehoud: [s.l.]. 8 pp., more
 • Meire, P.; Hoffmann, M. (1994). Overzicht van het lopend ecologisch onderzoek in het Schelde-estuarium. Rapport Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: [s.l.]. , more
 • Peer reviewed article Milotic, T.; Erfanzadeh, R.; Petillon, J.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (2010). Short-term impact of grazing by sheep on vegetation dynamics in a newly created salt-marsh site. Grass For. Sci. 65(1): 121-132. hdl.handle.net/10.1111/j.1365-2494.2009.00725.x, more
 • Paelinckx, D.; Sannen, K.; Goethals, V.; Louette, G.; Rutten, J.; Hoffmann, M. (2009). Gewestelijke doelstellingen voor de habitats en soorten van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn voor Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2009.6. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 669 pp., more
 • Peer reviewed article Pétillon, J.; Erfanzadeh, R.; Garbutt, A.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (2010). Inundation frequency determines the post-pioneer successional pathway in a newly created salt marsh. Wetlands 30(6): 1097-1105. hdl.handle.net/10.1007/s13157-010-0115-x, more
 • Provoost, S. (2005). Oppervlakte kusteigen habitat, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 50-51, more
 • Provoost, S.; Rappé, G.; Ampe, C.; Leten, M.; Hoys, M.; Hoffmann, M. (1996). Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust: 2. Natuurontwikkeling. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Natuur: Gent. 130 pp., more
 • Provoost, S.; Ampe, C.; Bonte, D.; Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2002). Ecology, management and monitoring of dune grassland in Flanders, Belgium, in: Gomes, F.V. et al. (Ed.) Littoral 2002: 6th International Symposium Proceedings: a multi-disciplinary Symposium on Coastal Zone Research, Management and Planning, Porto, 22-26 September 2002: volume 2. pp. 11-20, more
 • Peer reviewed article Provoost, S.; Ampe, C.; Bonte, D.; Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2004). Ecology, management and monitoring of grey dunes in Flanders. J. Coast. Conserv. 10(1): 33-42, more
 • Provoost, S.; Hoffmann, M.; Bonte, D.; Leten, M. (2004). Landschap en beheer van de kustduinen, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 265-305, more
 • Provoost, S.; Hoffmann, M. (1996). Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust: 1. Ecosysteembeschrijving: bijlagen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Natuur: Gent. [Diff. pag.] pp., more
 • Provoost, S.; Hoffmann, M. (1996). Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust: 1. Ecosysteembeschrijving. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Natuur: Gent. vi, 375, xxxvii, pp., more
 • Peer reviewed article Soetaert, K.; Hoffmann, M.; Meire, P.; Starink, M.; van Oevelen, D.; Van Regenmortel, S.; Cox, T. (2004). Modeling growth and carbon allocation in two reed beds (Phragmites australis) in the Scheldt estuary. Aquat. Bot. 79(3): 211-234. dx.doi.org/10.1016/j.aquabot.2004.02.001, more
 • Somers, N.; De Maeyer, K.; Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2003). Diet composition and preferences of the wild rabbit (Oryctolagus cuniculus L.) and its importance for facilitation by large herbivores, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 48-49, more
 • Somers, N.; Bossuyt, B.; Hoffmann, M.; Lens, L. (2005). Rabbits (Oryctolagus cuniculus L.) in coastal dune grasslands, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 661-663, more
 • Peer reviewed article Somers, N.; D'Haese, B.; Bossuyt, B.; Lens, L.; Hoffmann, M. (2008). Food quality affects diet preference of rabbits: experimental device. Belg. J. Zool. 138(2): 170-176, more
 • Somers, N.; D'Haese, B.; Bossuyt, B.; Lens, L.; Hoffmann, M. (2009). Food quality affects diet preference of rabbits: experimental device, in: Somers, N. Feeding facilitation, the hidden interaction in mammalian herbivore assemblages? A case-study on rabbits (Oryctolagus cuniculus L.) and large grazers. pp. 99-114, more
 • Somers, N.; De Maeyer, K.; Bossuyt, B.; Lens, L.; Hoffmann, M. (2009). The effect of rabbits (Oryctolagus cuniculus L.) and large herbivores ondry dune grassland structure and composition, in: Somers, N. Feeding facilitation, the hidden interaction in mammalian herbivore assemblages? A case-study on rabbits (Oryctolagus cuniculus L.) and large grazers. pp. 21-70, more
 • Somers, N.; De Maeyer, K.; Bossuyt, B.; Lens, L.; Hoffmann, M. (2009). Does vegetation height predict spatial foraging activity of the rabbit (Oryctolagus cuniculus L.)?, in: Somers, N. Feeding facilitation, the hidden interaction in mammalian herbivore assemblages? A case-study on rabbits (Oryctolagus cuniculus L.) and large grazers. pp. 71-98, more
 • Somers, N.; Bossuyt, B.; Lens, L.; Hoffmann, M. (2009). The determination of the diet of rabbits (Oryctolagus cuniculus L.) using microhistological faecal analysis: an experimental evaluation, in: Somers, N. Feeding facilitation, the hidden interaction in mammalian herbivore assemblages? A case-study on rabbits (Oryctolagus cuniculus L.) and large grazers. pp. 115-134, more
 • Somers, N.; Bossuyt, B.; Lens, L.; Hoffmann, M. (2009). The diet of the wild rabbit (Oryctolagus cuniculus L.): selection of plant species in an acid dune grassland, in: Somers, N. Feeding facilitation, the hidden interaction in mammalian herbivore assemblages? A case-study on rabbits (Oryctolagus cuniculus L.) and large grazers. pp. 135-152, more
 • Peer reviewed article Tahmasebi Kohyani, P.; Bossuyt, B.; Bonte, D.; Hoffmann, M. (2008). Grazing as a management tool in dune grasslands: evidence of soil and scale dependence of the effect of large herbivores on plant diversity. Biol. Conserv. 141(6): 1687-1694. hdl.handle.net/10.1016/j.biocon.2008.04.010, more
 • Turkstra, E.; Meire, P.; Hoffmann, M. (1995). Waterbeleid in het Schelde-estuarium: een synergie tussen economische en milieubelangen: = La politique de l'eau dans l'estuaire de l'Escaut: une synergie des intérêts économiques et environnementaux, in: Hennekam, B.M.J. (Ed.) Benelux: dossier 95/1 waterbeleid = politique des eaux. pp. 56-68, more
 • Van den Balck, E.; Hoffmann, M.; Meire, P. (1998). De terrestrische flora en vegetatie van het niet-getijbeïnvloede deel van het alluvium van de Zeeschelde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 86 + bijlagen pp., more
 • Van den Balck, E.; Hoffmann, M.; Meire, P. (1998). De terrestrische flora en vegetatie van het niet-getijbeïnvloede deel van het alluvium van de Zeeschelde. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1998(10). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 86 pp., more
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Hoffmann, M.; Ysebaert, T.J. (1999). Natuurherstelplan Zeeschelde: drie mogelijke inrichtingsvarianten. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN 99/18. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0108-5. IV, 166 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Van Uytvanck, J.; Milotic, T.; Hoffmann, M. (2010). Interaction between large herbivore activities, vegetation structure, and flooding affects tree seedling emergence. Plant Ecology 206(1): 173-184. hdl.handle.net/10.1007/s11258-009-9632-1, more
 • Vanallemeersch, R.; Zwaenepoel, A.; Hoffmann, M.; Meire, P. (1998). Willow diversity in the fresh water tidal area of the river Schelde: natural, spontaneous, anthropogenic? Biol. Jb. Dodonaea 65: 189-191, more
 • Vanallemeersch, R.; Zwaenepoel, A.; Hoffmann, M.; Meire, P. (1998). Willow diversity in the fresh water tidal area of the river Schelde: natural, spontaneous, anthropogenic?, in: Beeckman, T. et al. (Ed.) Populations: Natural and Manipulated, Symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea, University of Gent, 29 October 1997. Biologisch Jaarboek (Dodonaea), 65: pp. 189-191, more
 • Vanallermeersch, R.; Hoffmann, M.; Anselin, A.; Meire, P. (1997). Advies van het Instituut voor Natuurbehoud omtrent het maaibeheer op de Sigmadijken in het Zeescheldebekken. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, I.N.97.05. Instituut voor Natuurbehoud: [s.l.]. 16 + bijlage pp., more
 • Vandenbussche, V.; T'Jollyn, F.; Leten, M.; Hoffmann, M. (2002). Systematiek van natuurtypen voor de biotopen heide, moeras, duin, slik en schor; Deel 4: Kustduin. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2002.15. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 113 pp., more
 • Vandenbussche, V.; T'Jollyn, F.; Zwaenepoel, A.; Van den Balck, E.; Hoffmann, M. (2002). Systematiek van natuurtypen voor de biotopen heide, moeras, duin, slik en schor: Deel 5: Slik en schor. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2002.16. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 121 pp., more
 • Volckaert, A.; Degraer, S.; Engledow, H.; Spanoghe, G.; Vincx, M.; Coppejans, E.; Hoffmann, M. (2001). Artificial hard substrata as ecosystems - a case-study of the Belgian coast, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 70, more
 • Volckaert, A.; Engledow, H.; Degraer, S.; Vincx, M.; Coppejans, E.; Hoffmann, M. (2002). Artificial hard substrates as ecosystems: a case-study of the Belgian coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 54, more
 • Peer reviewed article Volckaert, A.; Engledow, H.; Degraer, S.; Vincx, M.; Coppejans, E.; Hoffmann, M. (2002). The epilithic macrofauna and macroalgae of the hard substrates along the Belgian coast. Bull. Kon. Belg. Inst. Natuurwet. Biologie 72(Suppl.): 13-15, more
 • Peer reviewed article Volckaert, A.; Engledow, H.; Degraer, S.; Vincx, M.; Coppejans, E.; Hoffmann, M. (2002). The epilithic macrofauna and macroalgae of the hard substrates along the Belgian coast, in: Peeters, M. et al. (Ed.) Belgian Fauna and Alien Species: Verhandelingen van het Symposium Status en Trends van de Belgische Fauna met bijzondere aandacht voor uitheemse soorten = Belgian Fauna and Alien Species: Proceedings of the Symposium Status and Trends of the Belgian Fauna with a particular emphasis on alien species. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Biologie = Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Biologie, 72(Suppl.): pp. 13-15, more
 • Volckaert, A.; Engledow, H.; Beck, O.; Degraer, S.; Vincx, M.; Coppejans, E.; Hoffmann, M. (2004). Onderzoek van de ecologische interacties van macroalgen, macrofauna en vogels geassocieerd met intertidale harde constructies langsheen de Vlaamse kust. Instituut voor Natuurbehoud/Universiteit Gent: Belgium. 123 pp., more
 • Ysebaert, T.; Meire, P.; Seys, J.; Hoffmann, M.; Devos, K.; Anselin, A. (1998). Waterbird communities along the ologi-/mesohaline - freshwater tidal zone of the schelde estuary: influenced by human activities?, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 143, more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Hoffmann, M. (1996). Het Schelde-estuarium: verleden, heden en toekomst: deel 1: Het Schelde-estuarium: een situering. , more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Hoffmann, M. (1996). Het Schelde-estuarium: verleden, heden en toekomst: deel 2: Het Schelde-estuarium: milieu en natuur. , more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Hoffmann, M. (1996). Het Schelde-estuarium: verleden, heden en toekomst: deel 3: Integraal waterbeheer in het Schelde-estuarium. , more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects