IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Van Uytvanck, Jan

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie; Ecosysteembeheer, more
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 03 40
  E-mail:
 

Projects (4)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Het aanreiken van een toetsingskader voor de in natuurinrichting beoogde streefdoelen en uitvoeringsmaatregelen, more
 • Monitoring en evaluatie van het instrument natuurinrichting, more
 • Opmaak van een gegevensbestand van de natuurreservaten en natuurontwikkelingen in Vlaanderen, more
 • Uitbouw van een geïntegreerd informatiesysteem voor de monitoring en evaluatie van het gebiedsgericht natuurbeleid in Vlaanderen, more

Datasets (4)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Forest expansion and grazing database Flanders: field experiments, more
 • Forest expansion and grazing database Flanders: insect occurences, more
 • Forest expansion and grazing database Flanders: Survey Data, more
 • Grazing database Flanders, more

Publications (6)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Decleer, K.; Leten, M.; Van Uytvanck, J.; Hermy, M. (2004). Zaadvoorraden in de bodem: het soortenkapitaal bij natuurherstel door plaggen en afgraven, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 246-251, more
 • Provoost, S.; Van Uytvanck, J.; Vandekerkhove, K.; De Blust, G. (2016). Monitoring van ecologische processen in Vlaanderen. Een verkenning. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017(3). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 42 pp., more
 • Van Uytvanck, J. (2009). The role of large herbivores in woodland regeneration patterns, mechanisms and processes = De rol van grote herbivoren in bosontwikkelingspatronen, -mechanismen en -processen. Doctoraten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek = PhD theses of the Research Institute for Nature and Forest, T.2009.3. PhD Thesis. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 978-90-403-0306-7. 242 pp., more
 • Peer reviewed article Van Uytvanck, J.; Milotic, T.; Hoffmann, M. (2010). Interaction between large herbivore activities, vegetation structure, and flooding affects tree seedling emergence. Plant Ecology 206(1): 173-184. hdl.handle.net/10.1007/s11258-009-9632-1, more
 • Van Uytvanck, J.; Provoost, S.; Cosyns, E.; Zwaenepoel, A. (2015). Effects of grazing and habitat use of cattle in the restoration management of the Zwin salt marsh (Belgium), in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: proceedings. pp. [1-3], more
 • Van Uytvanck, J.; Becker, P. (2004). Beheersplanning en -evaluatie: een onmisbaar instrument, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 407-433, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Datasets