IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Vermeersch, Glenn

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit, more
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 03 55
  E-mail:
 

Projects (5)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002, more
 • Monitoring van Algemene Broedvogels in Vlaanderen, more
 • Monitoring van broedvogels in het Natura 2000 netwerk, more
 • Onderzoek naar broedsucces, overleving en habitatvereisten van broedvogelsoorten in Vlaanderen: trendverklaring Common Bird Census, more
 • Vlaamse Ornithologische Studiedag, more

Datasets (3)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Broedvogels - Atlas of the breeding birds in Flanders 2000-2002, more
 • Flemish Common Breeding Bird Project, more
 • The atlas of Flemish breeding birds 2000-2002, more

Publications (23)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  ( 6 peer reviewed ) split up
 • Adriaens, P.; Anselin, A.; Decleer, K.; Devos, K.; Goethals, V.; Spanoghe, G.; Stienen, E.; Vermeersch, G. (2007). Vogels: Bijlage 1 vogelrichtlijn en belangrijke trekvogels, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 421-519, more
 • Anselin, A.; Devos, K.; Vermeersch, G.; Stienen, E.; Onkelinx, T. (2013). Toelichting bij het opstellen van de rapportage in het kader van Artikel 12 van de Vogelrichtlijn en status van vogelsoorten met instandhoudings-populatiedoelen en van typische vogelsoorten van Natura 2000 habitattypes. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.1567208. INBO: Brussel. 47 + Annexes pp., more
 • Peer reviewed article Anselin, A.; Vermeersch, G. (2005). De status van broedende verwilderde ganzen in Vlaanderen, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 111-120, more
 • Peer reviewed article Anselin, A.; Vermeersch, G. (2005). De status van broedende verwilderde ganzen in Vlaanderen. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 111-120, more
 • Anselin, A.; Vermeersch, G.; Devos, K. (2007). Over Speciale Beschermingszones, instandhoudingsdoelstellingen, en broedvogelatlas- en monitoringgegevens. Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 9: 22-26, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A.; Kuijken, E.; De Scheemaeker, F.; Gabriëls, J.; Hamelinck, W. (2005). Verspreiding en populatie-ontwikkeling van broedende grauwe ganzen Anser anser in Vlaanderen, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 104-110, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A.; Kuijken, E.; De Scheemaeker, F.; Gabriëls, J.; Hamelinck, W. (2005). Verspreiding en populatie-ontwikkeling van broedende grauwe ganzen Anser anser in Vlaanderen. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 104-110, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Anselin, A.; Driessens, G.; Herremans, M.; Onkelinx, T.; Spanoghe, G.; Stienen, E.; T’Jollyn, F.; Vermeersch, G.; Maes, D. (2016). De IUCN Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen (2016). Natuur.Oriolus 82(4): 109-122, more
 • Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A. (Ed.) (2013). Vogelnieuws 20. Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 20. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek: Brussel. 32 pp., more
 • Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A. (Ed.) (2013). Vogelnieuws 21. Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 21. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek: Brussel. 32 pp., more
 • Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A. (Ed.) (2014). Vogelnieuws 22. Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 22. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek: Brussel. 32 pp., more
 • Devos, K.; Vermeersch, G. (2001). Het broedseizoen 2000 in vogelvlucht…. Vogelnieuws 1: 9, more
 • Maes, D.; Adriaens, D.; van der Meulen, M.; Poelmans, L.; Van Landuyt, W.; Anselin, A.; Casaer, J.; De Knijf, G.; Devos, K.; Packet, J.; Speybroeck, J.; Stienen, E.; Stuyck, J.; Thomaes, A.; T'Jollyn, F.; Van Daele, T.; Van Den Berge, K.; Van Elegem, B.; Vermeersch, G.; Wils, C.; Pollet, M. (2015). Afbakenen van potentiële leefgebiedenkaarten voor Europese en Vlaamse prioritaire soorten in het kader van de voortoets. Versie 2.0. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.10201559. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 170 pp., more
 • Vermeersch, G. (2003). De nieuwe broedvogelatlas voor Vlaanderen. Vogelnieuws 5: 4-11, more
 • Vermeersch, G.; Anselin, A.; Devos, K.; Herremans, M.; Stevens, J.; Gabriëls, J.; Van der Krieken, B. (2004). Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 23. Instituut voor Natuurbehoud, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuur en Natuurpunt vzw: Brussel. ISBN 90-403-0215-4. 495 pp., more
 • Vermeersch, G.; Anselin, A.; Devos, K. (2006). Bijzondere broedvogels in Vlaanderen in de periode 1994-2005; Populatietrends en recente status van zeldzame, kolonievormende en exotische broedvogels in Vlaanderen. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 64 pp., more
 • Vermeersch, G.; Devos, K.; Anselin, A. (2010). Vogelnieuws 15. Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 15. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 32 pp., more
 • Vermeersch, G.; Devos, K.; Anselin, A. (2011). Vogelnieuws 17. Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 17. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 32 pp., more
 • Vermeersch, G.; Devos, K.; Anselin, A. (Ed.) (2014). Vogelnieuws 23. Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 23. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek: Brussel. 20 pp., more
 • Vermeersch, G.; Anselin, A. (2009). Broedvogels in Vlaanderen in 2006-2007. Recente status en trends van Bijzondere Broedvogels en soorten van de Vlaamse Rode Lijst en/of Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 3. [S.n.]: Brussel. 99 pp., more
 • Peer reviewed article Vermeersch, G.; Flamant, R.; Anselin, A. (2002). Kokmeeuw Larus ridibundus, zwartkopmeeuw Larus melanocephalus en stormmeeuw Larus canus als broedvogels in Vlaanderen, in: Natuur.oriolus. Themanummer Meeuwen. Natuur.Oriolus, 68(3): pp. 111-119, more
 • Vermeersch, G.; Stoks, R.; De Bruyn, L. (1998). Mobility in Thymelicus lineola (Lepidoptera, Hesperiidae). Biol. Jb. Dodonaea 65: 203-204, more
 • Vermeersch, G.; Stoks, R.; De Bruyn, L. (1998). Mobility in Thymelicus lineola (Lepidoptera, Hesperiidae), in: Beeckman, T. et al. (Ed.) Populations: Natural and Manipulated, Symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea, University of Gent, 29 October 1997. Biologisch Jaarboek (Dodonaea), 65: pp. 203-204, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Datasets