IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Herrier, Jean-Louis

Previous institutes (2)  Top | Publications | Projects 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos; Afdeling West-Vlaanderen; Cel Beheer; Regio Kust, more

 • Function: Regiobeheerder regio Kust

 • Overlegplatform Spuikom, more


Projects (7)  Top | Publications | Projects 
 • Beheersplan voor het Vlaams natuurreservaat 'Het Schipgat, De Doornpanne en De Hoge Blekker', in het kader van een gebiedsvisie voor het gelijknamig strand- en duincomplex te Koksijde, more
 • Coördinatiepunt voor geïntegreerd kustzonebeheer - fase 1, more
 • De Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust, omvat het systematisch karteren van de vegetatie en regelmatig inventariseren van doel- en parametersoorten voor het natuurbeheer, more
 • Fossil Estuary of the Yzer Dunes Restoration Action, more
 • Geomorfodynamiek in het Ter Yde - duinencomplex, more
 • Organisation of symposium Dunes and Estuaries, more
 • Restoration and extension of the Zwin, more

Publications (44)  Top | Publications | Projects 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Broidioi, J.; Herrier, J.-L.; Provoost , S. (1995). De Sint-Laureinsduinen, te Middelkerke en Nieuwpoort: een beschrijving van het duingebied tussen Westende-Bad en Lombardsijde, met voorstellen omtrent bescherming, natuurherstel en -beheer. Natuurreservaten: Brussel. 38 pp., more
 • Deboeuf, C.; Herrier, J.-L. (2002). The restoration of mudflats, salt marshes and dunes on the eastern bank of the Yzer-rivermouth, Nieuwpoort, in: Veloso Gomes, F. et al. (Ed.) Littoral 2002: 6th International Symposium Posters: a multi-disciplinary Symposium on Coastal Zone Research, Management and Planning, Porto, 22-26 September 2002: volume 3. pp. 201-202, more
 • Devos, K.; Herrier, J.-L.; Leten, M.; Provoost, S.; Rappé, G. (1995). De Baai van Heist: natuur in volle ontwikkeling: een beknopte landschapsecologische beschrijving van de strandvlakte van Heist-West als motivering voor de bescherming van dit gebied, met voorstellen betreffende het beheer. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN 95.04. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 27 pp., more
 • Dewulf, E.; Van Nieuwenhuyse, H.; Herrier, J.-L.; Lozie, P. (2008). Zeno, The latest Life Nature-Restoration-Project along the Flemish Coast, in: Proceedings of the 6th European Conference on Ecological Restoration (SER), Ghent (Belgium) 8-12 September 2008. pp. 4, more
 • Dewulf, E.; Herrier, J.L.; Mortier, W.; Vanallemeersch, R.; Van Nieuwenhuyse, H. (2011). ZENO, de kleine zilverreiger, aan het werk in het Vlaamse natuurreservaat De Zwinduinen en -polders. ANB: Brussel. 12 pp., more
 • Dewulf, E.; Van Nieuwenhuyse, H.; Herrier, J.L. (Ed.) (2010). International workshop on the management of dune polder and dune marshland transition zones: Proceedings. Knokke-Heist (Belgium) 7 October 2010. Agentschap voor Natuur en Bos: Brussel. 157 pp., more
 • Herrier, J.L. (1993). De Zwinstreek: Rijk verleden, welke toekomst? Duinen (Brussel) 1993(2): 37-43, more
 • Herrier, J.-L. (1989). Vegetatiekundige bijdrage tot de landschapsoecologie van de duinstreek van het Zwin: I. Tekst. Ir Thesis. Faculteit Landbouwwetenschappen: Gent. 317 pp., more
 • Herrier, J.-L. (1989). Vegetatiekundige bijdrage tot de landschapsoecologie van de duinstreek van het Zwin: 2. Geordendende vegetatietabellen, vegetatiekaart, illustraties. Ir Thesis. Faculteit Landbouwwetenschappen: Gent. 11 tab., 7 p., 6 cartes, 10 fig., 35 photos pp., more
 • Herrier, J.-L. (1992). Fytosociologische classificatie van de duinstruwelen te Knokke-Heist. De ecologie van houtgebruik. Groene band 85: 1-14, more
 • Herrier, J.-L. (2002). Duinen van de Westhoek. Natuur daar zorgen wij voor 5(2): 12-13, more
 • Herrier, J.-L. (2002). De Baai van Heist: van verloren hoek tot eerste Vlaamse strandreservaat, in: Mees, J. et al. (Ed.) Academische studiedag: 5 Jaar strand-natuurreservaat 'De Baai van Heist' - De Vlaamse stranden: steriele zandbakken of natuurpatrimonium? Zeebrugge, 14 juni 2002. VLIZ Special Publication, 9: pp. 1-12, more
 • Herrier, J.-L. (2003). Het Zwin in de context van het Europees en Vlaams natuurbeleid, in: Mees, J. et al. (Ed.) Feestzitting ter afsluiting van het jubileumjaar 50 jaar Zwin - Het Zwin: van gisteren naar morgen, Knokke-Heist, Belgium, 21 maart 2003. VLIZ Special Publication, 13: pp. 1-7, more
 • Herrier, J.-L. (2004). De relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en natuurbeheer in de kustduinen, in: Voorstelling van het naslagwerk 'Levende Duinen' op 15 december 2004 in het VBNC 'De Nachtegaal' te De Panne. pp. 1-3, more
 • Herrier, J.-L. (2004). Slufters in De Westhoek: natuurlijke kustdynamiek gedeeltelijk hersteld. Natuur 6(3): 12-16, more
 • Herrier, J.-L. (2007). Het beheerplan van het strandreservaat de Baai van Heist, in: "De zandbank te Heist, een boeiend fenomeen", Seminarie Scharpoord Knokke-Heist, 19 oktober 2007: abstracts en powerpoint presentations. pp. 1-25, more
 • Herrier, J.-L.; Haelters, J.; Vandenbroucke, G.; Dries, L. [s.d.]. ICCI (Integral Coastal Conservation Initiative): Eerste interim rapport: 01 januari 1997 - 01 december 1997. AMINAL afd. Natuur/Belgische Natuur-en Vogelreservaten/BMM/WWF: Brussel. 24 pp., more
 • Herrier, J.-L.; Lust, P.; Maertens, L. (1992). De Hazegrasduinen landschapsoecologisch benaderd: een beschrijving van het Hazegrasduinencomplex te Knokke. Natuur en Milieu Oostkust vzw: Knokke. 111 pp., more
 • Herrier, J.-L.; Leten, M.; Kuijken, E. (1993). Inventaris van de knelpunten tussen het natuurbehoud en de gewestplannen in de duinstreek van de Vlaamse kust. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 82 pp., more
 • Herrier, J.-L.; Van Nieuwenhuyse, H.; Deboeuf, C.; Deruyter, S.; Leten, M. (2005). Sledgehammers, cranes and bulldozers: restoring dunes and marshes by removing buildings and soil, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 79-94, more
 • Herrier, J.-L.; Mees, J.; Salman, A.; Seys, J.; Van Nieuwenhuyse, H.; Dobbelaere, I. (2007). Recommendations resulting from the workshop discussions ‘Dunes and Estuaries 2005’: International Conference on Nature Restoration Practices in European Coastal Habitats, Koksijde, Belgium, 19-23 September, 2005. VLIZ Special Publication, 38. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. III, 63 pp., more
 • Herrier, J.-L.; Mees, J.; Salman, A.; Seys, J.; Van Nieuwenhuyse, H.; de Lichtervelde, K. (Ed.) (2005). 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 25. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. IX, 126 pp., more
 • Herrier, J.-L.; Mees, J.; Salman, A.; Seys, J.; Van Nieuwenhuyse, H.; Dobbelaere, I. (Ed.) (2005). Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. XIV, 685 pp., more
 • Herrier, J.-L.; Belpaeme, K.; Remans, K. (2004). Conservation of sandy beaches as a natural environment along the Flemish coast, in: Green, D.R. et al. (Ed.) Littoral 2004: 7th International Symposium. Delivering Sustainable Coasts: Connecting Science and Policy, Aberdeen, Scotland, UK, 20th - 22nd September 2004. Proceedings volume 1. pp. 176-183, more
 • Herrier, J.-L.; Killemaes, I. (2001). Synopsis of the Flemish coastal dune conservation policy, in: Houston, J.A. et al. (Ed.) Coastal dune management: shared experience of European conservation practice: Proceedings of the European Symposium Coastal Dunes of the Atlantic Biogeographical Region Southport, northwest England, September 1998. pp. 316-325, more
 • Herrier, J.-L.; Killemaes, I.; Deboeuf, C. (2002). Nature conservation versus industrial development at Zeebrugge harbour, in: Gomes, F.V. et al. (Ed.) Littoral 2002: 6th International Symposium Proceedings: a multi-disciplinary Symposium on Coastal Zone Research, Management and Planning, Porto, 22-26 September 2002: volume 1. pp. 357-362, more
 • Herrier, J.-L.; Killemaes, I.; Noels, C. (2005). Purchase of dunes: the first step towards nature restoration along the Flemish coast, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 55-68 + maps, more
 • Herrier, J.-L.; Leten, M.; De Smet, K. (2001). Natuurbehoud en -ontwikkeling in het kustgebied: het belang van ondersteunend onderzoek, in: Mees, J. et al. (Ed.) Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen: Studiedag, Oostende, 9 november 2001. VLIZ Special Publication, 4: pp. 56-60, more
 • Herrier, J.-L.; Maréchal, K. (2007). Tien jaar Baai van Heist. Van ondergeschoven kindje tot uniek tweelingreservaat. Spoorzoeker 1(3): 25-27, more
 • Herrier, J.-L.; Thomas, K. (1995). The Belgian coast: first steps towards an integrated coastal zone management, in: Healy, M.G. et al. (Ed.) Directions in European coastal management. pp. 375-382, more
 • Herrier, J.-L.; Van Nieuwenhuyse, H. (2005). The Flemish coast: life is beautiful!, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 13-26, more
 • Herrier, J.-L.; Van Nieuwenhuyse, H. (2007). Workshop 1: Technical aspects of coastal nature restoration activities and management planning, in: Herrier, J.-L. et al. Recommendations resulting from the workshop discussions ‘Dunes and Estuaries 2005’: International Conference on Nature Restoration Practices in European Coastal Habitats, Koksijde, Belgium, 19-23 September, 2005. VLIZ Special Publication, 38: pp. 10-18, more
 • Hoffmann, M.; Herrier, J.-L.; Leten, M.; Van Nieuwenhuyse, H. (2006). MONAIJ Monitoring natuurherstel Ijzermonding 2001 - 2005. INBO/KBIN/KULeuven/UGent: Brussel. 386 + appendices pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Universiteit Gent; Vrije Universiteit Brussel; Herrier, J.-L.; Leten, M.; Van Nieuwenhuyse, H. (2005). Uitwerking van een Mathematisch model en natuurontwikkelingsplannen voor de Hemmepolder te Nieuwpoort (Lombardsijde), met aandacht voor zeewering en waterbeheer: Eindrapport. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, Afdeling Natuur, Cel Kustzonebeheer: Brussel. X, 220, Appendices, Figures, Tabs pp., more
 • Kuijken, E.; Provoost, S.; Herrier, J.-L. (1994). Inventaris van de verkavelingen en de afwijkende bijzondere plannen van aanleg in als groengebied door de gewestplannen bestemde kustduinen en aanvulling van de inventaris van de knelpunten tussen het natuurbehoud en de gewestplannen in de duinstreek van de Vlaamse kust: situeringskaarten. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 14 maps pp., more
 • Peer reviewed article Leten, M.; Cosyns, E.; Zwaenepoel, A.; Van Nieuwenhuyse, H.; Herrier, J.-L. (2011). Naar een nieuwe 'association végétale curieuse'? Herstel van historisch duinvalleigrasland in de Doolaeghe. Natuur.Focus 10(3): 110-121, more
 • Leten, M.; Van Nieuwenhuyse, H.; Herrier, J.-L. (2005). Invasive scrub and trees in the coastal dunes of Flanders (Belgium): an overview of management goals, actions and results, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 111-128, more
 • Mees, J.; Seys, J.; Haspeslagh, J.; Herrier, J.-L. (Ed.) (2002). Academische studiedag: 5 Jaar strand-natuurreservaat 'De Baai van Heist' - De Vlaamse stranden: steriele zandbakken of natuurpatrimonium? Zeebrugge, 14 juni 2002. VLIZ Special Publication, 9. AMINAL, afdeling Natuur/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. [109] pp., more
 • Provoost, S.; Stienen, E.; De Bruyn, L.; Herrier, J.-L. (2003). Kust, in: Dumortier, M. et al. Natuurrapport 2003: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 21: pp. 117-121, more
 • Provoost, S.; Stienen, E.W.M.; Paelinckx, D.; Wils, C.; Van Daele, T.; Herrier, J.-L.; Killemaes, I.; Noels, C.; Van Nieuwenhuyse, H. (2005). Kust, in: Dumortier, M. et al. (Ed.) Natuurrapport 2005: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 24: pp. 170-178, more
 • Van Nieuwenhuyse, H.; Leten, M.; Lamaire, J.; Herrier, J.L. [s.d.]. Beheerplan voor het Vlaams natuurreservaat De Duinen en Bossen van De Panne, deelgebied de Zwarte Hoek. Agentschap voor Natuur en Bos: Brussel. 92 + bijlagen pp., more
 • Van Nieuwenhuyse, H.; Leten, M.; Herrier, J.-L. (2005). Beheersplan voor het Vlaams Natuurreservaat Ter Yde, deelgebied IWVA-domein te Koksijde (Oostduinkerke). Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, Afdeling Natuur, Cel Kustzonebeheer: Brugge. 48 + maps, annexes pp., more
 • Van Nieuwenhuyse, H.; Ampe, C.; De Bie, J.; De smet, K.; Herrier, J.L.; Leten, M.; Van de Steene, S. (2006). Beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat de Noordduinen te Koksijde. Agentschap voor Natuur en Bos/Vlaamse Landmaatschappij: Brussel. 2 volumes pp., more
 • Verwaest, T.; De Wolf, P.; Herrier, J.-L.; Leten, M. (2005). Windows in the dunes - the creation of sea inlets in the nature reserve de Westhoek in De Panne, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 433-439, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects