IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Maes, Dirk
orcid.org/0000-0002-7947-3788, orcid
www.researcherid.com/rid/B-1819-2009, researcherid

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit, more
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 72
  E-mail:
 

Projects (3)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Bio Score Project, more
 • Methodologie voor de monitoring van natuurbeheer in Vlaamse natuurreservaten, more
 • Ruimtelijke spreiding van soortendiversiteit bij hogere planten, libellen, dagvlinders, vogels en amfibieën en reptielen in Vlaanderen, more

Datasets (3)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Belgian Coccinellidae - Ladybird beetles in Belgium, more
 • Forest expansion and grazing database Flanders: insect occurences, more
 • Vlinderdatabank - Butterflies in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium, more

Publications (22)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  ( 9 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Beckers, K.; Bonte, D.; Maes, D. (2007). De kleine parelmoervlinder in de Vlaamse duinen. Natuur.Focus 6(4): 112-116, more
 • Peer reviewed article Bonte, D.; Maes, D. (2006). Ongewervelden in de Vlaamse duinen: Waarom 5 doelsoorten meer zeggen dan 1. Natuur.Focus 5(3): 76-80, more
 • Peer reviewed article Cunin, R.; van Vliet, F.; Maes, D. (1999). Active site residues involved in co-operativity and allosteric regulation in the aspartate transcarbamylases from Escherichia coli and from the hyperthermophilic archaeon Pyrococcus abyssi. FASEB J. 13(7): A1529-A1529, more
 • Desender, K.; Dekoninck, W.; Maes, D. (2008). Een nieuwe verspreidingsatlas van de loopkevers en zandloopkevers (Carabidae) in België. INBO: Brussel. 184 pp., more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Anselin, A.; Driessens, G.; Herremans, M.; Onkelinx, T.; Spanoghe, G.; Stienen, E.; T’Jollyn, F.; Vermeersch, G.; Maes, D. (2016). De IUCN Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen (2016). Natuur.Oriolus 82(4): 109-122, more
 • Maes, D. (2014). Overzicht van de gevalideerde IUCN Rode Lijsten in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.2001198. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 19 pp., more
 • Maes, D.; Bonte, D.; Broidioi, J. (2004). Dagvlinders, in: Provoost, S. et al. (Ed.) Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22: pp. 272-285, more
 • Maes, D.; Baert, K.; Boers, K.; Casaer, J.; Criel, D.; Crêvecoeur, L.; Dekeukeleire, D.; Gouwy, J.; Gyselings, R.; Haelters, J.; Herman, D.; Herremans, M.; Huysentruyt, F.; Lefebvre, J.; Lefevre, A.; Onkelinx, T.; Stuyck, J.; Thomaes, A.; Van Den Berge, K.; Vandendriessche, B.; Verbeylen, G.; Vercayie, D. (2014). De IUCN Rode Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.1828211. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 18 + bijlagen pp., more
 • Maes, D.; Adriaens, D.; van der Meulen, M.; Poelmans, L.; Van Landuyt, W.; Anselin, A.; Casaer, J.; De Knijf, G.; Devos, K.; Packet, J.; Speybroeck, J.; Stienen, E.; Stuyck, J.; Thomaes, A.; T'Jollyn, F.; Van Daele, T.; Van Den Berge, K.; Van Elegem, B.; Vermeersch, G.; Wils, C.; Pollet, M. (2015). Afbakenen van potentiële leefgebiedenkaarten voor Europese en Vlaamse prioritaire soorten in het kader van de voortoets. Versie 2.0. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.10201559. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 170 pp., more
 • Peer reviewed article Maes, D.; Vanreusel, W.; Herremans, M.; Vantieghem, P.; Brosens, D.; Gielen, K.; Beck, O.; Van Dyck, H.; Desmet, P.; Vlinderwerkgroep Natuurpunt (2016). A database on the distribution of butterflies (Lepidoptera) in northern Belgium (Flanders and the Brussels Capital Region). ZooKeys 585(585): 143-156. https://hdl.handle.net/10.3897/zookeys.585.8019, more
 • Peer reviewed article Maes, D.; Bonte, D. (2006). Using distribution patterns of five threatened invertebrates in a highly fragmented dune landscape to develop a multispecies conservation approach. Biol. Conserv. 133(4): 490-499. dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2006.08.001, more
 • Maes, D.; Van Dyck, H. (2004). Pleidooi voor een multisoortenaanpak in het Vlaamse natuurbehoud: de natte heide als testcase, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 258-260, more
 • Van Dyck, H.; Vanreusel, W.; Maes, D. (2004). Soortbescherming volgens plan: het gentiaanblauwtje als voorbeeld, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 232-234, more
 • Van Swaay, C.A.M.; van Strien, A.J.; Harpke, A.; Fontaine, B.; Stefanescu, C.; Roy, D.; Maes, D.; Kuhn, E.; Õunap, E.; Regan, E.; Švitra, G.; Heliölä, J.; Settele, J.; Warren, M.S.; Plattner, M.; Kuussaari, M.; Cornish, N.; Garcia Pereira, P.; Leopold, P.; Feldmann, R.; Jullard, R.; Verovnik, R.; Popov, S.; Brereton, T.; Gmelig Meyling, A.; collins, S. [s.d.]. The European butterfly indicator for Grassland species 1990-2009. De Vlinderstichting: [s.l.]. , more
 • Van Swaay, C.A.M.; Harpke, A.; Van Strien, A.; Fontaine, B.; Stefanescu, C.; Roy, D.; Maes, D.; Kuhn, E.; Õunap, E.; Regan, E.C.; Švitra, G.; Heliölä, J.; Settele, J.; Musche, M.; Warren, M.S.; Plattner, M.; Kuussaari, M.; Cornish, N.; Schweiger, O.; Feldmann, R.; Julliard, R.; Verovnik, R.; Roth, T.; Brereton, T.; Devictor, V. (2010). The impact of climate change on butterfly communities 1990-2009. Butterfly Conservation Europe/De Vlinderstichting: Wageningen. , more
 • Peer reviewed article Verreycken, H.; Belpaire, C.; Van Thuyne, G.; Breine, J.; Buysse, D.; Coeck, J.; Mouton, A.; Stevens, M.; Van den Neucker, T.; De Bruyn, L.; Maes, D. (2014). IUCN Red List of freshwater fishes and lampreys in Flanders (north Belgium). Fish. Manage. Ecol. 21(2): 122-132. hdl.handle.net/10.1111/fme.12052, more
 • Ysebaert, T.; Maes, D.; De Regge, N.; Meire, P. (1991). Het macrozoöbenthos op sedimentatie/erosieplots in het oostelijk deel van de westerschelde. Rapport RUG-WWE, 25. Rijksuniversiteit Gent (RUG), Laboratorium voor Ecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud: Gent. 20 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Maes, D.; De Regge, N.; Meire, P. (1991). Het macrozoöbenthos op sedimentatie-erosieplots in het oostelijk deel van de Westerschelde. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Ysebaert, T.J.; De Regge, N.; Maes, D.; Meire, P. (1991). Populatiedynamiek van macrozoöbenthos op sedimentatie/erosieplots in het oostelijke deel van de Westerschelde. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Maes, D.; Deregge, N. (1992). Het macrozoöbenthos in relatie tot de verontreinigingsgraad van sedimenten van de westerschelde en zeeschelde. Rapport RUG-WWE, 31. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 55 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Maes, D.; Buijs, J. (1993). The benthic macrofauna along the estuarine gradient of the Schelde estuary. Neth. J. Aquat. Ecol. 27: 327-341, more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Maes, D.; Buijs, J. (1993). The benthic macrofauna along the estuarine gradient of the Schelde estuary, in: Meire, P. et al. (Ed.) Marine and Estuarine Gradients: ECSA 21: Proceedings of the 21st Symposium of the Estuarine and Coastal Sciences Association held in Gent, 9-14 september 1991. Netherlands Journal of Aquatic Ecology, 27(2-4): pp. 327-341, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Datasets