IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Everaert, Joris
www.researcherid.com/rid/B-2944-2012, researcherid

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie; Rapportering en Advisering, more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 50
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
 

Datasets (2)  Top | Institutes | Publications | Datasets 
 • Wind turbines research: Local migration & foraging/resting birds in the wind turbine parks of the Belgian Part of the North Sea and Flanders, more
 • Wind turbines research: Number of bird fatalities in the wind turbine parks of the Belgian Part of the North Sea and Flanders., more

Publications (15)  Top | Institutes | Publications | Datasets 
  ( 3 peer reviewed ) split up
 • Aelterman, B.; Azijn, K.; Anselin, A.; Everaert, J.; Mouton, A.; Stienen, E.; Vanden Borre, J.; Vanermen, N.; Wouters, J.; Desmet, P. (2014). LifeWatch INBO: building a terrestrial and freshwater observatory in Flanders, Belgium. Poster presented at the pro-iBiosphere Final Event, June 10-12, 2014. INBO: Brussel. 1 poster pp., more
 • Everaert, J. (1988). Le pavillon impérial aux Indes Occidentales: contrebande de guerre et trafic neutre depuis les ports flamands (1778-1785), in: Koninckx, C. (Ed.) Bijdragen tot de internationale maritieme geschiedenis. Collectanea Maritima, 4: pp. 43-67, more
 • Everaert, J. (1991). La Belgique marchande redécouvre l'Orient: la navigation subventionnée vers l'Asie du Sud-Est (1834-1851), in: Koninckx, C. (Ed.) Proceedings of the International Colloquium "Industrial Revolutions and the Sea", Brussels 28-31 March 1989. Collectanea Maritima, 5: pp. 167-179, more
 • Everaert, J. (1995). Comment récupérer la "Isla Colombina"? Un projet flamand de repeuplement à Santo-Domingo (1699-1701) = How to recover the "Colombian Island"? A Flemish project to repopulate Santo-Domingo (1699-1701), in: Koninckx, C. (Ed.) Vlamingen overzee = Flamands en outre-mer = Flemings overseas. Collectanea Maritima, 6: pp. 77-88, more
 • Everaert, J. (1999). Habitatselectie bij broedvogels in de buitendijkse gebieden van de Zeeschelde. MSc Thesis. Universiteit Gent: Gent. 178 pp., more
 • Everaert, J. (2001). Vogels en windturbines: opmaak van een vogelatlas. Vogelnieuws 1(2): 26, more
 • Everaert, J. (2009). Windturbines: een bedreiging voor vogels en vleermuizen?, in: INBO INBO jaarboek 2008. pp. 12-13, more
 • Peer reviewed article Everaert, J. (2014). Collision risk and micro-avoidance rates of birds with wind turbines in Flanders. Bird Study 61(2): 220-230. dx.doi.org/10.1080/00063657.2014.894492, more
 • Everaert, J. (2016). Advies over de kennisgevingsnota van het strategische MER voor een windturbinepark in het havengebied op de rechteroever van de Schelde in Antwerpen. Adviesnota INBO, INBO.A.3410. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: [s.l.]. 8 + bijlagen pp., more
 • Everaert, J.; Devos, K.; Stienen, E.; Kuijken, E. (2001). Plaatsing van windturbines langs de westelijke Havendam te Zeebrugge: Aanbevelingen in het kader van een mogelijke impact op vogels. Nota IN, A.2001.82. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 32 pp., more
 • Everaert, J.; Devos, K.; Kuijken, E. (2002). Windturbines en vogels in Vlaanderen: voorlopige onderzoeksresultaten en buitenlandse bevindingen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2002.3. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 76 pp., more
 • Everaert, J.; Stienen, E. (2009). Impact of wind turbines on terns in Zeebrugge, Belgium, in: Stienen, E. et al. Seabird Group 10th International Conference Book of Abstracts, Brugge, Belgium 27-30 March 2009. VLIZ Special Publication, 42: pp. 20, more
 • Peer reviewed article Everaert, J.; Stienen, E.W.M. (2007). Impact of wind turbines on birds in Zeebrugge (Belgium). Biodivers. Conserv. 16(12): 3345-3359. dx.doi.org/10.1007/s10531-006-9082-1, more
 • Peer reviewed article Stienen, E.; Courtens, W.; Everaert, J.; Van de walle, M. (2008). Sex-biased mortality of common terns in wind farm collisions. Condor 110(1): 154-157. dx.doi.org/10.1525/cond.2008.110.1.154, more
 • Verlinden, C.; Asaert, G.; Baetens, R.; De Vos, A.; Everaert, J.; Koninckx, C.; Lederer, A.; Smet, R. (Ed.) (1984). Bibliografie van de geschiedenis van de Belgische scheepvaart = Bibliography of Belgian maritime history. Collectanea Maritima, 1. Wetenschappelijk Comité voor Maritieme Geschiedenis. Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België: Brussel. ISBN 90-6569-345-9. 258 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Datasets