IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Drs Provoost, Sam
ORCID
ResearcherID
Taxonomic term: Plantae [WoRMS]
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie; Ecosysteembeheer, more
 • Function: Researcher
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 85
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
 • VLIZ Belgian Marine Species Consortium, more
 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), more
 • Function: Thematic editor
 
  Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie (TEREC), more
  Function: PhD student - hosted at the Flemish Institute of Nature Conservation
 • Airborne hyperspectral remote sensing of the dynamic dunes along the Belgian coast (Stereo II), more
 • Belgian Register of Marine & Coastal Species, more
 • De Panne Beheersplan, more
 • De Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust, omvat het systematisch karteren van de vegetatie en regelmatig inventariseren van doel- en parametersoorten voor het natuurbeheer, more
 • Ecologische effecten van strandsuppletie, fase 3, more
 • Ecosystem concept of the Flemish Coast: synthesis, more
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, more
 • Zandsuppletie Fase 5, more
 • DeKa: Detailed mapping of target species along the Flemish coast, more
 • PINK - Amphibia monitoring for the permanent surveillance of coastal areas in Flanders, Belgium, more
 • PINK - Dragonfly (Odonata) monitoring for the permanent surveillance of coastal areas in Flanders, Belgium, more
 • Recordings of the permanent transects in the Bay of Heist, more
 • Vegetation cover by means of PQ recordings for the Belgian coastal dune area: 2007-2010, more
A1 Publications (11) [show]
Peer reviewed publications (3) [show]
Books (2) [show]
Book chapters (37) [show]
Thesis [show]
Abstracts (2) [show]
Reports (31) [show]
Other publications (8) [show]
Thesis supervised as (co-)promotor [show]