IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Claus, Jasper

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications 
 • Universiteit Gent; Vakgroep Geologie, more
 • Institutional address:
  Krijgslaan 281
  9000 Gent
  Tel.: +32-(0)9-264 46 47
  Fax: +32-(0)9-264 49 88
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie; Onderzoeksgroep Grondwatermodellering, more
 

Publications (2)  Top | Institutes | Publications 
  split up
 • Claus, J. (2011). Gezamenlijke interpretatie van geofysische boorgatmetingen en pompproeven in quartaire afzettingen van de historische polders te Oostende. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 152 pp., more
 • Claus, J.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Baggeren en storten in de Schelde: onderzoek naar de slibhuishouding in de Zeeschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 770_42. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 25 + 4p. tables, 55 p. figures pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications