IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Coen, Ivo

Previous institute  Top | Publications 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Stafdienst, more
  Function: Head of divison


Publications (62)  Top | Publications 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Claessens, J. (1978). Topografische kenmerken van het Scheldebekken. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + appendices pp., more
 • Claessens, J.; Coen, I.; Roovers, P. (1977). Waterverontreiniging Westerschelde: overzicht 1971-1975. WL Rapporten, 295_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (tekst en bijlagen); Vol. 2 (tabellen) pp., more
 • Claessens, J.; Coen, I.; Roovers, P. (1977). Proeven in verband met de vorm van dijkprofielen. WL Rapporten, 361_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + appendices pp., more
 • Coen, I. (1971). Zoutmetingen in de dokken van de Antwerpse haven over de periode 1966-1970. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 6 + appendices pp., more
 • Coen, I. (1973). Nota over de evolutie van het getij in de Westerschelde. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 4 + 8 appendices pp., more
 • Coen, I. (1976). Bepaling van de bezinkingssnelheden van suspensiemateriaal in getijrivieren door metingen in situ. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 4 + appendices pp., more
 • Coen, I. (1977). Afvoer-neerslagrelaties voor Schelde en bijrivieren. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 42 + figures pp., more
 • Coen, I. (1978). Afvoer-neerslagrelaties voor Schelde en bijrivieren. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 3: 1-38, more
 • Coen, I. (1982). De afvalwaters van de Antwerpse ruien en moerriolen. Water 2(7): 216-222, more
 • Coen, I. (1988). Ontstaan en ontwikkeling van de Westerschelde. Water 7(43/1): 156-162, more
 • Coen, I. (1988). Ontstaan en ontwikkeling van de Westerschelde, in: Colloquium De Schelde, toegang tot Antwerpen: referatenboek van donderdag 1 december 1988. Eerste sessie: fysische aspekten; Tweede sessie: onderhoudsaspecten. Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 7(43/1): pp. 156-162, more
 • Coen, I. (1988). Modelstudies Mateba, in: L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. pp. 77-87, more
 • Coen, I. (1998). Ontstaan en geschiedenis van de Westerschelde. Water 7(43/1): 156-162, more
 • Coen, I. (2008). De eeuwige Schelde? Ontstaan en ontwikkeling van de Schelde. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 112 pp., more
 • Coen, I. (2008). Ontstaan van Honte, Zwin en Oosterschelde, in: Coen, I. De eeuwige Schelde? Ontstaan en ontwikkeling van de Schelde. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008, : pp. 23-30, more
 • Coen, I.; Peeters, A.; Van Hoeylandt, A.; Cumps, F.; Roovers, P.; Peters, J.J. (1983). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: granulometrie des sédiments du lit de la région divagante. Mateba 21. WL Rapporten, 255_21. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. different pagination pp., more
 • Coen, I.; Roovers, P. (1979). Aanvaring meerpalen te Wintam. WL Rapporten, 386. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + 25 appendices pp., more
 • Coen, I.; Roovers, P. (1979). Waterkwaliteitsmetingen Schelde-estuarium. WL Rapporten, 346. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 25 + appendices pp., more
 • Coen, I.; Roovers, P. (1980). Schelde: waterkwaliteit tussen Hansweert en Burcht en van de bijrivieren. Periode 1972-1979. WL Rapporten, 295_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + 9 p. tables, 42 p. appendices pp., more
 • Coen, I.; Sterling, A. (1962). Model der Schelde van Hansweert tot Oosterweel: proeven aangaande het openstellen van een diepe vloedgeul in de verlenging van het huidige vloedschaar van Ouden Doel met behoud van de ebgeul onder de rechteroever. WL Rapporten, 119_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + appendices pp., more
 • Coen, I.; Sterling, A. (1969). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Congo: etude sur modèle réduit. Premier rapport intérimaire: Mateba II. WL Rapporten, 255_2. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 28 + appendices pp., more
 • Coen, I.; Sterling, A. (1970). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Congo: étude sur modèle réduit. Second rapport intérimaire: Mateba IV. WL Rapporten, 255_4. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 18 + appendices pp., more
 • Coen, I.; Theuns, J. (1972-1973). Overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken gedurende het tijdperk 1961-1970. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 3: 84, more
 • Coen, I.; Theuns, J. (1973). Enkele beschouwingen over de debietsbepaling van de Schelde en haar bijrivieren. Nota. Antwerpse Zeediensten. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 8 + figures pp., more
 • Coen, I.; Theuns, J. (1974). Debieten van het Scheldebekken: periode 1959-1972. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. Vol. 1 (text, tables); Vol. 2 (figures) pp., more
 • De Laet, P.; Coen, I.; Roovers, P. (1983). Schelde: waterkwaliteit tussen Hansweert en Burcht en van de bijrivieren. Periode 1972-1982. WL Rapporten, 295_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (tekst en bijlagen); Vol. 2 (tabellen) pp., more
 • De Laet, P.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Natuurreservaat Het Zwin. WL Rapporten, 474_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 + appendices pp., more
 • De Laet, P.; Coen, I.; Smets, E. (1990). Natuurreservaat Het Zwin: tweede verslag. WL Rapporten, 474_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + appendices pp., more
 • Engels, J.; Coen, I.; Roovers, P. (1984). Nautische bodem in slibrijke gebieden: basisrapport 1. Slibsimulatie op model. WL Rapporten, 428_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + appendices pp., more
 • Heylen, J.; Coen, I. (1995). Verslag hoge waterstand IJzer dec 93 - jan 94. Waterbouwkundig laboratorium en Hydrologisch onderzoek. Dienst Hydrologisch Onderzoek: Brussel. 9 + 6 appendices pp., more
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Haven van Antwerpen: doorsteek Amerikadok - Albertdok: deel 1. Verslag van het simulatoronderzoek. WL Rapporten, 468_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. vi, 50 + figures pp., more
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Haven van Antwerpen: toegang Delwaidedok. Verbreding van het kanaaldok B2 ter hoogte van de toegang tot het Delwaidedok: verslag van het simulatieonderzoek. WL Rapporten, 467_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. v, 26 + tables, figures pp., more
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Haven van Antwerpen: toegang Delwaidedok. Verbreding van het kanaaldok B2 ter hoogte van de toegang tot het Delwaidedok: baanplotjes. WL Rapporten, 467_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 + plots pp., more
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Haven van Antwerpen: doorsteek Amerikadok - Albertdok: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 468_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + plots pp., more
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1990). Kanaal Gent - Terneuzen: ontwerp Kluizendokken. Deel 1: verslag simulatieonderzoek. WL Rapporten, 471. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. ix, 33 + tables, appendices, figures pp., more
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1990). Kanaal Gent - Terneuzen: ontwerp Kluizendokken. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 471. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 105 p. figures pp., more
 • Peeters, A.; Van Hoeylandt, A.; Cumps, F.; Coen, I.; Peters, J.J.; Roovers, P. (1981). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre: rapport général 1979-1980. Mateba 18. WL Rapporten, 255_18. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 42 + appendices pp., more
 • Peeters, A.; Van Hoeylandt, A.; Cumps, F.; Coen, I.; Peters, J.J.; Roovers, P. (1981). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre: mésures hydrauliques et sedimentologiques 1979 - Annexe I au rapport général 1979-1980. Mateba 18. WL Rapporten, 255_18(I). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 182 pp., more
 • Peeters, A.; Van Hoeylandt, A.; Cumps, F.; Coen, I.; Peters, J.J.; Roovers, P. (1981). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre: mésures hydrauliques et sedimentologiques 1980. Annexe II au rapport général 1979-1980: Mateba 18. WL Rapporten, 255_18(II). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 226 pp., more
 • Peeters, A.; Van Hoeylandt, A.; Cumps, F.; Coen, I.; Peters, J.J.; Roovers, P. (1981). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre: mésures de la répartition du débit par integration transversale 1979-1980. Annexe III au rapport général 1979-1980: Mateba 18. WL Rapporten, 255_18(III). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. different pagination pp., more
 • Peeters, A.; Van Hoeylandt, A.; Cumps, F.; Coen, I.; Roovers, P.; Peters, J.J. (1982). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre. Rapport général 1981: Mateba 20. WL Rapporten, 255_20. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 36 + appendices pp., more
 • Peeters, A.; Van Hoeylandt, A.; Cumps, F.; Coen, I.; Roovers, P.; Peters, J.J. (1982). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mesures hydrauliques et sédimentologiques 1981. Annexe 1 au rapport général 1981: Mateba 20. WL Rapporten, 255_20(I). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 195 pp., more
 • Peeters, A.; Van Hoeylandt, A.; Cumps, F.; Coen, I.; Roovers, P.; Peters, J.J. (1982). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: influence de la marée sur les débits 1981. Annexe 3 au rapport général 1981: Mateba 20. WL Rapporten, 255_20(III). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 233 pp., more
 • Peters, J.J.; Coen, I.; Sterling, A. (1974). Metingen in de spuiriolen Boudewijn- en Zandvlietsluizen. WL Rapporten, 325. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + figures pp., more
 • Peters, J.J.; Coen, I.; Roovers, P. (1977). Etude de l'amélioration du bief maritime du fleuve Zaïre: la méthode des dragages dirigés. Applications: Mateba 14. WL Rapporten, 255_14. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 25 + appendices pp., more
 • Van Mieghem, J.; Coen, I.; Roovers, P. (1982). Toegangsgeul zeesluis Kallo: de uitvoering van de verdiepingsbaggerwerken. WL Rapporten, 302_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 37 + 17 appendices pp., more
 • Van Mieghem, J.; Coen, I.; Roovers, P. (1983). Toegangsgeul zeesluis Kallo: evolutie van het bodempeil. Periode 1 juni 1982 - 1 augustus 1983. WL Rapporten, 302_3_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 35 + 41 p. Appendices pp., more
 • Vantorre, M.; Coen, I. (1988). On sinkage and trim of vessels navigating above a mud layer, in: 9th International Harbour Congress, 20-24 june 1988: proceedings. pp. 4.149-4.161, more
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Coen, I. (1989). On sinkage and trim of vessels navigating above a mud layer. Terra et Aqua 40: 11-21, more
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Roovers, P. (1984). Nautische bodem in slibrijke gebieden: syntheserapport september 1984. WL Rapporten, 428_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 43 + appendices pp., more
 • Wens, F.; Coen, I.; Cumps, F.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre. Rapport général 1982-1983: Mateba 23. WL Rapporten, 255_23. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 35 + appendices pp., more
 • Wens, F.; Coen, I.; Peeters, A.; Cumps, F.; De Cuyper, B.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mésures hydrauliques et sédimentologiques 1982. Annexe 1 au rapport général 1982-1983: Mateba 23. WL Rapporten, 255_23(1). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 182 pp., more
 • Wens, F.; Coen, I.; Peeters, A.; Cumps, F.; De Cuyper, B.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mésures hydrauliques et sédimentologiques 1983. Annexe 2 au rapport général 1982-1983: Mateba 23. WL Rapporten, 255_23(2). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 349 pp., more
 • Wens, F.; Coen, I.; Peeters, A.; Cumps, F.; De Cuyper, B.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1986). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mésures specifiques, répartition du débit, nivellements, prédictions de la marée, inventaire des débits, 1982-1983. Annexe 3 au rapport général 1982-1983: Mateba 23. WL Rapporten, 255_23(3). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. different pagination pp., more
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre. Rapport général 1984-1985: Mateba 24. WL Rapporten, 255_24. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 32 + appendices pp., more
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mesures hydrauliques et sédimentologiques 1984. Annexe 1 au rapport général 1984-1985: Mateba 24. WL Rapporten, 255_24(I). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 346 pp., more
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mesures hydrauliques et sédimentologiques 1985. Annexe 2a au rapport général 1984-1985: Mateba 24. WL Rapporten, 255_24(IIa). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 203 pp., more
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: mesures hydrauliques et sédimentologiques 1985. Annexe 2b au rapport général 1984-1985: Mateba 24. WL Rapporten, 255_24(IIb). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 205-499 pp., more
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Peters, J.J. (1987). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre: prediction de la marée répartition du débit 1984-1985. Annexe 3 au rapport général 1984-1985: Mateba 24. WL Rapporten, 255_24(III). Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 138 pp., more
 • Wens, F.; Coen, I.; Smets, E. (1988). Scheldetunnel te Liefkenshoek: krachtenmetingen. WL Rapporten, 403_2_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + appendices pp., more
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Smets, E. (1988). Scheldetunnel te Liefkenshoek: stroommetingen. WL Rapporten, 403_2_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + appendices pp., more
 • Wens, F.; Coen, I.; Peeters, A.; Cumps, F.; Delprat, Y.; Smets, E.; Peters, J.J. (1990). Navigabilité du bief maritime du fleuve Zaïre. Rapport général 1987: Mateba 27. WL Rapporten, 255_27. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 34 + appendices pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications