IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Meyvis, Leo

Previous institute  Top | Publications 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more
  Period: Till Jan 2008


Publications (28)  Top | Publications 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Claessens, J.; Meyvis, L. (1992). De afvoer van de Schelde in 1990. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 92/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 + appendices pp., more
 • Claessens, J.; Meyvis, L. (1992). De afvoer van de Schelde in 1991. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 92/02. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 pag. + appendices pp., more
 • Claessens, J.; Meyvis, L. (1993). De afvoer van de Schelde in 1992. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 93/04. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 + appendices pp., more
 • Claessens, J.; Meyvis, L. (1994). Overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken gedurende het decennium 1981-1990. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. 108 pp., more
 • Claessens, J.; Meyvis, L. (1994). De afvoer van de Schelde in 1993. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 94/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 + figuur + tabellen pp., more
 • Deplae, M.; Meyvis, L. (1993). De stormvloed van 26 november 1992. Verslag. Antwerpse Zeediensten. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. [no pag.] pp., more
 • Fettweis, M.; Sas, M.; Meyvis, L. (1994). Analyse van stroom- en sedimentmetingen ter hoogte van de drempel van Zandvliet (Schelde). Water 13(76): 88-99, more
 • Meyvis, L. [s.d.]. Wij & De vogels. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 2 pp., more
 • Meyvis, L. [s.d.]. The Scheldt, the maritime access to the port of Antwerp. Ministry of public works, Antwerp Maritime Services: Antwerp. 28 pp., more
 • Meyvis, L. (1977). Werken uitgevoerd in de Scheldebedding en haar bijrivieren sinds 1850, tussen Gent en de Belgisch-Nederlandse grens: deel 1. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 53 + figures pp., more
 • Meyvis, L. (1977). Indijkingen en waterbouwkundige werken langs de Westerschelde en de Zeeschelde, 1. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 77(12). Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 53 + 28 p. Figures pp., more
 • Meyvis, L. (1977). Indijkingen en waterbouwkundige werken langs de Westerschelde en de Zeeschelde, 2. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 77(13). Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 14 + 9 p. bijl., 1 p. tab. pp., more
 • Meyvis, L. (2003). Zeescheldebekken: een blik op het verleden: van ijstijd tot Sigmaplan [BROCHURE]. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 15 pp., more
 • Meyvis, L. (2004). Actualisatie van het Sigmaplan, in: Studiedag 'De Schelde in 2050', Antwerpen 6 oktober 2004: referatenboek. pp. 19-31, more
 • Meyvis, L. (2004). Veiligheid door rivierherstel, in: De Schelde in 2050: Studiedag, Provinciehuis Antwerpen 6 oktober 2004: abstractboek. pp. [1], more
 • Meyvis, L.; Corluy, L.; Ceulemans, G.; Mondt, W.; Wens, P. (1994). Haven van Antwerpen: sanering van de gronden t.h.v. Kaai 57 en het wachtdok voor lichters in het kader van renovatiewerken op Rechteroever. Infrastruct. Leefmilieu 4: 199-279, more
 • Meyvis, L.; Meire, P.; Aerts, F.; Thibaut, W.; Bernaers, G. (1996). De Noordzeeterminal te Zandvliet: een stap naar integrale besluitvorming, in: Graré, W. et al. 3de internationale Schelde-symposium,Integraal waterbeheer schelde-estuarium, woensdag 6 - donderdag 7 december 1995, Provinciehuis Antwerpen: referatenboek. pp. 52-56, more
 • Meyvis, L.; Graré, W.; Dauwe, W. (2003). Actualisatie van het SIGMAplan. Water Nieuwsbrief 10: 1-12, more
 • Meyvis, L.; Belmans, H. (1978). Zeeschelde - Durme: snelheids- en suspensiegehaltemetingen monding 11/04/1978. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 78.8. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + figuren pp., more
 • Meyvis, L.; Belmans, H. (1978). Zeeschelde: stroomsnelheids-, suspensie- en debietmetingen springtij van 19.9.1978 Hemiksem. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 78/17. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 6 + figuren pp., more
 • Meyvis, L.; Belmans, H. (1978). Beneden Zeeschelde - drempel van Oosterweel: stroom- en debietsmetingen deel I Metingen uitgevoerd gedurende een doodtij : 9/9/1977. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 78/5. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 8 + figuren pp., more
 • Meyvis, L.; Deplae, M. (1993). De buitengewone stormvloed van 11 november 1992. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 93-1. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. 63, tables, graphs pp., more
 • Peer reviewed article Meyvis, L.; Marain, J. (1988). Low cost tidal inlet and estuary maintenance dredging. Terra et Aqua 37: 9-14, more
 • Meyvis, L.; Theuns, J. (1978). De debieten van het Scheldebekken in 1977. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 78.4. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + figuren pp., more
 • Meyvis, L.; Theuns, J. (1978). Zeeschelde: evolutie van de drempel van Oosterweel en het aansluitende afwaartse riviergedeelte 1950 - 1977. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 78.3. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 10 + tabellen, figuren pp., more
 • Thues, G.; De Schrijver, P.; Charlier, R.; Laforce, E.; Meyvis, L.; Corluy, L.; Boucquet, P.; Himpe, J.; Elskens, F.; Augusteyns, F.; Dedeyne, R. (1993). Port of Antwerp: renovation of the existing port infrastructure - making the America Dock, Albert Dock and 3rd harbour Dock accessible for Panamax vessels. Infrastruct. Leefmilieu Special Edition May 1993: 1-96, more
 • Thues, G.; Thibaut, W.; De Schrijver, P.; Charlier, R.H.; Laforce, E.; Meyvis, L.; Boucquet, P.; Himpe, J.; Elskens, F.; Ponnet, L.; Dedeyne, R.; Bourgeois, R. (1993). Haven van Antwerpen: renovatie van de bestaande haveninfrastructuur, ontsluiten van het Amerikadok, Albert- en 3e havendok voor Panamaxschepen. Infrastruct. Leefmilieu 1: 3-85, more
 • Wens, F.; Meyvis, L.; Van Eerdenbrugh, C.; De Saint Aubain, G.; Pauwels, W.; Elskens, F. (1992). Liefkenshoektunnel: protection of the tunnel against damage caused by ship anchors by means of asphalt mattresses, in: 10th International Harbour Congress, Antwerpen 15-19 juni 1992: proceedings. pp. 4.1 - 4.12, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications