IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Verbiest, Kaat

Previous institute  Top | Publications 
    Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (GhEnToxLab), more

Publications (2)  Top | Publications 
    split up
  • Verbiest, K. (2011). Polaire ecotoxicologie: effecten van organische polluenten op Arctische ecosystemen. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: Gent. 76 pp., more
  • Verbiest, K. (2012). Polaire ecotoxicologie: effecten van organische polluenten op Arctische ecosystemen, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 131, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications