IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Moens, Mark

Previous institute  Top | Publications 
    Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), more

Publications (4)  Top | Publications 
    split up
  • Gullentops, F.; Moens, M.; Ringele, A.; Sengier, R. (1976). Geologische kenmerken van de suspensie en de sedimenten, in: Nihoul, J.C.J. et al. (Ed.) Projekt Zee eindverslag: 4. Sedimentologie = Projet Mer rapport final: 4. Sédimentologie. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 4: pp. 1-121, more
  • Pichot, G.; De Cauwer, K.; Devolder, M.; Jans, S.; Moens, M.; Schwind, L.; Scory, S.; Van Dyck, J.; Plevoets, B.; Dierckx, G.; Donnay, J.-P.; Binard, M.; Cornet, Y.; Muller, F.L.L. (2002). IDOD: Integrated and Dynamical Oceanographic Data management = Geïntegreerd en dynamisch beheer van oceanografische gegevens, in: Duurzaam Beheer van de Noordzee: presentatie van de onderzoeksresultaten, 21-22/01/2002. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", , more
  • Steyaert, M.; Moens, M.; Cattaert, S.; Vincx, M. (1998). Patterns and causes of spatial heterogeneity in abundance and diversity of meiofauna in a tidal flat system. Biol. Jb. Dodonaea 65: 175, more
  • Steyaert, M.; Moens, M.; Cattaert, S.; Vincx, M. (1998). Patterns and causes of spatial heterogeneity in abundance and diversity of meiofauna in a tidal flat system, in: Beeckman, T. et al. (Ed.) Populations: Natural and Manipulated, Symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea, University of Gent, 29 October 1997. Biologisch Jaarboek (Dodonaea), 65: pp. 175, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications