IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr De Waegemaeker, Jeroen

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid Landbouw en Maatschappij, more
 • Direct contact at institute:
  E-mail:
 • Artesis Hogeschool Antwerpen; Departement Ontwerpwetenschappen, more


Previous institute  Top | Institutes | Publications 
  Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP), more

Publications (12)  Top | Institutes | Publications 
  split up
 • De Waegemaeker, J. (2012). Klimaatverandering als motor voor een vernieuwd kusttoerisme? Potenties van een gecompartimenteerde kust voor het kusttoerisme. MA Thesis. Artesis Hogeschool Antwerpen: Antwerpen. 165 pp., more
 • De Waegemaeker, J. (2013). Klimaatverandering en kusttoerisme. Ruimte 19(9): 40-45, more
 • De Waegemaeker, J. (2014). Klimaatverandering als motor voor een vernieuwd kusttoerisme? Potenties van een gecompartimenteerde kuststrook voor het kusttoerisme, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 2-6, more
 • De Waegemaeker, J.; Verhoestraete, D.; Lierman, S.; Allaert, G. (2012). Climate responsive research by design – the opportunities of the ‘Vlakte van de Raan’ within the coastal area of Flanders, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 79-83, more
 • De Waegemaeker, J.; Lierman, S.; Verhofstede, B.; Foré, P.; Verhoestreate, D. (2012). Een gecompartimenteerde kuststrook als raamwerk voor technische en ruimtelijke adaptatiemaatregelen, in: Allaert, G. et al. CcASPAR: Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging. pp. 166-187, more
 • De Waegemaeker, J.; Lierman, S.; Foré, P.; Verhoestraete, D.; Verhofstede, B.; Allaert, G.; Van Damme, S. (2013). CcASPAR Climate Change and Changes in Spatial Structures research project: een klimaatadaptatiestrategie voor de kust: valorisatie rapport 7(VR7). IWT: Brussel. 109 + bijlagen pp., more
 • De Waegemaeker, J.; Van Acker, M. (2014). Te land, ter zee en er tussenin. Een nieuw ontwerpperspectief vanuit verleden en toekomst. Ruimte 6(22): 32-37, more
 • Foré, P.; Van Damme, S.; De Waegemaeker, J.; Verhoestreate, D.; Lierman, S. (2012). Naar een geresponsabiliseerd en klimaatbestendig waterbeheer in de Westhoek, in: Allaert, G. et al. CcASPAR: Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging. pp. 151-165, more
 • Lierman, S.; De Waegemaeker, J.; Allaert, G. (2012). Climate responsive spatial research by design – a case study analysis on the coastal area of Flanders, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 94-97, more
 • Lierman, S.; De Waegemaeker, J. (2012). Inleiding - Ontwerpend onderzoek kustgebied, in: Allaert, G. et al. CcASPAR: Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging. pp. 147-150, more
 • Verhoestraete, D.; De Waegemaeker, J.; Lierman, S.; Foré, P.; Verhofstede, B. (2012). De Vlakte van de Raan: naar een integrale benandering van klimaatadaptatie en duurzame ontwikkeling, in: Allaert, G. et al. CcASPAR: Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging. pp. 188-195, more
 • Verhoestraete, D.; De Waegemaeker, J. (2014). Een eiland als mogelijkheid. Een denkexcursie naar de Vlakte van de Raan. Ruimte 6(22): 52-55, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications