IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prof. Dr Thoen, Erik

Institute  Top | Institute | Publications 
  Universiteit Gent; Faculteit Letteren en Wijsbegeerte; Vakgroep Geschiedenis; Onderzoeksgroep Economie, Ecologie en Demografie (EED), more
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Publications (16)  Top | Institute | Publications 
  ( 4 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Jongepier, I.; Soens , T.; Thoen, E; Van Eetvelde, V.; Crombé, P.; Bats, M. (2011). The brown gold: a reappraisal of medieval peat marshes in Northern Flanders (Belgium). Water Hist. 3(2): 73-93. hdl.handle.net/10.1007/s12685-011-0037-4, more
 • Lehouck, A.; Vanslembrouck, N.; Gelorini, V.; Soens, T.; Thoen, E.; Vervloet, J.A.J. (2007). Reconstructing disappeared landscapes of wet areas: the Western Sealand Flanders, in: Roca, Z. et al. (Ed.) European landscapes and lifestyles: the Mediterranean and beyond. pp. 231-241, more
 • Peer reviewed article Simpson, D.; Lehouck, A.; Van Meirvenne, M.; Bourgeois, J.; Thoen, E.; Vervloet, J. (2008). Geoarchaeological prospection of a medieval manor in the Dutch polders using an electromagnetic induction sensor in combination with soil augerings. Geoarchaeology 23(2): 305-319. http://dx.doi.org/10.1002/gea.20214, more
 • Soens, T.; Thoen, E. (2003). Waterbeheer in het verleden: tussen economische, politieke en ecologische belangen. Inleiding, in: Soens, T. et al. (Ed.) Tussen politiek, economie en ecologie: waterbeheer in het verleden. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 2001: pp. III-IV, more
 • Soens, T.; Thoen, E. (2003). Waterbeheer in de Vlaamse kustvlakte in de Late Middeleeuwen en het Ancien Régime: van landschapsgeschiedenis naar ecologische geschiedenis, in: Soens, T. et al. (Ed.) Tussen politiek, economie en ecologie: waterbeheer in het verleden. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 2001: pp. 1-23, more
 • Soens, T.; Thoen, E. (2009). Mais où sont les tourbières d'antan? Géographie, chronologie et stratégies économiques du tourbage en Flandre maritime (12e-16e siècles), in: Histoire économique et sociale de la tourbe et des tourbières . Aestuaria. Histoire et Terres Humides, 14: pp. 45-60, more
 • Soens, T.; Thoen, E. (Ed.) (2003). Tussen politiek, economie en ecologie: waterbeheer in het verleden. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 2001. Academia Press: Gent. ISBN 90-382-0473-6. 107 pp., more
 • Thoen, E. (2001). Waterschappen en de maatschappelijke en ecologische transformatie van de kustvlakte in de Middeleeuwen en het Ancien Régime. Bedenkingen en onderzoeksmogelijkheden, in: Huys, E. et al. (Ed.) Polders en Wateringen: Studiedag georganiseerd te Damme op 19 mei 2000. pp. 111-131, fig. 1-2, more
 • Thoen, E. (2013). Clio defeating Neptune: a pyrrhic victory? Men and their influence on the evolution of coastal landscapes in the North Sea area, in: Thoen, E. et al. Landscapes or seascapes? The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered. CORN Publication Series, 13: pp. 397-428. hdl.handle.net/10.1484/M.CORN.1.101562, more
 • Thoen, E.; Borger, G.J.; de Kraker, A.M.J.; Soens, T.; Tys, D.; Vervaet, L; Weerts, H.J.T. (2013). Landscapes or seascapes? The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered. CORN Publication Series, 13. Brepols Publishers: Turnhout. ISBN 978-2-503-54058-0. xii, 428 pp., more
 • Thoen, E.; Borger, G.J.; de Kraker, A.M.J.; Soens, T.; Tys, D.; Weerts, H.J.T. (2013). The North Sea coastal plains over the last two millennia: landscapes or seascapes? A new collection of essays, in: Thoen, E. et al. Landscapes or seascapes? The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered. CORN Publication Series, 13: pp. 1-7. hdl.handle.net/10.1484/M.CORN.1.101545, more
 • Trachet, J.; De Clercq, W.; Dombrecht, K.; Thoen, E.; Leloup, W.; Dumolyn, J.; Delefortrie, S.; Van Meirvenne, M. (2015). Het tij gekeerd? Het Zwindebat in perspectief, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 5-11, more
 • van Bavel, B.; Thoen, E. (Ed.) (2013). Rural societies and environments at risk. Ecology, property rights and social organisation in fragile areas (Middle Ages-Twentieth century). Brepols: Turnhout. ISBN 978-2-503-54416-8. 329 pp., more
 • Peer reviewed article Vanslembrouck, N.; Lehouck, A.; Thoen, E. (2005). Past landscapes and present-day techniques: reconstructing submerged medieval landscapes in the western part of Sealand Flanders. Landsc. Hist. 27: 52-64, more
 • Vanslembrouck, N.; Lehouck, A.; Thoen, E.; Vervloet, J. (2007). Reconstructing disappeared landscapes of wet areas. Problems and new possibilities applied to a test area in western sealand Flanders in the Flemish coastal plain, in: van Dam, P. et al. (Ed.) Programme book. Fourth conference of the European Society of Environmental History “Environmental Connections. Europe and the wider world”. pp. 225, more
 • Peer reviewed article Vervloet, J.; Thoen, E. (2005). Verdronken landschappen op de grens van Zeeland en Vlaanderen: een interdisciplinair onderzoeksproject van het Vlaams-Nederlands Comité. Tijdschr. Waterstaatsgeschied. 14(2): 37-47, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications